Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Vad är Airbnbs serviceavgifter?

  Obs: Denna artikel täcker inte avgifter för Airbnb Luxe-boenden, som hanteras separat.

  För att hjälpa Airbnb att fungera smidigt och täcka kostnaderna för de produkter och tjänster vi tillhandahåller, som kundtjänst dygnet runt, tar vi ut en serviceavgift när en bokning blir bekräftad.

  Avgifter för att boka ett boende

  Vi har två olika strukturer för serviceavgiften för att boka ett boende: En delad avgift, där både värden och gästen betalar en serviceavgift, och en avgift där endast värden betalar en serviceavgift.

  1. Delad avgift

  Denna avgiftsstruktur är den vanligaste. En serviceavgift dras av från värdens utbetalning och gäster debiteras en serviceavgift.

  Serviceavgift för värdar

  De flesta värdar betalar en serviceavgift på 3 %, men Airbnb Plus-värdar, värdar med boenden i Italien och värdar som använder en superstrikt avbokningspolicy kan betala mer. Denna avgift beräknas utifrån bokningens delsumma (priset per natt plus städavgift och avgift för ytterligare gäster, om tillämpligt, men exklusive Airbnb-avgifter och skatter) och dras automatiskt av från värdens utbetalning.

  För att granska serviceavgiften som debiteras för en viss bokning:

  1. Gå till Transaktionshistorik
  2. Bredvid den bokning du vill granska väljer du bokningskoden
  3. Under Utbetalning återfinner du Airbnbs serviceavgift

  Serviceavgift för gäster

  De flesta gäster betalar en serviceavgift på mindre än 14,2 % av bokningens delsumma (priset per natt plus städavgift och avgift för ytterligare gäster, om tillämpligt, men exklusive Airbnb-avgifter och skatter). Avgiften varierar baserat på olika bokningsfaktorer och visas för gäster, inklusive på betalningssidan innan de bokar.

  2. Avgift endast för värdar

  Hela serviceavgiften dras av från värdens utbetalning och ingen Airbnb-serviceavgift betalas av gäster.

  Avgiften endast för värdar varierar vanligtvis från 14 % till 16 % och är obligatorisk för hotell och vissa andra värdar. Den är också obligatorisk för programvaruanslutna värdar, såvida inte dessa värdar har en majoritet av sina boenden i USA, Kanada, Bahamas, Mexiko, Argentina, Taiwan eller Uruguay. Airbnb Plus-värdar och värdar som använder en superstrikt avbokningspolicy kan betala mer. Serviceavgiften som betalas av värdar för boenden belägna på det kinesiska fastlandet är 10 %.

  Avgifter för Airbnb-upplevelser

  Serviceavgift för värdar

  Vi debiterar värdar som erbjuder upplevelser en serviceavgift på 20 %. Den beräknas baserat på priset för upplevelsen och dras automatiskt av från värdens utbetalning. Vi avstår från denna avgift för vissa upplevelser med social effekt.

  Serviceavgift för gäster

  Vi tar för närvarande inte ut någon serviceavgift för gäster som bokar upplevelser.

  Moms på serviceavgifter

  Beroende på lagarna i den berörda jurisdiktionen kan moms komma att tas ut ovanpå serviceavgiften för värdar och gäster. Serviceavgiften kommer att inkludera denna moms om tillämpligt.

  Fick du den hjälp du behövde?

  Relaterade artiklar