Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Om ditt incheckningsdatum är efter den 15 augusti kan du återkomma hit den 15 juli 2020 för att få en uppdatering.

  Vad är ett tjänstedjur?

  På Airbnb omfattar ett tjänstedjur något av följande villkor:

  Tjänstedjur: Hund som är individuellt utbildad för att arbeta eller utföra uppgifter till förmån för en person med funktionsnedsättning, inklusive fysisk-, sensorisk-, psykiatrisk-, intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning. Dessa djur kallas ibland för t.ex. "blindhundar", hjälpdjur, assistansdjur eller stöddjur. Exempel på uppgifter som ett tjänstedjur kan utföra inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Att hjälpa personer som är blinda eller har dålig syn med navigering och andra uppgifter
  • Att varna personer som är döva eller hörselskadade för närvaro av människor eller ljud
  • Att tillhandahålla räddningsarbete eller skydd mot våld
  • Att dra en rullstol
  • Att hjälpa en individ som lider av ett anfall
  • Att varna individer vid förekomst av allergener
  • Att hämta föremål som medicin eller telefon
  • Att ge fysiskt stöd och hjälp med balans och stabilitet till personer med rörelsehinder
  • Att hjälpa personer med psykiatriska och neurologiska funktionshinder genom att förhindra eller avbryta förstörande beteende

  Djur för känslomässigt stöd: Airbnb definierar hjälpdjur för att inkludera djur för emotionellt stöd. Detta är djur som används som del av en medicinsk behandling och/eller terapi för att hjälpa till med en persons dagliga funktionella uppgifter, men är inte begränsade till en viss typ av djur och behöver inte utbildas för att hjälpa en individ med en viss uppgift. Dessa djur kallas ibland trygghetsdjur eller terapidjur.

  Är värdar skyldiga att välkomna tjänstedjur?

  Generellt, ja, om inte ett hot mot hälsa eller trygghet (se nedan) föreligger. På Airbnb anser vi att tjänstedjur inte är detsamma som husdjur och att de tjänar en avgörande funktion för sina ägare. Som framgår av vår antidiskrimineringspolicy, förväntas värdar rimligen ta emot bokningar där ett tjänstedjur kan vara närvarande, även om deras annonsbeskrivning/husregler anger "inga husdjur".

  När kan en värd be en gäst att ta bort ett tjänstedjur?

  En värd kan be en gäst att ta bort ett tjänstedjur om:

  1. Djuret är utom all kontroll och djurets förare inte vidtar effektiva åtgärder för att kontrollera det
  2. Djuret inte är rumsrent

  I båda scenarierna måste värden fortfarande ge gästen möjlighet att använda lokalerna utan djuret om gästen så önskar. Observera att med tanke på djurets roll när det gäller att tillhandahålla tjänster eller emotionellt stöd, bör djuret inte lämnas ensamt i ett boende.

  Måste gäster informera om närvarande hjälpdjur innan bokning?

  Nej. Trots att gäster inte är skyldiga att informera om tjänstedjur före bokning uppmuntrar vi emellertid alltid till öppen kommunikation för att garantera en behaglig upplevelse för alla parter.

  Är det okej att ta ut en extra avgift, eller höja städavgiften, för att tillgodose tjänstedjuret?

  Nej, enligt Airbnbs antidiskrimineringspolicy kan värdar inte debitera gäster med ett tjänstedjur extra avgifter.

  Är det okej att begära dokumentation för ett tjänstedjur?

  Airbnb kräver ingen dokumentation när gäster reser med tjänstedjur. I USA behöver gäster inte tillhandahålla dokumentation för ett tjänstedjur och det finns heller ingen rättsligt erkänd certifieringsprocess för tjänstedjur. Om en gäst anger att han/hon har ett tjänstedjur kan en värd fråga:

  1. Om tjänstedjuret krävs på grund av ett funktionshinder
  2. Vilket arbete eller vilken uppgift djuret har utbildats för att utföra

  Om du reser utanför USA bör du vara medveten om att kraven kan skilja sig från det som här beskrivits. Airbnb inser att vissa jurisdiktioner kan kräva förbud mot alla djur, inklusive tjänstedjur, och vi kräver inte att värdar ska bryta mot lokala lagar eller vidta åtgärder som kan utsätta dem för juridiskt ansvar.

  Kan en värd begära ytterligare ersättning om djuret skadar ett boende utöver normalt slitage?

  Ja, på samma sätt som en värd har rätt att behålla en del av, eller hela, gästens säkerhetsdeposition för att kompensera för skada som orsakats av gästen. Även om det är rimligt för en värd att förvänta sig att ett tjänstedjur är välutbildat och inte kommer att orsaka någon skada finns vår värdgaranti och säkerhetsdeposition fortfarande till värdens förfogande i sällsynta fall där en olycka skulle inträffa.

  Vad händer om jag har en hälso- eller säkerhetsrisk relaterad till tjänstedjur?

  Det är viktigt att vara medveten om att hjälpdjuret, oavsett om det är en ledhund eller ett emotionellt stöddjur, spelar en viktig roll för din gästs möjlighet att resa. Om ditt boende emellertid innefattar ett delat utrymme och ett tjänstedjur skulle kunna innebära en hälso- eller trygghetsrisk för dig eller andra (t.ex. allergier och husdjur som inte kan dela utrymme med andra djur på grund av trygghetsproblem) kommer vi inte att kräva att du ska vara värd för en gäst med ett tjänstedjur. Vänligen var tydlig och artig när du kommunicerar med gäster om detta. Vi föreslår också att du inkluderar information om eventuella allergier eller eventuella trygghetsproblem när det gäller dina husdjur i ett gemensamt utrymme, redan i din annonsbeskrivning, för att bättre informera potentiella gäster.

  Jag nekades en bokning eftersom jag har ett tjänstedjur. Vad gör jag?

  Airbnb tar rapporter om diskriminering i vårt community på största allvar.

  Om du anser att du har upplevt diskriminering på vår plattform, vänligen skicka in en rapport via detta formulär. Vänligen ange specifik information och identifiera den person som du anser har kränkt vår antidiskrimineringspolicy. Du kan även flagga meddelanden eller annat innehåll som du anser bryter mot vår policy. Mer information om processen för flaggning finns tillgänglig här.

  Vi kommer att undersöka situationen och kan följa upp för ytterligare dokumentation. Vi erbjuder även personligt, praktiskt stöd via vår kundtjänst för att se till att du hittar ett ställe att bo på.

  Fick du den hjälp du behövde?