Superhost: Erkännande av de bästa inom gästfrihet

Superhost-programmet uppskattar och belönar Airbnbs topprankade och mest erfarna värdar.

Superhost-förmåner

Som Superhost får du större synlighet, potential att tjäna mer och exklusiva belöningar. Det är vårt sätt att tacka dig för din enastående gästfrihet.

Välkomna fler gäster

Uppmärksamhet från gäster kan leda till fler bokningar för Superhosts och mer pengar i deras fickor.

Få särskilt erkännande

Gäster litar på att Superhosts är de bästa av de bästa och söker upp dem med sökfiltret Superhosts. Våra marknadsföringsmeddelanden och Superhost-medaljer hjälper dem att sticka ut ännu mer.

Få tillgång till exklusiva belöningar

Superhosts tjänar en Airbnb-kupong på 100 USD varje år de behåller sin status. Och när de värvar en ny värd som blir medlem får Superhosts ytterligare 20 % utöver den vanliga värvningsbonusen.

Så blir du en Superhost

Var tredje månad kontrollerar vi om du har uppfyllt följande kriterier under det senaste året.*Om du gör det erhåller eller behåller du din Superhost-status.

Över 4,8 i totalbetyg

Superhosts har ett genomsnittligt totalbetyg på 4,8 eller högre baserat på omdömen från deras Airbnb-gäster under det gångna året. Gäster vet att de kan förvänta sig enastående gästfrihet från dessa värdar.

Över 10 vistelser

Superhosts har slutfört minst 10 vistelser under det gångna året eller 100 nätter under minst tre slutförda vistelser. Dina gäster kan känna sig trygga när de bor hos en erfaren värd.

<1 % avbokningsfrekvens

Superhosts avbokar mindre än 1 % av tiden, exklusive förmildrande omständigheter. Detta innebär inga avbokningar för värdar med färre än 100 bokningar på ett år. Sällsynta avbokningar innebär sinnesro för gäster.

Svarsfrekvens på 90 %

Superhosts svarar på 90 % av nya meddelanden inom 24 timmar. När gäster ställer frågor till dig vet de att ett snabbt svar bara är ett meddelande bort.

*Under den rådande COVID-19-pandemin avstår vi från några av dessa krav för utvalda, befintliga Superhosts.

Svar på dina frågor

Vad händer om jag behöver avboka på grund av en nödsituation?

Om du måste avboka en bokning på grund av en nödsituation eller en oundviklig anledning kan du kontrollera om anledningen är täckt som en förmildrande omständighet. Om så är fallet kommer du att kunna slippa påföljder och din avbokning kommer inte att räknas mot din Superhost-behörighet.

Se till att kontakta Airbnb för att lämna in en fordran inom 14 dagar efter att du avbokat bokningen (eller innan nästa gäst anländer). Du kan behöva skicka in dokumentation till Airbnb för granskning.

Läs mer om Airbnbs policy gällande förmildrande omständigheter

Behöver jag vara värd under minst ett år för att bli Superhost?

Du måste inte ha varit värd en viss tid för att bli Superhost. Så länge du uppfyller alla kriterier vid tidpunkten för bedömningen (som sker var tredje månad) kan du uppnå Superhost-status.

Varje gång vi kontrollerar att du har uppfyllt Superhost-kriterierna ser vi tillbaka på ditt senaste år som värd för att utvärdera ditt resultat.

Få råd från Superhosts