Hoppa till innehåll
Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Airbnbs tvistmedling för omdömen

  Eftersom Airbnbs community och produkt fortsätter att växa är vi fast beslutna att uppdatera denna policy när så är nödvändigt för att se till att omdömen återspeglar våra värdars och gästers ärliga förstahandsupplevelser.

  Borttagning av omdömen

  Vi anser att ett sunt omdömessystem är ett system som respekterar och skyddar vår communitys genuina feedback. Av den anledningen tar vi borttagande av omdömen på största allvar. Du kan läsa hela Airbnbs omdömespolicy, men i korthet innebär det att ett omdöme tas bort om:

  • Omdömet strider mot Airbnbs innehållspolicy,
  • Omdömet är partiskt, eller
  • Omdömet är irrelevant i relation till författarens upplevelse på Airbnb.

  Moderering för partiskhet

  Vår community gynnas allra mest när omdömen ger en opartisk bild av medlemmens upplevelse. Airbnb tar bort omdömen när de är otillbörligt partiska – till exempel för att omdömesförfattaren försöker utpressa, står i intressekonflikt eller konkurrerar med den person som får omdömet.

  Utpressning eller incitament

  Alla försök att använda omdömen eller svar på omdömen för att tvinga en person att göra något hen inte är skyldig att göra är missbruk av omdömen och det tillåter vi inte.

  Personer som använder Airbnb får inte villkora positiva omdömen mot löften om kompensation eller hota med negativa omdömen om de inte får det de vill. Överträdelser kan resultera i begränsning, avstängning eller uppsägning av ditt Airbnb-konto.

  Denna policy förbjuder:

  • Gäster som hotar att använda omdömen eller betyg i ett försök att tvinga en värd att ge återbetalningar, ytterligare kompensation eller ett ömsesidigt positivt omdöme.
  • Värdar som kräver att en gäst lämnar ett positivt omdöme eller positiva betyg, eller reviderar ett omdöme i utbyte mot en delvis eller fullständig återbetalning eller arrangerar ett ömsesidigt positivt omdöme. Värdar kan inte heller erbjuda en kostnadsfri eller rabatterad vistelse i utbyte mot att en gäst ändrar ett befintligt omdöme.
  • Värdar eller gäster som ber någon att vidta specifika åtgärder relaterade till ett omdöme i utbyte mot att lösa en tvist.

  Denna policy förbjuder inte:

  • Att en gäst kontaktar en värd med ett problem innan hen lämnar ett omdöme.
  • Att en värd eller gäst söker återbetalning eller ytterligare betalning och lämnar ett omdöme när omdömet inte används som ett hot för att påverka resultatet av en tvist.
  • Att en värd ber en gäst lämna ett ärligt positivt omdöme eller ett positivt betyg som återspeglar en positiv upplevelse.
  • Att en värd eller gäst ändrar ett omdöme inom tidsfristen för ändring.

  Varför omdömen kan lämnas för bokningar som kräver Airbnbs ingripande

  När saker och ting går snett med en bokning har värdar och gäster två alternativ – de kan begära ersättning (en återbetalning eller ytterligare betalning) och de kan också dela sina erfarenheter offentligt i ett omdöme. För att uppmuntra rättvis tvistlösning och ett opartiskt omdömessystem måste värdar och gäster kunna använda båda dessa verktyg.

  Om en värd till exempel har en gäst som bryter mot en husregel vill vi att värden delar sin upplevelse med framtida värdar och Airbnb via omdömet. Dessutom kan det finnas tillfällen då en gäst bryter mot en husregel OCH en värd tillhandahåller ett smutsigt boende, så vi vill inte förbjuda den ena parten från att delta i den feedbackprocessen.

  Med det sagt kommer vi att ta bort omdömen i situationer där vi kan fastställa att en part har försökt utpressa den andra parten för att manipulera innehållet i omdömet. Dessutom, om omdömet som lämnades efter en tvist bryter mot någon av våra innehållspolicyer, t.ex. innehåller diskriminerande innehåll eller hot om våld, kommer omdömet också att tas bort.

  Intressekonflikt

  Vi tar bort omdömen där det finns signaler om att bokningen gjordes enbart i syfte att höja en persons totala betyg eller där vi misstänker att vistelsen aldrig ägde rum.

  Det är inte tillåtet att godkänna falska bokningar i utbyte mot ett positivt omdöme, använda ett andra konto för att ge dig själv eller ditt eget boende ett omdöme eller tillhandahålla något av värde i utbyte mot positiva omdömen. Överträdelser kan leda till begränsning, avstängning eller uppsägning av ditt Airbnb-konto.

  Omdömen från konkurrenter

  Omdömen skrivna av konkurrenter, till exempel konkurrerande företag, boenden eller upplevelser, i syfte att avskräcka andra från att boka dessa boenden eller upplevelser eller att driva bokningar till andra boenden eller upplevelser, är inte tillåtna. Överträdelser kan leda till begränsning, avstängning eller uppsägning av ditt Airbnb-konto.

  Moderering för relevans

  Omdömen ger community-medlemmar information och insikter som hjälper dem att fatta bättre bokningsbeslut. Omdömen är till stor hjälp när de beskriver en upplevelse på ett korrekt sätt och reflekterar ärliga åsikter.

  Om ett omdöme innehåller information som inte är relaterad till en upplevelse som värd eller gäst, eller fokuserar på något som den recenserade personen inte kan styra över, kommer vårt modereringsteam att kontrollera omdömets relevans genom att bedöma följande:

  1. Beskriver omdömet författarens upplevelse och förmedlar dennes personliga perspektiv?
  2. Är omdömet till hjälp för andra medlemmar i Airbnbs community? Ger det viktig information om en värd eller gäst, ett boende eller en upplevelse som skulle hjälpa andra att fatta mer välgrundade bokningsbeslut?

  Om Airbnb fastställer att omdömet inte innehåller relevant information om en värd eller gäst, ett boende eller en upplevelse, så kommer omdömet att tas bort. Omdömen som till större del innehåller irrelevant information kan också komma att tas bort, men bara om den i övrigt relevanta informationen inte på ett meningsfullt sätt kan förväntas vara upplysande för andra community-medlemmars bokningsbeslut.

  Exempel på överträdelser och icke-överträdelser beträffande relevans

  Irrelevant: "Lita inte på taxichaufförerna i den här stan, de tar de sämsta rutterna!"
  Relevant
  : "Lita inte på taxichaufförerna i den här stan, de tar de sämsta rutterna! Dessutom, när jag kom fram till boendet var det helt förfallet och värden svarade aldrig på mina frågor."

  Irrelevant:"Den här gästen var en riktig lögnare. Det finns inte chans att hon är en riktig läkare."
  Relevant
  : "Gästen dök upp sent för att checka in och skrek sedan åt mig för att jag inte vaknade tillräckligt snabbt för att släppa in henne. Hon var oförskämd och lättirriterad under hela vistelsen. Jag skulle inte vilja vara hennes patient."

  Moderering för avbokade bokningar

  Airbnb tillåter omdömen för alla bokningar som avbokas efter midnatt på incheckningsdagen. Vi gör detta för att samla in feedback om de viktigaste ögonblicken av en reseupplevelse, oavsett om det gäller feedback om kommunikation, brott mot husregler, problem med boendet vid incheckningen, osv.

  Om du bestämmer dig för att lämna ett omdöme efter en avbokning ska du se till att din feedback är relevant och reflekterar vad du personligen har upplevt. Om Airbnb kan bekräfta att ett omdöme lämnats för en avbokad bokning och omdömet innehåller information som är irrelevant för vår community (t.ex. frustration över ett inställt flyg) så kommer omdömet att tas bort.

  Fick du den hjälp du behövde?