Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Vad händer om en värd vill samla in pengar från sin säkerhetsdeposition?

  Säkerhetsdepositioner som krävs av värdar skiljer sig från andra säkerhetsdepositioner genom att ingen auktorisering görs för beloppet. Gäster debiteras endast om värden begär ersättning för skada på egendom och gästen samtycker till att betala, eller om värden lämnar in en begäran om att få pengar utbetalda från sin säkerhetsdeposition och begäran godkänns av Airbnb.

  Om och när en värd lämnar in en begäran om att få pengar från sin säkerhetsdeposition kommer den att hanteras i enlighet med villkoren för värdgarantin. Airbnbs värdgaranti kan skydda värden om det uppstår skada på boendet eller hens tillhörigheter som orsakats av en gäst eller en gästs assistansdjur. Den täcker inte stöld av kontanter och värdepapper, icke-fysiska skador eller skada på grund av vanligt slitage. Den täcker inte heller kroppsskada eller skada på egendom som drabbat gäster eller andra (detta kan täckas av värdförsäkringen).

  Detta kan du förvänta dig om värden begär pengar från säkerhetsdepositionen

  Om en värd som krävt en säkerhetsdepositionen uppger att hens egendom skadats medan en gäst vistades i boendet följer vi denna process:

  1. Inom 14 dagar efter ditt utcheckningsdatum kommer värden att kontakta gästen via vårt säkra lösningscenter. Värden kommer att beskriva vad som skadats, tillhandahålla dokumentation om skadade eller saknade objekt och begära ersättning. Beroende på vad som skadats kan det belopp värden begär vara detsamma som säkerhetsdepositionen.
  2. Gästen har 72 timmar på sig att svara på värdens begäran. Om gästen samtycker till att betala behandlar vi betalningen och skickar den till värden. Detta tar vanligtvis 5–7 arbetsdagar. Gästen kan antingen gå med på att betala hela beloppet, välja att betala ett annat belopp eller avvisa begäran. Gästen kan inkludera ett meddelande till värden.
  3. Om gästen inte samtycker till att betala det begärda beloppet kan värden välja att involvera Airbnb. En supportspecialist från Airbnb kommer att kontakta gästen och lösa begäran i enlighet med villkoren för värdgarantin. Om begäran godkänns enligt dessa villkor kommer Airbnb – inte värden – att skicka en betalningsförfrågan till gästen.

  Dokumentation från värdar

  Värden kommer att tillhandahålla dokumentation när hen rapporterar om den skadade eller saknade egendomen i lösningscentret. Detta kan inkludera foton och/eller videoklipp, samt kvitton, fakturor, värdeuppskattningar eller länkar till jämförbara föremål som visar det faktiska kontantvärdet för reparation eller utbyte. Om vi fastställer en penningskuld baserat på dokumentation och kommunikation från båda parter går vi vidare och samlar in pengarna från säkerhetsdepositionen. Vi förbehåller oss rätten att tillgodogöra oss betalning från dig med hjälp av de betalningsuppgifter du lämnat till oss.

  Fick du den hjälp du behövde?

  Relaterade artiklar