Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Upplevelser som involverar musik

  Senast uppdaterad: 5 april 2019

  Denna informationssida kan hjälpa dig att komma igång med att lära dig mer om några av de lagar och registreringskrav som kan gälla för din upplevelse som involverar musik på Airbnb.

  Vänligen var medveten om att denna informationssida är allmän, inte heltäckande och inte ska ses som juridisk rådgivning. Denna sida är avsedd att ge dig en uppfattning om vilka typer av regler som kan gälla för din upplevelse och hjälpa dig att förstå några av de saker som bör beaktas i samband med din upplevelse.

  Som värd för en upplevelse har du själv kontroll över de upplevelser du erbjuder och det är ditt ansvar att förstå och följa relevanta lagar och regler. Olika länder har olika licenskrav och regler. Denna artikel kan tjäna som en utgångspunkt eller plats som du kan återkomma till om du har frågor. Men kom ihåg att den inte är uttömmande, den utgör inte juridisk rådgivning och vi kan inte garantera vare sig tillförlitlighet eller noggrannhet gällande någon källa vi refererar till. Du bör kontrollera att lagar och förfaranden inte har ändrats nyligen.

  Grundläggande principer för upplevelser som involverar musik

  I USA skyddas musik i allmänhet av upphovsrättslagar om det inte handlar om ett verk som är offentlig egendom. När ett verk är upphovsrättsskyddat innebär det att ägaren av verket har vissa exklusiva rättigheter till verket. Om du spelar musik under din upplevelse (eller sänder en upplevelse via internet) kan du behöva erhålla licenser för att göra det. Olika faktorer om din upplevelse, inklusive plats, lokal och aktivitetstyp, kommer att påverka vilka licenser du behöver erhålla, men i alla fall skulle skyldigheten åligga antingen dig eller lokalen.

  För att få rätt att framföra eller på annat sätt använda musik krävs ofta att du ingår ett licensavtal. I det gällande licensavtalet anges vanligtvis bland annat var du får spela musik, vilken musik du får spela, hur du får (och inte får) använda musiken, hur mycket du måste betala för rätten att använda musik, licenstiden eller licensens varaktighet och vilken rapportering om eventuell musikanvändning som kan krävas. Underlåtenhet att erhålla rätt licens kan leda till ansvar för upphovsrättsintrång, där skadorna uppgår till 750 USD–30 000 USD per verk som överträds och upp till 150 000 USD per verk som överträds om intrånget är "avsiktligt".

  Det finns två upphovsrätter gällande musik: (1) upphovsrätten till musikverket (även känt som en komposition), som innehåller en låts musiknotation och texter; och (2) upphovsrätten till ett visst framförande, som förkroppsligas i en ljudinspelning. En inspelad låt, till exempel en låt på en CD, består av två upphovsrättsskyddade verk: ljudinspelningen av konstnären som utför musikverket och själva musikverket.

  Musik ägs eller kontrolleras vanligtvis av musikförläggare, och ljudinspelningar ägs eller kontrolleras vanligtvis av skivbolag. Rätten att offentligt framföra musikaliska verk – oavsett om det är från en CD eller LP eller av ett band som spelar live – administreras dock i allmänhet av Performing Rights Organizations (PROs), organisationer som ansvarar för uppföranderätt, varav de två största i USA är ASCAP och BMI. Andra länder än USA kommer nästan alltid att ha minst en PRO, och i vissa fall flera PROs, med olika PROs som kontrollerar rättigheterna till olika musikaliska verk. Musikaliska verk har ofta mer än en upphovsrättsinnehavare, eftersom flera personer kan skriva en låt tillsammans, med möjlighet att varje medförfattare kan tilldela sina rättigheter till en annan musikförläggare och till olika PROs. Du kan behöva tillstånd från de olika företrädarna för dessa medförfattare för att framföra ett verk offentligt, eftersom PROs och de flesta musikförläggare endast beviljar licenser till de intressen de äger eller kontrollerar i en låt.

  Eftersom musiklicensiering kan kräva att du erhåller rättigheter från flera upphovsrättsinnehavare bör du överväga att rådgöra med erfaren jurist för att se till att alla nödvändiga rättigheter har erhållits. Du är själv ansvarig för att kontrollera om din användning av musik kräver licens och i så fall erhålla denna licens.

  Ta reda på om en musiklicens krävs för din upplevelse

  Om du är värd för en upplevelse där en artist kommer att framföra coverlåtar kan du behöva erhålla endast rättigheter till musikaliska verk. Liknande regler kan gälla om du skulle streama upplevelsen live på internet, även om streaming kan innebära ytterligare rättigheter, beroende på hur streamingen genomförs. Vanligtvis skulle en artists framförande live inte innefatta en ljudinspelning om han eller hon inte spelade med till ett förinspelat ljudspår. Ett karaoke-evenemang kräver däremot sannolikt rättigheter till både musikaliska verk och sing-along-ljudinspelningar, som kan skilja sig från den kommersiellt släppta ljudinspelningen som du kan ha köpt på CD eller från iTunes. För karaoke-användning kan du också behöva förvärva rättigheter för att visa texten till musikverket. Om du framför ett musikaliskt verk offentligt – antingen genom att spela upp inspelad musik eller genom att låta en artist framföra musiken live – kan du också behöva skaffa en licens för offentligt framförande från ett PRO.

  En enkel tumregel är att om du framför (eller har framfört) musikaliska verk på en plats som är öppen för allmänheten bör du erhålla licenser för offentligt framförande för de musikaliska verken. Om du framför ljudinspelningar, eller låter dem framföras, kanske du inte behöver en licens för offentligt framförande, men du bör rådgöra med en advokat innan du tar ett slutgiltigt beslut.

  Dessutom kan du behöva erhålla licenser om du gör kopior av icke-originalmusik som en del av din upplevelse, t.ex. kopior som du gör på cd-skivor för att tillhandahålla dina gäster, eller om du spelar in en upplevelse och försöker göra den tillgänglig virtuellt efter detta, antingen på begäran eller på ett linjärt sätt. Detta beror på att upphovsrättsinnehavare till musikaliska verk och ljudinspelningar har ensamrätt till mångfaldigande och distribution, och kopiering av musikaliska verk och ljudinspelningar eller distribution av kopior av dessa kan kräva upphovsrättsinnehavarnas tillstånd.

  För att veta om musik omfattas av upphovsrättsligt skydd krävs en analys från fall till fall. En enkel tumregel är att om musiken är aktuell eller härstammar från de senaste årtiondena är den troligen upphovsrättsskyddad. Upphovsrättsskyddet varar mycket länge, så när du är osäker kan du anta att verket är skyddat. Cornell Universitys Copyright Information Center är en användbar resurs för att avgöra om ett verk är allmänt tillgängligt i USA. Varaktigheten av upphovsrättsskyddet för musikaliska verk och ljudinspelningar varierar beroende på land.

  Skaffa en musiklicens

  För att få en licens för att använda musik kan du kontakta upphovsrättsinnehavarna till musiken eller deras auktoriserade representanter.

  Performing Rights Organizations (PROs)

  Amerikanska kompositörer, textförfattare och förläggare går vanligtvis med i en PRO genom att ge denna PRO icke-exklusiv rätt att licensiera musik och hävda deras rättigheter vid offentliga framföranden. Framstående PROs i USA är American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP), Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC, och Global Music Rights (GMR). Det kan också finnas andra PROs som kontrollerar verken för mindre populär musik. PROs beviljar vanligtvis generella licenser för att offentligt framföra alla verk som de representerar. Beroende på vilken musik du vill använda för din upplevelse kan du behöva en licens från en eller flera PROs. En PRO brukar tillhandahålla ett sökverktyg för organisationens repertoar på sin webbplats. Om du vet vilken musik som ska framföras i förväg kan du identifiera upphovsrättsinnehavare eller representanter för dessa verk via ett av dessa sökverktyg.

  I länder utanför USA kommer låtskrivare ofta att tilldela sina rättigheter till en PRO, så att denna PRO blir den enda enhet som kan auktorisera offentligt framförande av en låtskrivares musik. Du bör kontakta aktuell PRO i ditt land för att höra efter om de licenser som kan behövas för en upplevelse som du är värd för. Kom också ihåg att det kan finnas en PRO (eller flera) som är auktoriserad att licensiera offentliga framföranden av musikaliska verk och en (eller flera) PRO i ett land auktoriserad att licensiera offentliga framföranden av ljudinspelningar.

  Tänk på att den terminologi som används för att beskriva musikrättigheter också kan variera beroende på land. PROs kan ibland kallas Collective Management Organizations (CMOs), kollektiva förvaltningsorganisationer, eller Music Licensing Companies (MLCs), företag inriktade på musiklicenser. Rätten till att betalas royalties kan ibland kallas "rätt till ersättning". Och rätten att framföra en ljudinspelning kan kallas en "angränsande rättighet".

  Offentliga framföranden av ljudinspelningar

  Om du planerar att spela upp inspelad musik i samband med en upplevelse i USA kan det hända att det offentliga framföranden av ljudinspelningar inte kräver licens, på grund av vissa juridiska undantag. Andra länder än USA har vanligtvis inte sådana undantag, så det är troligt att andra regler gäller. För information om viss användning av ljudinspelningar i USA kan du utforska webbplatsen SoundExchange, Inc., en ideell organisation som skapats för att samla in och distribuera royalties för vissa offentliga framföranden och skapandet av kopior av ljudinspelningar.

  Musikföretag, musikförläggare och enskilda artister

  Om du vill använda specifika musikverk eller ljudinspelningar under din upplevelse och föredrar att gå direkt till upphovsrättsinnehavarna av sådana verk, kan du göra det (åtminstone i USA). Detta är dock ofta en tidskrävande process, och stora företag kanske inte har möjlighet att svara på enskilda licensansökningar. Om du har anlitat en artist för att uppträda under en upplevelse och artisten har skrivit sin egen musik och framför den live, kan artisten ge dig en direkt licens för att framföra sin musik offentligt. Möjligheten att bevilja en direkt licens kommer dock att bero på om artisten har överlåtit sina rättigheter till en tredje part, t.ex. en musikförläggare eller en CMO. Om en artist har överlåtit sina rättigheter till en tredje part kanske han eller hon inte har befogenhet att bevilja dig en direkt licens, även om han eller hon har skrivit musiken. I detta fall måste du erhålla licens från en PRO eller CMO, beroende på i vilket land du befinner dig.

  Andra saker att överväga

  Vissa jurisdiktioner kan också ha lagar som begränsar buller eller kräver tillstånd för levande underhållning.

  Det är en bra idé att kontrollera med din lokala myndighet som ansvarar för zonindelning eller planering för att ta reda på om några lokala regler begränsar hur utförandet av din upplevelse får äga rum.

  Om din upplevelse kommer att innebära att du kombinerar musik med en annan aktivitet bör du ta dig en titt på våra andra artiklar om ansvarsfullt värdskap för att börja undersöka hur olika regler gäller för din upplevelse.

  Att ha att göra med musik kan vara knepigt. Om du inte är säker på något som rör din upplevelse rekommenderar vi att du talar med en advokat. Om du är värd för en upplevelse i USA är webbplatsen för U.S. Copyright Office en bra resurs.

  Airbnb ansvarar inte för vare sig tillförlitlighet eller riktighet gällande informationen i länkar till tredje parts webbplatser (inklusive länkar till lagar och regler).

  Om värdar inte uppfyller sitt ansvar kan det leda till avstängning av aktivitet eller borttagning från Airbnb.

  Ytterligare resurser

  American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP)

  Broadcast Music, Inc. (BMI)

  Global Music Rights (GMR)

  SESAC

  SoundExchange, Inc.

  Fick du den hjälp du behövde?