Hoppa till innehåll
Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Airbnbs svar: Prissättningsförslag

  Läs mer om smart prissättning och kommande förbättringar.
  Av Airbnb den 21 aug. 2018
  5 minuters läsning
  Uppdaterad 5 mars 2020

  Du frågade: Ni pressar mig ständigt att sänka mitt pris – varför? Vem jämför ni mig med?

  Detta var en topprankad fråga som vi besvarade vid värdarnas frågor och svar i juli 2018, och den dyker ofta upp, så vi har sammanfattat svaret och några uppdateringar åt dig här. Låt oss titta närmare.

  Du bestämmer alltid ditt annonspris
  Det är viktigt att du vet att du alltid bestämmer det pris du anger för ditt boende. Du kan utifrån dina verksamhetsmål och risktolerans bestämma hur högt eller lågt priset ska vara och när du ska ändra det priset för att uppmuntra bokningar eller maximera din vinst. Vår avsikt bakom att erbjuda prisförslag är att ge dig den information du behöver för att få bokningar, och att justera ditt pris är ofta det effektivaste sättet att göra detta. Målet är att ringa in ett pris för ditt boende som matchar vad gäster söker efter – och är villiga att betala för – vid tidpunkten för deras resa.

  Prisförslag när efterfrågan är låg – och när efterfrågan är hög
  Vi har några uppdateringar att dela med oss av om hur vi utvecklar och levererar den information du behöver för att prissätta ditt boende konkurrenskraftigt – både under säsonger med låg och hög efterfrågan. De prissättningsverktyg vi bygger syftar till att hjälpa dig öka din inkomst genom att få bokningar. Historiskt sett har dessa verktyg fokuserat på att hjälpa dig att sätta ett konkurrenskraftigt pris när efterfrågan är låg. När efterfrågan är låg är det mer sannolikt att ett lägre pris ger dig bokningar. Vissa av er kanske föredrar att hålla ett högre pris även om det innebär att ditt ställe förblir obokat, och det är naturligtvis helt okej. Du har alltid kontroll över ditt annonspris.

  Vissa av er har berättat för oss att de förslag ni får ibland är så låga att ni ifrågasätter om det är värt att fortsätta vara värd på Airbnb. Du ska veta att vi värdesätter dig som kärnan i vår community – det finns inget Airbnb utan Airbnb-värdar! Vår avsikt är bara att ge dig den mest tillförlitliga information vi kan samla in, så att du kan fatta välgrundade affärsbeslut som fungerar för dig. Våra prisförslag kanske inte alltid fångar nyanserna av hur du är värd eller vad det är som gör ditt boende unikt. Det är därför det är viktigt att lägga till ett minimipris som säkerställer att Smart prissättning endast ger dig bokningar till priser som är värda det för dig. Vi kan fortfarande skicka dig förslag under detta minimum helt enkelt för att hålla dig informerad om vilket pris vi tror skulle ge dig bokningar. Du kan ignorera dessa om de inte fungerar för dig. Vi förstår också att detta inte alltid är välkommen information, så vi arbetar på sätt som du kan kontakta oss på om du vill ha färre eller inga meddelanden i din inkorg.

  Så vi har pratat om prisförslag när efterfrågan är låg, men vad händer när den är hög? Många av dina kalendrar är fullbokade. Och vad du verkligen vill ha är verktyg som hjälper till att säkerställa att du inte går miste om pengar genom att ta för lågt pris när det finns gott om efterfrågan. Det är därför vi har ägnat första halvåret 2018 åt att arbeta med detta problem och har lanserat förbättringar av förslagen från Smart prissättning för att vara mer i linje med marknaden under perioder med hög efterfrågan.

  Den uppdaterade modellen tittar på tidigare års Airbnb-data och förhållandet mellan efterfrågan (bokningar) och priser för de bokade boendena i ditt område. Dina förslag på Smart prissättning kommer nu att göra ett bättre jobb för att ta hänsyn till dessa faktorer. Detta är bara det första steget. Vi arbetar fortfarande på fler sätt att få våra prissättningsförslag att bättre passa dina mål, och sätt att ge dig mer marknadsdata snarare än förslag, så att du kan fatta välgrundade prissättningsbeslut. Vi började testa dessa nya idéer denna sommar.

  Hur ditt boende jämförs med andra
  Vissa av er frågade hur ert boende jämförs med andra. När det gäller jämförelser tittar vi på ditt boende genom gästers ögon och jämför det med andra boenden som bokats framgångsrikt. Förutom att hitta boenden som tar emot liknande antal gäster och som ligger nära ditt boendes läge tittar vi på vad gäster klickar på före och efter att ha besökt ditt boende. Ibland skulle du bli förvånad (och det är vi också) över vad gäster uppfattar som jämförbart.

  Därefter försöker vi se till att din annons jämförs med andra boenden som är framgångsrika och konkurrenskraftiga. Tyvärr får många boenden på plattformen få bokningar, särskilt under perioder med låg efterfrågan. Vi inser att de flesta av er jämför era annonser med andra genom att söka som gäster i ditt område, och detta kan ge mycket annorlunda resultat än våra jämförelser. Detta beror på att det är svårt att bedöma hur framgångsrika boenden är med bara en sökning. Dessutom, om du söker med datum ser du vanligtvis endast boenden som inte har bokats. Dessa boenden tenderar att prissättas mindre konkurrenskraftigt än de som redan har bokats för dessa datum. Om du endast tittar på tillgängliga boenden kan du alltså inte avgöra om de bokas framgångsrikt eller om deras priser kan vara för höga.

  Trots allt detta tar vår modell ibland fortfarande inte hänsyn till alla aspekter som är viktiga för dig i din jämförelse. Det är därför vi fortsätter att utveckla hur vi tänker på jämförelser och arbetar för att öka relevansen av våra verktyg och förslag.

  Förbättringar på vägen
  Tack vare din feedback har vi gjort vissa framsteg i hur vi beräknar och levererar prisförslag. Här är några saker du kan se fram emot:

  • Vi har gjort förbättringar som kommer att minska antalet prisrelaterade e-postmeddelanden du får med upp till 15 %
  • Vi har lagt till uppmaningar till dig att ge oss direkt feedback på våra e-postmeddelanden till dig, så att vi kan se till att du får den information du behöver, när du behöver den
  • Vi har förbättrat överensstämmelsen mellan meddelanden du får om prissättning
  • Vi arbetar på en spännande funktion som kommer att ge dig uppdaterad marknadsinformation för varje kalendernatt. Denna funktion kommer att ta hänsyn till saker som hur många gäster som söker i ditt område, hur många av dessa gäster som redan har bokat och vilka priser boenden i närheten bokas för.

  Informationen i denna artikel kan ha förändrats sedan den publicerades.

  Airbnb
  21 aug. 2018
  Var detta till hjälp?