Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Om ditt incheckningsdatum är efter den 15 augusti kan du återkomma hit den 15 juli 2020 för att få en uppdatering.

  Rättsliga skyldigheter för värdar inom EU som i företagsform erbjuder boende att hyra eller andra tjänster till konsumenter på Airbnb

  Notera: Denna sida är endast för informationsändamål. Informationen nedan är inte avsedd som juridisk rådgivning. Om du är osäker på hur någon av dessa lagar gäller för dig bör du rådfråga en advokat eller annan juridisk rådgivare.

  När agerar jag som en företagsvärd på Airbnb?

  Enligt lag agerar du som företagsvärd om din värdverksamhet på Airbnb relaterar till din handel, verksamhet, hantverk eller yrke. Om du hyr ut boenden eller erbjuder andra tjänster som ett företag eller enskild firma i den fysiska världen, kommer dina värdaktiviteter på Airbnb sannolikt också att räknas som en kommersiell verksamhet. Om du delar ditt boende eller erbjuder andra tjänster på Airbnb vid sidan av ditt normala företag eller yrke, kommer kvalificeringen av din verksamhet på Airbnb baseras på ett antal faktorer. Du agerar vanligtvis som ett företag om du regelbundet hyr ut ditt primära eller sekundära hem eller erbjuder andra tjänster under en längre tidsperiod för att tjäna pengar. Denna lista är inte fullständig och andra aktiviteter kan innebära att din verksamhet räknas som ett företag.

  Om något av ovanstående gäller, har du en rättslig skyldighet att agera som företagsvärd på Airbnb.

  Vilken information måste jag tillhandahålla som företagsvärd?

  Om du är en värd som anses vara ett företag i EU måste du tydligt visa följande information på alla dina annonser:

  • Namnet på ditt företag (om tillämpligt) eller namnet under vilket du agerar som näringsidkare
  • Ditt fullständiga namn som ensam innehavare eller fullständiga namn på företagets juridiska ombud
  • Din företagsadress (en postbox räcker inte)
  • Dina kontaktuppgifter, inklusive en e-postadress och ett telefonnummer
  • Ditt organisationsnummer och registernummer (om tillämpligt)
  • Ditt momsnummer (om tillämpligt)
  • Om tillämpligt, uppgifter om ansvarig handelskammare
  • Om tillämpligt, uppgifter om auktorisation, inklusive namnet på den relevanta myndigheten

  Försäkra dig om att du har beskrivit ditt boende eller tjänster på ett korrekt och fullständigt sätt. Lämna inte ut någon information som är relevant för en gäst. Som företag måste du också informera en gäst om det totala priset för ditt boende eller dina tjänster, inklusive tillämpliga skatter.

  Har konsumenter som bokar boenden på Airbnb från en företagsvärd 14 dagars ångerrätt?

  Nej, enligt artikel 16 (l) i EU:s direktiv om konsumenträttigheter är avtal om tillhandahållande av logi undantagna från ångerrätten om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss period för fullgörande. Du bör dock informera dina gäster om att de inte har ångerrätt.

  Vänligen observera: Detta påverkar inte en gästs rättigheter enligt den avbokningspolicy som du har angett för ditt boende.

  Hur kan jag tillhandahålla mina affärsuppgifter på Airbnb?

  Om du agerar som företagsvärd kan du lägga till och redigera dina affärsuppgifter (enligt beskrivningen ovan) i sektionen Inställningar i ditt konto. När du väl har tillhandahållit dina företagsuppgifter kommer de automatiskt att visas på den detaljerade annonssidan för alla dina annonser.

  Ytterligare information för företagsvärdar:

  Fick du den hjälp du behövde?