Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Regler

Moms och vad som gäller för dig

Mervärdesskatt (moms) är en skatt som betalas vid konsumtion av varor och tjänster. I vissa länder kan sådan skatt kallas Goods and Services Tax (GST), tjänsteskatt eller konsumtionsskatt (i den här artikeln kallas den gemensamt för "moms").

Beroende på vilket land du är bosatt i eller var ditt boende ligger måste Airbnb tillämpa moms på Airbnbs serviceavgifter för din bokning i länder som beskattar tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.

Så lägger du till ditt moms- eller skatteregistreringsnummer

I vissa länder debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad. Du kan dock fortfarande behöva självdeklarera momsen och rapportera transaktionen i din momsdeklaration beroende på din lokala mervärdesskattelag.

För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt moms- eller skatteregistreringsnummer på ditt konto under Betalningar och utbetalningar.

För värdar

  1. Lägg till ditt moms- eller skatteregistreringsnummer här

För gäster som bokar affärsresor

  1. Lägg till ditt företags moms- eller skatteregistreringsnummer här; och
  2. Klicka i rutan bredvid "Är detta en arbetsresa?" när du gör din bokningsförfrågan

Läs om hur du hittar din momsfaktura.

Gäster

Moms debiteras på gästens serviceavgift för en bokning. Om du genomför ändringar i bokningen kommer momsen att justeras enligt den nya serviceavgiften.

Värdar

Moms tas ut på serviceavgiften för värdar för en bokning. Om en bokning ändras kommer momsen att justeras enligt den nya serviceavgiften.

Beroende på vilket land du är bosatt i eller var ditt boende ligger kan du behöva betala moms (eller andra skatter, t.ex. uthyrningsskatter) på det boende och/eller de upplevelsetjänster du erbjuder gäster. Ta reda på mer om hur skatter fungerar för värdar.

Vi uppmuntrar dig att rådfråga din skatterådgivare om du behöver hjälp med att bedöma moms på de tjänster du tillhandahåller.

Ansvarsfriskrivning

Informationen här är endast en allmän vägledning som inte tar hänsyn till dina personliga omständigheter – den är inte avsedd att vara skatterådgivning och bör inte åberopas som sådan. Om du har några frågor om skatter föreslår vi att du kontaktar din skatterådgivare eller lokala skattemyndigheter.

Observera att vi inte uppdaterar denna information i realtid, så du bör kontrollera och bekräfta om lagar, skattesatser eller förfaranden har ändrats nyligen.

Länder

Albanien

Om du är kund i Albanien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Armenien

Om du är kund i Armenien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Australien

Om du är kund i Australien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 10 % GST.

Om du är GST-registrerad debiteras du eventuellt ingen GST på Airbnbs serviceavgifter. Du kan dock fortfarande behöva deklarera GST på din GST-deklaration. För att informera oss om att du är GST-registrerad lägger du till ditt australiska företagsnummer (ABN) här.

Om du inte längre är registrerad för GST sedan du tillhandahöll ditt ABN ska du uppdatera din information.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Österrike

Om du är kund i Österrike omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Bahamas

Om du är kund i Bahamas omfattas Airbnbs serviceavgifter av 12 % moms.

Om du är momsregistrerad i Bahamas debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt bahamanska skatteregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Belgien

Om du är kund i Belgien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 21 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Brasilien

Om du är kund i Brasilien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 2,9 % ISS oavsett din skattestatus.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Bulgarien

Om du är kund i Bulgarien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Kanada

Om du är kund i Kanada omfattas Airbnbs serviceavgifter av 5 % GST.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Chile

Om du är kund i Chile omfattas Airbnbs serviceavgifter av 19 % moms.

Om du är momsregistrerad i Chile debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt chilenska skatteregistreringsnummer här.

Observera att om du tillhandahåller ditt chilenska skatteregistreringsnummer kan vi behöva överlämna dessa uppgifter till de chilenska skattemyndigheterna. Läs mer om den chilenska momsordningen här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Colombia

Om du är kund i Colombia omfattas Airbnbs serviceavgifter av 19 % moms (0 % från perioden september 2022 till december 2022).

Om du är momsregistrerad i Colombia debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt colombianska skatteregistreringsnummer här.

Observera att vi kan behöva ge de colombianska skattemyndigheterna information om att du är kund hos Airbnb.

Läs mer om colombianska skatter här eller besök skattemyndighetens officiella webbplats.

Kroatien

Om du är kund i Kroatien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 25 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Cypern

Om du är kund på Cypern omfattas Airbnbs serviceavgifter av 19 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Tjeckien

Om du är kund i Tjeckien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 21 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Danmark

Om du är kund i Danmark omfattas Airbnbs serviceavgifter av 25 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Estland

Om du är kund i Estland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Finland

Om du är kund i Finland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 24 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Frankrike

Om du är kund i Frankrike omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Tyskland

Om du är kund i Tyskland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 19 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Georgien

Om du är kund i Georgien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 18 % moms.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Grekland

Om du är kund i Grekland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 24 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Ungern

Om du är kund i Ungern omfattas Airbnbs serviceavgifter av 27 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Island

Om du är kund på Island omfattas Airbnbs serviceavgifter av 24 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer (VSK/VASK) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Indonesien

Om du är kund i Indonesien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 11 % moms.

För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer (NPWP) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Irland

Oavsett om du är kund eller ett momsregistrerat företag i Irland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 23 % moms.

Du kan lägga till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Italien

Om du är kund i Italien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 22 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Japan

Om du är gäst i Japan omfattas Airbnbs serviceavgifter av 10 % konsumtionsskatt (JCT), oavsett din skattestatus.

Om du är värd i Japan är du skyldig att rapportera och betala japansk konsumtionsskatt på Airbnbs serviceavgifter för värdar enligt "omvänd skattskyldighet" enligt JCT-lagen. Airbnb varken debiterar eller rapporterar JCT för serviceavgifter för värdar.

Mer information finns på webbplatsen för Japans skattemyndighet.

Kenya

Om du är kund i Kenya omfattas Airbnbs serviceavgifter av 16 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Lettland

Om du är kund i Lettland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 21 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Litauen

Om du är kund i Litauen omfattas Airbnbs serviceavgifter av 21 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Luxemburg

Om du är kund i Luxemburg omfattas Airbnbs serviceavgifter av 17 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Malaysia

Om du är kund i Malaysia omfattas Airbnbs serviceavgifter av 6 % skatt på tjänster, oavsett din skattestatus.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Malta

Om du är kund i Malta omfattas Airbnbs serviceavgifter av 18 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Mexiko

Om du är kund i Mexiko omfattas Airbnbs serviceavgifter av 16 % moms, oavsett din skattestatus.

Obs! Om du är en värd kan Airbnb även behöva samla in och överföra moms på hela boendepriset för din räkning, och de kan behöva rapportera dina uppgifter till de mexikanska skattemyndigheterna. Läs mer om skatteregler och skyldigheter från Airbnb i Mexiko här eller besök skattemyndighetens officiella webbplats.

Moldavien

Om du är kund i Moldavien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Nederländerna

Om du är kund i Nederländerna omfattas Airbnbs serviceavgifter av 21 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Nya Zeeland

Om du är kund i Nya Zeeland omfattas Airbnbs serviceavgifter av 15 % GST.

Om du är GST-registrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen GST på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera GST i din GST-deklaration. För att informera oss om att du är GST-registrerad lägger du till ditt IRD-nummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Norge

Om du är kund i Norge omfattas Airbnbs serviceavgifter av 25 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Polen

Om du är kund i Polen omfattas Airbnbs serviceavgifter av 23 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Portugal

Om du är kund i Portugal omfattas Airbnbs serviceavgifter av 23 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Rumänien

Om du är kund i Rumänien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 19 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Saudiarabien

Om du är kund i Saudiarabien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 15 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer (TRN) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Serbien

Om du är kund i Serbien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer (PIB) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Singapore

Om du är kund i Singapore omfattas Airbnbs serviceavgifter av 7 % GST.

Om du är GST-registrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen GST på Airbnbs serviceavgifter. För att informera oss om att du är GST-registrerad lägger du till ditt GST-registreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Slovakien

Om du är kund i Slovakien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Slovenien

Om du är kund i Slovenien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 22 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Sydafrika

Om du är kund i Sydafrika omfattas Airbnbs serviceavgifter av 15 % moms.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Sydkorea

Om platsen för din bokning ligger i Sydkorea omfattas Airbnbs serviceavgifter av 10 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt företagsregistreringsnummer (BRN) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Spanien

Om du är kund i Spanien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 21 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Sverige

Om du är kund i Sverige omfattas Airbnbs serviceavgifter av 25 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Schweiz

Oavsett om du är kund eller ett momsregistrerat företag i Schweiz omfattas Airbnbs serviceavgifter av 7,7 % moms.

Du kan lägga till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Taiwan

Om du är kund i Taiwan omfattas Airbnbs serviceavgifter av 5 % moms.

Se här för moms på boendets pris för bokningar för boenden belägna i Taiwan.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Thailand

Om du är kund i Thailand omfattas Airbnbs serviceavgifter av 7 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt skatteregistreringsnummer (TIN) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Turkiet

Om du är kund i Turkiet omfattas Airbnbs serviceavgifter av 18 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Ukraina

Om du är kund i Ukraina omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Förenade Arabemiraten

Om du är kund i Förenade Arabemiraten omfattas Airbnbs serviceavgifter av 5 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer (TRN) här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Storbritannien

Om du är kund i Storbritannien omfattas Airbnbs serviceavgifter av 20 % moms.

Om du är momsregistrerad eller om din vistelse är affärsrelaterad debiteras du eventuellt ingen moms på Airbnbs serviceavgifter, men du kan behöva deklarera moms i din momsdeklaration. För att informera oss om att du är momsregistrerad lägger du till ditt momsregistreringsnummer här.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Uruguay

Om du är kund i Uruguay omfattas Airbnbs serviceavgifter av 22 % moms, oavsett din skattestatus.

För att ta reda på mer kan du besöka skattemyndighetens officiella webbplats.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem