Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Airbnbs tvistmedling för omdömen

I takt med att Airbnbs community och produkt fortsätter att växa är vi fast beslutna om att uppdatera denna policy när så behövs för att se till att omdömen återspeglar våra värdars och gästers ärliga förstahandsupplevelser.

Vi anser att ett sunt omdömessystem är ett system som respekterar och skyddar vår communitys genuina feedback. Av den anledningen tar vi borttagande av omdömen på största allvar. Du kan läsa hela Airbnbs omdömespolicy, men sammanfattningsvis innebär det att ett omdöme kan tas bort om:

Moderering för partiskhet

Vår community gynnas som mest när omdömen ger en opartisk bild av medlemmens upplevelse. Airbnb tar bort omdömen när de är otillbörligt partiska – till exempel att omdömesförfattaren försöker utpressa den person som omtalas, har en intressekonflikt eller konkurrerar med personen som omtalas.

Utpressning eller incitament

Alla försök att använda omdömen eller svar på omdömen för att tvinga en person att göra något hen inte är skyldig att göra är att missbruka omdömen och det tillåter vi inte.

Personer som använder Airbnb får inte knyta positiva omdömen till löften om kompensation eller hota med negativa omdömen om de inte får det de vill. Överträdelser kan leda till begränsning, tillfällig avstängning eller uppsägning av ditt Airbnb-konto.

Denna policy förbjuder:

  • Att gäster hotar att använda omdömen eller betyg som påtryckningsmedel för att tvinga sin värd att tillhandahålla återbetalningar, extra kompensation eller ett ömsesidigt positivt omdöme.
  • Att värdar kräver att en gäst lämnar ett positivt omdöme eller ett bra betyg, eller att ändringar görs i ett omdöme, i utbyte mot en delvis eller fullständig återbetalning, eller ett ömsesidigt positivt omdöme. Värdar kan inte heller erbjuda gratis eller rabatterat boende i utbyte mot att en gäst ändrar ett befintligt omdöme.
  • Att värdar eller gäster kräver att någon genomför något specifikt i relation till ett omdöme i utbyte mot en lösning på en tvist.

Denna policy förbjuder inte:

  • Att en gäst kontaktar en värd angående ett problem innan det att ett omdöme lämnas.
  • Att en värd eller gäst som söker återbetalning eller ytterligare betalning lämnar ett omdöme – så länge det omdömet inte används som ett hot för att påverka resultatet av ett beslut.
  • Att en värd ber en gäst att lämna ett ärligt positivt omdöme eller betyg som återspeglar en positiv upplevelse.
  • Att en värd eller gäst granskar ett omdöme inom tidsfristen för granskning.

Intressekonflikt

Vi tar bort omdömen där det finns tecken på att bokningen enbart gjordes i syfte att höja en persons totalbetyg eller där vi misstänker att vistelsen aldrig ägde rum.

Det är inte tillåtet att godkänna falska bokningar i utbyte mot ett positivt omdöme, använda ett andra konto för att ge dig själv eller ditt eget boende ett omdöme eller tillhandahålla något av värde i utbyte mot positiva omdömen. Överträdelser kan leda till begränsning, tillfällig avstängning eller uppsägning av ditt Airbnb-konto.

Omdömen från konkurrenter

Det är inte tillåtet för konkurrenter att skriva omdömen (till exempel konkurrerande företag, boenden eller upplevelser) i syfte att avråda andra från att boka dessa boenden eller upplevelser, eller för att driva bokningar till andra boenden eller upplevelser. Överträdelser kan leda till begränsning, tillfällig avstängning eller uppsägning av ditt Airbnb-konto.

Överträdelse av festförbudet

Vi kan komma att ta bort omdömen i vissa situationer där gästen inte har uppfyllt de förväntningar som beskrivs i vår policy för fester och evenemang under sin vistelse. Vi räknar med att våra värdar vidtar åtgärder för att försöka stoppa en fest innan den blir ett säkerhetsproblem eller en olägenhet för det omgivande grannskapet. Vi är dock medvetna om att en avbruten fest kan resultera i ett orättvist negativt omdöme för värden. För att uppmuntra till ingripande och minimera effekten av partiska omdömen kan en gästs omdöme komma att tas bort när värden har tillhandahållit tillräcklig dokumentation om att en betydande överträdelse av policyn för fester och evenemang har ägt rum. Dessa omdömen kommer dock inte att tas bort om de innehåller viktig information som skulle vara mycket relevant för en framtida gäst.

Moderering för relevans

Omdömen ger community-medlemmar information och insikter som hjälper dem att fatta bättre beslut när de bokar. Omdömen är till störst hjälp när de som lämnar omdömet beskriver sin upplevelse på ett korrekt sätt och ger ärliga åsikter.

Om ett omdöme innehåller information som inte är relaterad till en värds eller gästs upplevelse, eller fokuserar på något som ligger utanför den recenserade personens kontroll, kommer vårt modereringsteam att granska omdömets relevans genom att bedöma:

  1. Skildrar omdömet recensentens upplevelse och tillhandahåller det hens personliga perspektiv?
  2. Är omdömet till hjälp för andra medlemmar i Airbnbs community? Tillhandahåller det viktig information om en värd eller gäst, ett boende eller en upplevelse, som skulle hjälpa andra att fatta mer välgrundade bokningsbeslut?

Om Airbnb fastställer att omdömet inte innehåller relevant information om en värd eller gäst, ett boende eller en upplevelse, kan omdömet komma att tas bort. Omdömen som till större del innehåller irrelevant information kan också komma att tas bort, men bara om den i övrigt relevanta informationen inte på ett meningsfullt sätt kan förväntas vara upplysande för andra community-medlemmars bokningsbeslut.

Exempel på relevansöverträdelser och icke-överträdelser

Irrelevant: "Lita inte på taxichaufförerna i den här stan, de tar de sämsta rutterna!"

Relevant: "Lita inte på taxichaufförerna i den här stan, de tar de sämsta rutterna! När jag kom fram till boendet var det dessutom helt förfallet och värden svarade aldrig på mina frågor."

Irrelevant: "Den här gästen var en riktig lögnare. Det finns inte chans att hon är en riktig läkare."

Relevant: "Gästen dök upp sent för att checka in och skrek sedan åt mig för att jag inte vaknade tillräckligt snabbt för att släppa in henne. Hon var oförskämd och lättirriterad under hela vistelsen. Jag skulle inte vilja vara hennes patient."

Moderering för avbokade bokningar

Airbnb tillåter dig att skriva omdömen för alla bokningar som avbokas efter midnatt på incheckningsdagen. Vi gör detta för att samla in feedback om de viktigaste ögonblicken av en reseupplevelse, oavsett om det gäller feedback om kommunikation, brott mot husregler, problem med boendet vid incheckningen osv.

Om du bestämmer dig för att lämna ett omdöme efter en avbokning ska du se till att din feedback är relevant och att den motsvarar det du har upplevt personligen. Om Airbnb kan bekräfta att ett omdöme lämnats för en avbokad bokning och omdömet innehåller information som är irrelevant för vår community (t.ex. frustration över ett inställt flyg) kan omdömet komma att tas bort.

Avbokade bokningar

I vissa fall kan gäster ges möjlighet att skriva omdömen för vissa bokningar som avbokas efter midnatt på incheckningsdagen.

Om du bestämmer dig för att lämna ett omdöme efter en avbokning ska du se till att din feedback är relevant och reflekterar vad du personligen har upplevt, oavsett om det gäller feedback om kommunikation, brott mot husregler, problem med boendet vid incheckningen, osv. Tänk på att om du inte checkade in kanske du inte har relevant feedback att dela om platsen, bekvämligheterna eller värdet. Ett omdöme som lämnats för en avbokad bokning kan komma att tas bort om den information som lämnats är irrelevant för vår community (t.ex. frustration över ett inställt flyg) eller om en gäst avbokat bokningen på grund av omständigheter som inte är relaterade till deras upplevelse på Airbnb.

Hjälpte denna artikel?
Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem