Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Gå till din kontrollpanel för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Bokningar som är berättigade enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter kan avbokas före incheckning utan påföljder eller påverkan på din Superhost-status.

  Vad gör jag om jag inte känner mig bekväm med att vara värd för en gäst?

  Din trygghet är alltid en prioritet. Om du upptäcker att en gäst bryter mot en av de husregler du har angett, eller har fått dig att känna dig otrygg genom sina handlingar, kan du avböja hans eller hennes bokningsförfrågan eller annullera bokningen.

  Innan du har godkänt en bokning

  Vi uppmuntrar dig att dra nytta av de säkerhetsfunktioner vi har skapat för att hjälpa dig att känna dig trygg och lära känna potentiella gäster.

  Att avböja en individuell bokningsförfrågan påverkar inte din annonsplacering i sökresultat negativt. Om du avböjer många eller de flesta av dina bokningsförfrågningar kan det dock påverka din placering i sökresultat negativt.

  Efter det att du har godkänt en bokning

  Om du redan har godkänt bokningen kan du annullera den. Du kan vara föremål för påföljder vid annullering.

  Flagga olämpliga meddelanden

  Om ett meddelande från en gäst får dig att känna dig illa till mods kan du underrätta oss genom att flagga det. Om du vill flagga ett meddelande ska du öppna meddelandetråden och klicka på flagg-ikonen bredvid det meddelande som du vill flagga för granskning av Airbnb.

  Kom ihåg: Om en nödsituation uppstår eller om din personliga säkerhet är hotad ska du omedelbart kontakta lokal polis eller räddningstjänst.

  Fick du den hjälp du behövde?