Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Om ditt incheckningsdatum är efter den 15 augusti kan du återkomma hit den 15 juli 2020 för att få en uppdatering.

  U.S. Legal Links

  Nedan följer en sammanställning av amerikanska lagar gällande diskriminering.

  Federalt

  Rättvist boende:

  • Civil Rights Act of 1964, Title XIII (Fair Housing Act/Fair Housing Amendments Act), 42 U.S.C. §§ 3604, 3606 (ras, hudfärg, religion, kön, familjestatus, “handikapp” eller nationellt ursprung); se även 42 U.S.C. §§ 3602, 3607 (definitioner, undantag)

  Stödboenden:

  Alabama

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Alaska

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Arizona

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Arkansas

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Kalifornien

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  • Unruh Civil Rights Act, Cal. Civ. Code §§ 51, 51.2 (Division 1, Part 2) (kön, ras, hudfärg, religion, familjehistorik, nationellt ursprung, handikapp, medicinsk status, genetisk information, civilstånd, sexuell orientering, medborgarskap, förstaspråk, eller invandrings-status; ålder)

  Colorado

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Connecticut

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Delaware

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  District of Columbia

  Rättvist boende:

  • D.C. Code § 2-1402.21 (ras, hudfärg, religion, nationellt ursprung, kön, ålder, civilstånd, personligt utseende, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck, familjestatus, familjeansvar, handikapp, examina, politisk tillhörighet, inkomstkälla, status som offer för ett brott inom familjen eller bostadsort eller företag av alla enskilda); se även D.C. Code § 2-1402.24 (undantag); D.C. Code § 2-1401.05 (diskriminering på grund av könsidentitet inklusive diskriminering på grund av graviditet, förlossning, relaterade medicinska tillstånd, amning, eller beslut rörande reproduktion)

  Stödboenden:

  • D.C. Code § 2-1402.31 (ras, hudfärg, religion, nationellt ursprung, kön, ålder, civilstånd, personligt utseende, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck, familjestatus, familjeansvar, genetisk information, funktionshinder, studentexamen, politisk tillhörighet, inkomstkälla, eller bostadsort eller företag av alla enskilda); se även D.C. Code § 2-1401.05 (diskriminering på grund av könsidentitet inklusive diskriminering på grund av graviditet, förlossning, relaterade medicinska tillstånd, amning, eller beslut rörande reproduktion)

  Florida

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Georgia

  Rättvist boende:

  • Ga. Code Ann. §§ 8-3-202, 8-3-203 (ras, hudfärg, religion, kön, funktionshinder eller handikapp, familjär status, eller nationellt ursprung); se även Ga. Code Ann. §§ 8-3-201, 8-3-205 (definitioner, undantag)
  • Ga. Code Ann. § 30-4-3 (blinda, personer med nedsatt syn, personer med rörelsehinder, samt döva personer, varje helt eller delvis blind person, varje fysiskt handikappad person och varje döv person som har en ledarhund eller tjänstehund eller som erhåller en ledarhund eller tjänstehund och varje person som deltar i utbildningen av en ledarhund eller tjänstehund ); se även Ga. Code Ann. § 30-4-1 (definitioner)

  Stödboenden:

  • Ga. Code Ann. § 30-4-2 (blinda, personer med nedsatt syn, personer med rörelsehinder, samt döva personer, varje helt eller delvis blind person med en ledarhund, varje fysiskt handikappad person och varje döv person med en ledarhund); se även Ga. Code Ann. § 30-4-1 (definitioner)

  Guam

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Hawaii

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Idaho

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Illinois

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Indiana

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  • Ind. Code § 22-9-1-3(l) (ras, religion, hudfärg, kön, funktionshinder, nationellt ursprung, härkomst, eller status som en veteran)
  • Ind. Code § 35-46-2-1 (hudfärg, trosuppfattning , funktionshinder, nationellt ursprung, ras, religion eller kön) (påföljder)
  • Ind. Code § 16-32-3-2 (en person som är helt eller delvis blind, som är döva eller hörselskadade, eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eftersom denna person åtföljs av ett tjänstedjur); Ind. Code § 16-32-3-1.5 (definitioner)

  Iowa

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  • Iowa Civil Rights Act of 1965, Iowa Code § 216.7 (ras, religion, hudfärg, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, religion eller funktionshinder); se även Iowa Code Ann §§ 216.2, 216.12 (definitioner, undantag)
  • Iowa Code § 216C.4 (personer som är blinda eller delvis blinda)
  • Iowa Code § 216C.5 (varje blind eller delvis blind person med en ledarhund); se även Iowa Code § 216C.11 (personer med funktionshinder med ledarhund eller tjänstedjur, som assisterar en person med funktionshinder genom att styra en ledarhund eller ett tjänstedjur, eller en person som tränar en ledarhund eller tjänstedjur)

  Kansas

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Kentucky

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Louisiana

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Maine

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Maryland

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Massachusetts

  Rättvist boende:

  • Massachusetts Housing Bill of Rights, Mass. Gen. Laws ch. 151B, § 4 (ras, tro, hudfärg, nationellt ursprung, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, genetisk information, anor, civilstånd, blindhet, hörselnedsättning, "handikapp" veteran eller medlem av de väpnade styrkorna); se även Mass. Gen. Laws ch. 151B, § 1 (definitioner)

  Stödboenden:

  Michigan

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  Minnesota

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  • Minnesota Human Rights Act, Minn. Stat. §§ 363A.11 (ras, hudfärg, tro, religion, handikapp, nationellt ursprung, civilstånd, sexuell läggning, kön, fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsnedsättning av en handikappad person); se även Minn. Stat. §§ 363A.03, 36A.24 (definitioner, undantag)
  • Minn. Stat. § 363A.19 (en blind eller döv person eller en person med ett fysiskt eller sensoriskt handikapp med en tjänstedjur)

  Mississippi

  Rättvist boende:

  • N/A

  Stödboenden:

  Missouri

  Rättvist boende:

  Stödboenden:

  • Missouri Human Rights Act, Mo. Rev. Stat. § 213.065 (ras, hudfärg, religion, nationellt ursprung, kön, förfader, eller handikapp); se även
  Fick du den hjälp du behövde?