Hoppa till innehåll
Gå till hjälpinnehållet

Vad händer om jag behöver avboka på grund av en nödsituation eller oundviklig omständighet?

Vi kan eventuellt ge dig en återbetalning eller avstå från avbokningspåföljderna om du måste avboka på grund av en oväntad omständighet som du inte kan kontrollera. Nedan följer en lista över omständigheter som omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter. Innan du avbokar bör du kontrollera att din omständighet finns med i listan nedan och att du kan tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen.

Avbokningar utan påföljd är endast tillgängliga för förmildrande omständigheter som inträffat före det officiella incheckningsdatumet för din bokning.

Omständigheter som kräver dokumentation

Dödsfall som drabbat en värd, gäst eller deras medvärd, ytterligare gäst, nära familjemedlem eller vårdgivare. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett av dessa dokument:

  • Dödscertifikat
  • Dödsruna
  • Nyhetsartikel som namnger den avlidne
  • Polisrapport

Oväntad allvarlig sjukdom eller skada som drabbat en värd eller medlem av resesällskapet. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett uttalande från en läkare som bekräftar att personen inte kan vara värd eller resa p.g.a. en oväntad, allvarlig sjukdom eller skada. Uttalandet måste också vara daterat efter det att bokningen bokats och tillhandahållas inom 14 dagar efter avbokning. För närvarande omfattas redan existerande tillstånd som är kända för användaren vid bokningstillfället inte av vår policy för förmildrande omständigheter.

Offentliga skyldigheter inkluderar juryplikt, reserestriktioner, närvaro i domstol och militärtjänst. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla en kopia av det officiella tillkännagivandet daterat efter det att bokningen bokats, inklusive namnet på den person som uppfyller skyldigheten.

Oförutsedda egendomskador, underhåll och problem med bekvämligheter som gör det otryggt att vara värd för gäster, eller förhindrar att gäster får tillgång till grundläggande bekvämligheter som rinnande vatten. Detta omfattar inte planerade renoveringar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla alla följande dokument:

  • Bevis på att problemet håller på att lösas
  • En uppskattning av när lösningen kommer att vara färdig
  • En faktura för de reparationer som görs
  • Foton av skadan

Störningar gällande transport, inklusive stängning av vägar och avbokade flyg, som gör det omöjligt att resa till din destination. Detta inkluderar stängningar och avbokningar orsakade av naturkatastrofer som jordbävningar eller svåra stormar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett meddelande om stängningen av vägen, eller meddelande om stängningen av flygplatsen, eller dokumentation från flygbolaget om att flygningen ställts in.

Inställda avgångar av tåg, buss eller färja där inga alternativa resor var tillgängliga samma dag. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation som tydligt visar att transportföretagets verksamhet inte var aktiv den dagen, t.ex. en skärmdump av företagets webbplats eller en länk till ett officiellt uttalande från transportföretaget.

Omständigheter som kräver särskild granskning

Det krävs ingen dokumentation för dessa omständigheter, men vårt specialiserade team kommer att granska varje fall för att bekräfta att du är direkt påverkad.

Open Homes-bokningar som har avbokats. Mer information om Open Homes.

Naturkatastrofer, terroristverksamhet och civila/politiska oroligheter som förhindrar att gästen reser till eller från destinationen, eller som gör det otryggt att vara värd för gäster.

Endemisk farsot eller sjukdom som plötsligt påverkar en region eller en hel grupp människor. Detta inkluderar inte befintliga farsoter som är associerade med ett område – t.ex. malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

Reserestriktioner som införts av en regering, brottsbekämpande myndighet eller militär som begränsar resor till eller från boendet eller upplevelsens plats.

Rådgivning om trygghets- och säkerhetshot utfärdad för platsen för boendet eller upplevelsen eller den plats från vilken gästens resesällskap reser.

Väsentliga driftstopp som påverkar platsen för boendet eller upplevelsen.

Ändringar av visum- eller passkrav som gör det omöjligt att resa till destinationen. Detta inkluderar inte förlorade eller utgångna resehandlingar.

Vad du behöver göra härnäst

Om du har bekräftat att din omständighet uppfyller kraven ovan ska du först avboka din bokning och sedan kontakta oss för att lämna in en ansökan. Vi går igenom de följande stegen med dig, vilket kommer att inkludera inlämning av eventuell nödvändig dokumentation och att invänta att vårt team ska granska ditt ärende. Anspråk måste lämnas in inom 14 dagar efter avbokning.