Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Om ditt incheckningsdatum är efter den 15 september kan du återkomma hit den 15 augusti 2020 för att få en uppdatering.

  Villkor för värvningsprogram för värdar - värvande värd

  VÄNLIGEN NOTERA ATT AIRBNBS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY, SOM DU HAR GODKÄNT, GÄLLER FÖR DITT DELTAGANDE I VÄRDVÄRVNINGSPROGRAMMET OCH DIN ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN FÖR VÄRDVÄRVNINGAR OCH ÖVRIGA VERKTYG OCH WEBBPLATSER SOM TILLHANDAHÅLLS AV AIRBNB. DESSA PROGRAMVILLKOR ("VILLKOR") ÄR ETT TILLÄGG TILL AIRBNBS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY. VÄNLIGEN REFERERA TILL AIRBNBS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY INNAN DU GODKÄNNER DESSA YTTERLIGARE ANVÄNDARVILLKOR.

  Beskrivning av programmet

  Airbnbs värdvärvningsprogram ("program") tillåter utvalda, inbjudna berättigade medlemmar att tjäna pengar (se sektionen Betalning nedan) genom att värva nya värdar till Airbnb för första gången ("värvade värdar") som skapar annonser eller aktiverar befintliga annonser för första gången och framgångsrikt slutför bokningar. En "slutförd" bokning är en bokning som godkänts av den värvade värden och betalats av gästen och som inte avbokas av vare sig gästen eller den värvade värden när som helst före eller efter den planerade incheckningen för en sådan bokning.

  Värvade värdar kommer att hänföras till den värvande värdens inbjudan. Värvande värdar kan bara få betalning för de 25 första ärvade värdarna (det vill säga de 25 första värdar hen värvat under detta värvningsprogram) som slutför sin första bokning i enlighet med dessa villkor.

  För att kunna delta måste värvande värdar godkänna dessa villkor. Programmet får inte kombineras med några andra av Airbnbs värvningsprogram eller incitament. Genom att delta i programmet förlorar du din förmåga att tjäna kampanjkupong-krediter ("resekrediter") via andra Airbnb-värvningsprogram för värvade värdar. När du värvar en värvad värd kommer värden att se din Airbnb-annons och profil på landningssidan för din värvningslänk.

  Användning av kontrollpanelen

  Du godkänner att du inte kommer att använda kontrollpanelen för värdvärvningar ("kontrollpanel") för något annat syfte än att hålla koll på dina egna framsteg och andras framsteg i ditt geografiska område. Du kommer att respektera andras integritet och följa gällande lagar.

  Dina värvningar

  Du godkänner att (i) göra ditt bästa för att hjälpa värvade värdar att skapa och aktivera annonser som finns; och (ii) utbilda värvade värdar om hur man använder Airbnb-plattformen, inklusive hur man godkänner bokningar via Airbnb-plattformen, genom att leda dem till resurser på airbnb.com. Du får inte representera dig själv som medarbetare, mellanhand eller agent eller som auktoriserad att teckna företaget. Du får inte skapa material (inklusive visitkort, webbplatser eller e-postadresser) som bär företagets varumärken eller som antyder någon koppling till eller något förhållande mellan dig och Airbnb. Du måste dock ange att du är en värvande värd som uppmuntrar värdar att annonsera på Airbnb.

  Dela värvningslänkar

  Värvningar får endast användas i privat och icke-kommersiellt syfte och endast delas med personliga kontakter som uppskattar att få dessa inbjudningar. Värvningslänkar bör inte publiceras eller distribueras där det inte finns någon rimlig grund för att tro att alla eller de flesta mottagare är personliga vänner (t.ex. kupong-webbplatser, Reddit eller Wikipedia).

  Du godkänner och representerar att du kommer att använda värvningsmetoder och -tekniker som folk kommer att uppskatta och som är lagliga. Du bör bara kontakta personer som har gett dig sitt samtycke att bli kontaktade och du bör inte uppmuntra potentiella värdar som bor i byggnader där kortsiktig uthyrning är förbjuden enligt lag, t.ex. bostäder sponsrade av myndigheter. Du godkänner och representerar att du alltid kommer att vara uppmärksam på att respektera andras integritet (dvs. inte spamma), vara ärlig, öppen och transparent om vem du är och vad du erbjuder (dvs. inte vilseleda). Se till att berätta för dina vänner och andra som du bjuder in att bli medlemmar på Airbnb att kontrollera de lagar som gäller för dem och utbilda dem om vad som krävs för att vara en ansvarsfull värd. Mer information finns tillgänglig på sidan för ansvarsfullt värdskap.

  Du godkänner att du inte kommer att konfigurera konton, skapa annonser eller förbereda annonsinnehåll för värvade värdars räkning, och att du inte kommer att vara berättigad till betalning om du bryter mot dessa villkor för värdvärvningsprogrammet.

  Betalning

  Om du är baserad i USA kommer du att få det belopp som anges på Värvningssidan under rubriken "Värvningar".

  Om du är baserad utanför USA kommer du att få motsvarande belopp i din lokala valuta (dvs. den valuta som gäller för betalningsmetoden du har valt för utbetalningar).

  I förekommande fall kommer motsvarande belopp i den lokala valutan att beräknas med en systemomfattande växlingskurs, känd som basväxelkursen, med hjälp av data från en eller flera tredje parter, som t.ex. OANDA. Vi uppdaterar regelbundet basväxelkursen, men den kanske inte är identisk med marknadskursen i realtid.

  För att vara kvalificerad för eventuella utbetalningar måste den värvade värdens första mottagna bokning ha ett värde (exklusive städavgifter, skatter och specialerbjudanden) på minst 100 USD (eller motsvarande i din lokala valuta). Den värvade värden har 90 dagar på sig från det datum hen blev inbjuden att slutföra sin första kvalificerade bokning för att få betalningen.

  Alla värvade värdar måste vara nya värdar som agerar värd för första gången. Ingen betalning görs för annonser skapade av nuvarande eller tidigare Airbnb-värdar, eller för bokningar som gjorts av familj eller vänner till den värvade värden, eller för bokningar där antingen den värvade värden eller den värvade värdens boende har samma adress som du. Utbetalningar kommer att göras inom 30 dagar efter varje kvalificerad händelse till den utbetalningsmekanism du anger i ditt Airbnb-konto. Tillämpningen av skatter enligt Airbnbs användarvillkor gäller för alla utbetalningar relaterade till programmet.

  Huruvida en utbetalning ska betalas ut är ett beslut som görs efter Airbnbs eget gottfinnande. Airbnb förbehåller sig rätten till alla åtgärder, inklusive att neka utbetalning eller avsluta ditt konto om det finns misstanke om att bedrägeri, manipulering eller andra brott mot Airbnbs användarvillkor eller dessa villkor har inträffat.

  Ytterligare incitament och program

  Från tid till annan kan Airbnb offentliggöra ytterligare incitament och program som är tillämpliga på vissa marknader. Sådana kungörelser kommer att inkludera specifik information om kraven för att få ta del av sådana incitament på den aktuella marknaden.

  Skatter

  Skatteregler kan kräva att vi samlar in lämplig skatteinformation från värvande värdar, eller håller kvar skatter från utbetalningar, eller bådadera. Till exempel föreskriver IRS-regler att vi måste samla in IRS-formuläret W-9 från personer bosatta i USA som erhåller betalning. Du är ensam ansvarig för att hålla informationen i dina skatteformulär aktuell, fullständig och korrekt. Om du inte tillhandahåller oss dokumentation som vi anser vara tillräcklig för att motverka vår skyldighet (om någon) att hålla kvar betalningar från dig förbehåller vi oss rätten att frysa alla utbetalningar till dig tills vi har fått klarhet i detta, hålla kvar sådana belopp som krävs enligt lag, eller göra bådadera.

  Du förstår och samtycker till att du ensam är ansvarig för att fastställa (i) dina tillämpliga krav avseende skatterapportering och (ii) de skatter som bör inkluderas, samt att inkludera skatter som ska samlas in eller skyldigheter avseende tillämpliga skatter. Du är också ensam ansvarig för att överföra eventuella skatter som inkluderas eller mottas av dig till den berörda myndigheten. Airbnb kan inte erbjuda, och erbjuder inte, skatterelaterad rådgivning till dig. I tillämpliga fall, eller efter begäran, kan Airbnb komma att utfärda en giltig momsfaktura till dig.

  Typ av relation

  Du bekräftar och godkänner att det är ett grundläggande villkor för ditt deltagande i programmet att du inte är en medarbetare, mellanhand eller agent för företaget, och att du inte kommer att framstå som eller ge någon person anledning att tro att du är en medarbetare, mellanhand eller agent för företaget. Du godkänner att ingenting i ditt deltagande kommer att tolkas som att upprätta ett förhållande som en medarbetare eller agent mellan företaget och dig. Du har följaktligen aldrig haft och har inte rätt till, och avstår härmed oåterkalleligt från rätten till eller anspråk på de förmåner som företaget erbjuder sina medarbetare vid vissa tillfällen, inklusive semesterdagar, förmåner, lön, bonus, aktier eller aktieoptioner, vinstdelning, försäkring eller medicinska förmåner och hälsoförmåner. Företaget kommer inte att bära något ansvar eller någon annan försäkring för din räkning eller till din fördel.

  Garantier

  Du representerar och garanterar att: (a) du har alla nödvändiga medgivanden och tillstånd för att delta i detta program, (b) du inte har några befintliga skyldigheter eller åtaganden (och inte kommer att anta eller på annat sätt åta dig några skyldigheter eller åtaganden) som skulle vara i konflikt med, eller inkonsekvent med eller som skulle hindra ditt fullgörande av dina skyldigheter enligt detta avtal, (c) du alltid kommer att följa alla tillämpliga lagar och inte kommer att bryta mot någon tredje parts (inklusive Airbnb) rättigheter.

  Ersättning

  Du kommer att försvara, ersätta och hålla Airbnb skadeslöst från alla anspråk, skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga avgifter och kostnader för advokater och andra tjänstemän) som uppstår på grund av eller efter försummelse eller oförsiktighet i samband med ditt deltagande i programmet.

  Uppsägning

  Airbnb kan när som helst säga upp ditt deltagande i programmet, av någon anledning eller utan anledning. Parternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor kommer att överleva utgång eller uppsägning av detta avtal.

  Uteslutning och begränsning av ansvar

  Under inga omständigheter är Airbnb ansvarigt för några särskilda, oavsiktliga, straffbara, exemplifierande eller följdskador av något slag i samband med detta avtal, även om företaget har informerats i förväg om eventuella skador. Företagets aggregerade ansvar gentemot dig i samband med detta avtal överstiger under inga omständigheter det sammanlagda beloppet för de betalningar som företaget gjort till dig i enlighet med detta avtal.

  Ändring

  Airbnb förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra programmet när som helst genom att lägga upp en uppdatering på denna sida. Genom att fortsätta använda kontrollpanelen eller rekrytera värvade värdar godkänner du att villkoren är acceptabla och bindande för dig. Om de ändrade Villkoren inte är acceptabla för dig är din enda åtgärd att upphöra med att använda Kontrollpanelen och avsluta ditt deltagande i Programmet.

  Relaterade artiklar
  Fick du den hjälp du behövde?