Mångfalden i vår globala community gör Airbnb möjligt

Vårt främsta mål är att skapa en öppen och inkluderande plattform för alla värdar och gäster, och vi vill alltid förbättra den. 
Förstå fördomar och tillhörighet

Ett av våra sätt att bekämpa diskriminering är utbildning i omedvetna fördomar. För att hjälpa våra medlemmar att förstå diskriminering och de fördomar som orsakar detta har vi skapat den här verktygslådan som utforskar fördomar och andra faktorer som påverkar människors beslut, även utan att de är medvetna om det.

Agera tillsammans

Airbnb Citizen arbetar för utveckling genom samarbete med vårt globala community. Det är här vi delar verktyg för utbildning och kommunication, idéer från ledande tänkare, nyheter om aktuell status för delning av boende och sätt att agera.

Hjälpa våra värdar att skapa samhörighet

Ömsesidig förståelse är nödvändigt för att skapa mer välkomnande och inkluderande upplevelser med Airbnb. I vårt utökade hjälpcenter finns svar på många verkliga, praktiska frågor om vår antidiskrimineringspolicy.

Vi vill höra din åsikt

Vi låter oss inspireras av vårt livliga Community-center,, där våra värdar delar med sig av erfarenheter och idéer som gör oss glada och motiverar oss att skapa en ännu bättre plattform. Dela med dig av dina egna erfarenheter av samhörighet och skapa diskussioner och samtal.