Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Policy gällande förmildrande omständigheter och coronaviruset (COVID-19)

  Uppdaterad 1 oktober 2020

  Den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att coronavirusutbrottet, känt som COVID-19, är en global pandemi. Sedan dess har utbrottet utvecklats snabbt och regeringar runtom i världen har vidtagit snabba åtgärder för att bromsa spridningen av COVID-19.

  Som svar tillhandahåller vi följande täckning för COVID-19 enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter för att hjälpa till att skydda vår community och ge människor sinnesro. Vänligen återkom till denna sida för uppdateringar om täckning.

  Tips: Om du är gäst kan du hitta alternativ för avbokning och återbetalning genom att gå till din sida för Resor och välja din resa – ta reda på hur. Om du är värd hittar du information i din kontrollpanel som värd.

  Sammanfattning

  Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts senast den 14 mars 2020 med incheckningsdatum inom de närmaste 45 dagarna från idag omfattas av policyn och kan avbokas före incheckning. Gäster som avbokar har olika avboknings- och återbetalningsalternativ och värdar kan avboka utan kostnad eller påverkan på sin Superhost-status. Airbnb antingen återbetalar eller utfärdar resekredit som inkluderar alla serviceavgifter för täckta avbokningar. För att kunna avboka enligt policyn måste du intyga fakta och/eller tillhandahålla styrkande dokumentation om din förmildrande omständighet.

  Värdens avbokningspolicy gäller som vanligt för bokningar som gjorts efter den 14 mars 2020.

  Avbokningar hanteras enligt den täckning för förmildrande omständigheter som gällde vid tidpunkten för inlämnandet, och bokningar som redan avbokats kommer inte att omprövas.

  Om en bokning redan har påbörjats (incheckningen har passerat) gäller inte denna förmildrande omständighet.

  Olika policyer gäller för inhemska bokningar på det kinesiska fastlandet och för Luxe- eller Luxury Retreats-bokningar.

  Vilka bokningar omfattas

  Bokningar som gjorts senast den 14 mars 2020

  Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts senast den 14 mars 2020 med incheckningsdatum inom de närmaste 45 dagarna från idag kan avbokas före incheckning. Detta innebär att gäster som avbokar enligt policyn får en fullständig återbetalning eller resekredit motsvarande det belopp de betalat (där resekredit finns tillgänglig), värdar kan avboka enligt policyn utan kostnad eller påverkan på sin Superhost-status och Airbnb kommer antingen att återbetala eller utfärda resekredit motsvarande ett belopp som inkluderar alla serviceavgifter.

  Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts senast den 14 mars 2020 med ett incheckningsdatum mer än 45 dagar från idag omfattas för närvarande inte av förmildrande omständigheter relaterade till COVID-19. Värdens avbokningspolicy gäller som vanligt.

  Om en bokning redan har påbörjats (incheckningen har passerat) gäller inte denna förmildrande omständighet.

  Bokningar som gjorts efter den 14 mars 2020

  Bokningar av boenden och Airbnb-upplevelser som gjorts efter den 14 mars 2020 omfattas inte av vår policy gällande förmildrande omständigheter, utom när gästen eller värden för närvarande är sjuk i COVID-19. Omständigheter relaterade till COVID-19 som inte omfattas inkluderar: transportstörningar och inställda avgångar; reserådgivningar och restriktioner; hälsorådgivningar och karantäner; ändringar av tillämplig lag; och andra myndighetsmandat – såsom evakueringsorder, stängning av gränser, förbud mot korttidsuthyrning och krav på självkarantän. Värdens avbokningspolicy gäller som vanligt.

  Vår policy gällande förmildrande omständigheter är avsedd att skydda gäster och värdar från oförutsedda omständigheter som uppstår efter bokning. Efter Världshälsoorganisationens deklaration om att COVID-19 är en global pandemi gäller inte längre policyn gällande förmildrande omständigheter, eftersom COVID-19 och dess konsekvenser inte längre är oförutsedda eller oväntade. Vänligen kom ihåg att noggrant granska värdens avbokningspolicy när du bokar och överväg att välja ett alternativ som ger flexibilitet.

  Så fungerar det

  Om du är gäst kan du hitta alternativ för avbokning och återbetalning genom att gå till din sida för Resor och välja din resa – ta reda på hur. Om du är värd hittar du information i din kontrollpanel som värd.

  Uppdateringar och resurser om coronaviruset

  Vi har sammanställt artiklar för att hjälpa vår community under denna tid i resurscentret. Du hittar den senaste informationen om vår respons på COVID-19, från policyuppdateringar till resurser för värdar och gäster.

  Du kan också läsa vår policy gällande förmildrande omständigheter för att få reda på mer om täckning för situationer som inte är relaterade till COVID-19.

  Vi ber alla medlemmar i vår community att ha respekt, inkludering och vår antidiskrimineringspolicy i åtanke när de interagerar med andra medlemmar.

  Vi kommer att fortsätta se över tillämpningen av denna policy. Övervaka denna sida för uppdateringar och ny information.

  Fick du den hjälp du behövde?

  Relaterade artiklar