Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Om ditt incheckningsdatum är efter den 15 september kan du återkomma hit den 15 augusti 2020 för att få en uppdatering.

  Vad händer om jag behöver avboka på grund av en nödsituation eller oundviklig omständighet?

  Vänligen observera: Denna artikel behandlar inte omständigheter relaterade till coronaviruspandemin (COVID-19). Läs vår artikel om förmildrande omständigheter för COVID-19 för att få veta mer om täckning i relation till COVID-19, och i synnerhet om begränsningar i täckningen för bokningar som gjorts efter den 14 mars 2020.

  Så fungerar det

  Vi kan eventuellt ge dig en återbetalning eller upphäva påföljderna vid avbokning om du måste avboka på grund av en oväntad omständighet som du inte kan kontrollera. Nedan följer en lista över omständigheter som omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter. Innan du avbokar bör du kontrollera att din omständighet finns med i listan nedan och att du kan tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen.

  Det är viktigt att komma ihåg att avbokningar utan påföljd endast är tillgängliga för förmildrande omständigheter som inträffat före det officiella incheckningsdatumet för din bokning. Vår policy gällande förmildrande omständigheter är inte heller tillämplig för Luxe- eller Luxury Retreats-bokningar. De är föremål för en separat gästkompensationspolicy för Luxe-gäster.

  Omständigheter som kräver dokumentation

  Dödsfall som drabbat en värd, gäst eller deras medvärd, ytterligare gäst, nära familjemedlem eller vårdgivare. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett av dessa dokument:

  • Dödscertifikat
  • Dödsruna
  • Nyhetsartikel som namnger den avlidne
  • Polisrapport

  Oväntad allvarlig sjukdom eller skada som drabbat en värd eller medlem av resesällskapet. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett uttalande från en läkare som bekräftar att personen inte kan vara värd eller resa p.g.a. en oväntad, allvarlig sjukdom eller skada. Uttalandet måste också vara daterat efter det att bokningen bokats och tillhandahållas inom 14 dagar efter avbokning. Redan existerande tillstånd som är kända för användaren vid bokningstillfället omfattas för närvarande inte av vår policy gällande förmildrande omständigheter.

  Offentligt anmodade skyldigheter inklusive juryplikt, reserestriktioner, närvaro i domstol och militärtjänst. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla en kopia av det officiella tillkännagivandet daterat efter det att bokningen bokats, inklusive namnet på den person som uppfyller skyldigheten.

  Oförutsedda egendomsskador, underhåll och problem med bekvämligheter i Airbnb-boendet som gör det otryggt att vara värd för gäster, eller som förhindrar att gäster får tillgång till grundläggande bekvämligheter som t.ex. rinnande vatten. Detta omfattar inte planerade renoveringar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla samtliga följande dokument:

  • Bevis på att problemet håller på att lösas
  • En uppskattning av när lösningen kommer att vara färdig
  • En faktura för de reparationer som görs
  • Foton av skadan

  Störningar gällande transport som gör det omöjligt att resa till din destination, inklusive stängning av vägar och inställda flyg där det inte finns några alternativa resemetoder. Detta inkluderar stängningar och inställda avgångar orsakade av naturkatastrofer, som t.ex. jordbävningar eller svåra stormar. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett meddelande om stängningen av vägen, eller dokumentation från flygbolaget om att flygningen ställts in och stödjande dokumentation som bekräftar att det inte är möjligt att resa till din destination.

  Inställda avgångar av tåg, buss eller färja, där inga alternativa resor var tillgängliga samma dag. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation som tydligt visar att transportföretagets verksamhet inte var aktiv den dagen, t.ex. en skärmdump av företagets webbplats eller en länk till ett officiellt uttalande från transportföretaget.

  Omständigheter som kräver särskild granskning

  Det krävs ingen dokumentation för dessa omständigheter, men vårt specialiserade team kommer att granska varje ärende för att bekräfta att du är direkt påverkad.

  Open Homes-bokningar som har avbokats. Mer information om Open Homes.

  Naturkatastrofer, terroristverksamhet och civila/politiska oroligheter som förhindrar att gästen reser till eller från destinationen eller som gör det otryggt att vara värd för gäster.

  Epidemisk farsot eller sjukdom som plötsligt påverkar en region eller en hel grupp människor. Detta inkluderar inte befintliga sjukdomar som är associerade med ett område – t.ex. malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii. Eventuella uppdateringar av vår policy gällande utbrott av en sjukdom, och omfattningen av tillämpningen av policyn, kommer att fastställas utifrån meddelanden från Världshälsoorganisationen och lokala myndigheter.

   Reserestriktioner som införts av en regering, brottsbekämpande myndighet eller militär och som begränsar resor till eller från platsen för boendet eller upplevelsen.

   Rådgivning om trygghets- och säkerhetshot som utfärdats för platsen för boendet eller upplevelsen eller resesällskapets avresa.

   Driftstopp av grundläggande tjänster, t.ex. vatten eller el, som påverkar platsen för boendet eller upplevelsen.

   Ändringar i krav gällande visum eller pass som omöjliggör resande till destinationen. Detta inkluderar inte förlorade eller utgångna resehandlingar.

   Vad du behöver göra härnäst

   Om du har bekräftat att din omständighet uppfyller kraven ovan ska du först avboka bokningen av boendet eller Airbnb-upplevelsen. Om din bokning omfattas av en erkänd förmildrande omständighet kommer du att underrättas om att din bokning är kvalificerad för en avbokning utan påföljd och du får en fullständig återbetalning om du är en gäst.

   Om din bokning inte kvalificeras automatiskt kan du fortsätta att avboka din bokning och sedan kontakta oss för att lämna in ett anspråk. Vi guidar dig igenom de följande stegen, vilka kommer att innehålla inlämning av nödvändig dokumentation och att vänta på att vårt team ska granska ditt ärende. Anspråk måste lämnas in inom 14 dagar efter avbokning.

   Relaterade artiklar
   Fick du den hjälp du behövde?

   Logga in om du vill ha personligt stöd

   Få hjälp med dina bokningar, ditt konto, m.m.
   Bli medlem