Erbjud ditt boende till stöd för Airbnb.org

Airbnb.org erbjuder nödboende till människor i kristider. För att börja vara värd till stöd för Airbnb.org, logga in på ditt Airbnb-konto.
Är du inte värd på Airbnb?
Registrera dig som värd för gratis vistelser till stöd för Airbnb.org.