Värvning av gäst
Vanliga frågor
Kolla in dessa svar på vanliga frågor och granska annan programinformation i hjälpcentret.
Är värvningsprogrammet fortfarande öppet?
Värvningsprogrammet är inte längre öppet och inga nya inbjudningar kan skickas.

Om du fick en kupong innan programmet stängdes kommer du att kunna använda kupongen för bokningar som görs innan kupongen förfaller.

Avsändarkrediter kommer att gälla tills de förfaller. För tidigare värvningar kommer du att få kredit efter slutförandet av en framgångsrik vistelse om kupongen används före den förfaller (kreditbelopp baserat på erbjudandet vid tidpunkten).
Jag värvade en vän, men fick ingen resekredit
För värvningar som görs efter den 1 oktober 2020 erbjuder Airbnb inte resekredit för värvningar.