Hoppa till innehåll
Gå till hjälpinnehållet

Vad är Airbnbs policy för innehåll?

Genom att lägga upp innehåll på offentliga delar av Airbnb samtycker du till att följa dessa riktlinjer och alla andra Airbnb-policyer. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll, helt eller delvis, som strider mot dessa riktlinjer, våra användarvillkor, våra standarder för vår community, eller av någon annan anledning vi finner tillämplig.

Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kan vi komma att tills vidare stänga av eller permanent avaktivera kontot (eller kontona) i fråga.

Du kan rapportera innehållet direkt eller kontakta oss för att rapportera innehåll som verkar bryta mot dessa riktlinjer.

Följande innehåll är aldrig tillåtet på Airbnb:

 • Innehåll skapat enbart som reklam eller annat kommersiellt innehåll, inklusive företagslogotyper, länkar eller företagsnamn
 • Spam, ovälkomna kontakter, eller innehåll som delas upprepade gånger på ett störande sätt
 • Innehåll som stödjer olagliga eller skadliga aktiviteter, eller är anstötligt, vulgärt, obscent, kränkande, eller hotande
 • Innehåll som är diskriminerande (kontrollera vår antidiskrimineringspolicy för mer information)
 • Försök att föreställa en annan person, enhet, eller ett annat konto, inklusive en representant för Airbnb
 • Innehåll som är olagligt eller kränker en annan persons eller företags rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och privatliv
 • Innehåll som tillhandahåller specifika detaljer om utgången av en utredning av Airbnb
 • Innehåll som är tillräckligt för att identifiera ett boendes position eller annat innehåll som kan utgöra en personlig säkerhetsrisk för en medlem av Airbnbs community

Följande är överträdelser som är specifika för typen av innehåll på Airbnb:

Annonstitlar

 • Annonstitlar som inte tjänar syftet att ge information som är relevant för boendetypen, boendets stil eller upplevelsen
 • Annonstitlar som innehåller symboler eller emojis

Annons- eller profilsidor

 • Annonser och profiler som tillhandahåller bedrägliga, falska, vilseledande eller ohederliga detaljer

Community-center

 • Innehåll som är utanför ämnet, inte ställer någon fråga, eller inte erbjuder kunskap som svar på en fråga som en del av en större diskussion
 • Trolling eller upprepad inriktning på medlemmar av vår community

Omdömen

 • Omdömen som inte representerar författarens personliga upplevelse, eller medresenärers upplevelse
 • Omdömen vars incitament är att få ett löfte om betalning, tilläggstjänster eller rabatterat pris
 • Omdömen som motiveras av ett hot om utpressning (granska vår policy gällande utpressning för mer information)

Anpassade webbadresser

 • Superhosts på Airbnb kan skapa en anpassad webbadress för en enda annons och värdar som använder professionella värdverktyg kan skapa en anpassad webbadress för sin professionella marknadsföringssida
 • Läs mer om policyer för anpassade webbadresser.