Hoppa till innehåll
Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Vilken typ av skatter behöver jag betala som värd för en upplevelse i Frankrike?

  Denna artikel innehåller användbar information om skatter som kan gälla för upplevelsevärdar i Frankrike. Som värd för en upplevelse har du kontroll över de upplevelser du erbjuder, men det är också ditt ansvar att förstå dina skattskyldigheter. Denna artikel kan fungera som utgångspunkt eller plats som du kan återkomma till om du har frågor, men den är inte fullständig och den utgör inte juridisk eller skattemässig rådgivning. Det är en bra idé att kontrollera att lagar och regler är aktuella.

  Du kan också ta direktkontakt med skatteförvaltningen i Frankrike eller konsultera en lokal skatterådgivare om du har fler frågor om mervärdesskatt (moms), inkomstskatt eller andra skatter.

  De två typer av skatter som värdar i Frankrike vanligtvis behöver överväga är moms och inkomstskatt, men andra skatter eller avgifter kan vara tillämpliga.

  Inkomstskatt

  Eventuella belopp du tjänar som värd för en upplevelse betraktas generellt som skattepliktiga inkomster. Som värd är det ditt ansvar att se till att du följer de skatteregler som gäller i ditt område. Kontakta en lokal skatterådgivare för mer information om inkomstskatter.

  Moms

  Fransk moms är en allmän konsumtionsskatt på mervärdet för varor och tjänster. Den gäller nästan alla varor och tjänster som köps och säljs.

  Om du uppfyller följande kriterier kommer du troligen att vara skyldig att inkassera och betala moms:

  1. Du bor i Frankrike
  2. Du debiterar gäster en avgift för att delta i din upplevelse
  3. Din upplevelse äger rum i Frankrike
  4. De årliga intäkterna från din(a) upplevelse(er) överstiger specifika tröskelvärden (Exempel: Under BIC-skattesystemet är tröskeln € 33 200 av omsättningen under det föregående beskattningsåret)

  Skattesatser

  Momssatsen för varje land, inklusive Frankrike, kan ändras över tiden. Det är en god idé att regelbundet kontrollera med din lokala skattemyndighet att du använder den aktuella skattesatsen.

  Fr.o.m. januari 2019 är den allmänna momssatsen i Frankrike 20 %. Mer information om tillämpliga skattesatser som kan gälla finns på den officiella webbplatsen.

  Om din upplevelse består av flera skilda moment kan du behöva ta ut olika momssatser för din upplevelse. Din lokala skatterådgivare kanske kan tillhandahålla mer specifik information om hur momssatser gäller för din upplevelse.

  Registrering, inkassering, rapportering och betalning

  Det är ditt ansvar att avgöra om moms gäller för din upplevelse. Det finns fyra steg för att du ska vara kompatibel:

  1. Registrera dig för moms
  2. Inkassera moms från dina gäster
  3. Fyll i dina periodiska momsdeklarationer
  4. Skicka in betalning för den moms du är skyldig

  När du erbjuder en upplevelse till privatpersoner (B2C), kan du inkludera moms som en del av priset.

  När du erbjuder en upplevelse till företag eller andra beskattningsbara enheter (B2B) bör du göra en tydlig åtskillnad mellan priset för själva upplevelsen och momsen.

  Kontrollera med Frankrikes offentliga förvaltning om krav avseende fakturering som kan gälla dig, t.ex. när du behöver tillhandahålla elektroniska fakturor.

  Avdragsgilla utgifter

  Behåll kvitton för eventuella kostnader relaterade till upplevelser du erbjuder eftersom du kan tillåtas att dra av kostnader från inkomstskatter och moms. Avdragsgilla kostnader inkluderar saker som förnödenheter, restauranger, underhållningsställen, försäkringskostnader, tjänsteleverantörer, etc.

  Kontrollera med en lokal skatterådgivare för att få veta mer om möjliga avdrag relaterade till den upplevelse du erbjuder.

  Fick du den hjälp du behövde?