Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Svar på dina värdfrågor om COVID-19

  Svar på dina värdfrågor om COVID-19

  Det här är vad våra avbokningspolicyer och program innebär för dig.
  Av Airbnb den 5 mar 2020
  6 minuters läsning
  Uppdaterad 11 jun 2020

  Vi vet att det råder mycket osäkerhet kring COVID-19 och huruvida det kommer att påverka dig och din värdverksamhet eller inte. För att hjälpa till att stödja vår globala community håller vi koll på era frågor och svarar på några av dem här. Vi uppdaterar den här sidan allteftersom situationen utvecklas och fler svar blir tillgängliga.

  Vad är policyn gällande förmildrande omständigheter och vilka bokningar är berättigade?
  Airbnbs policy gällande förmildrande omständigheter ger gäster och värdar möjlighet att avboka utan kostnad om de drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, naturkatastrofer, reserestriktioner och andra oförutsedda händelser. Som svar på Världshälsoorganisationens (WHO) deklaration om att COVID-19 är en pandemi kan denna policy gälla för kvalificerade* bokningar som har gjorts senast den 14 mars. Om du vill ha den senaste informationen om policyn, inklusive berättigade datum och platser hänvisar vi till vår artikel i hjälpcentret – vi rekommenderar att du återkommer till den varannan vecka för uppdateringar.

  *Detta gäller inte inrikesresor på det kinesiska fastlandet. Läs gärna här för mer information. Luxe- eller Luxury Retreats-bokningar täcks av gästkompensationspolicyn för Luxe-gäster.

  Vad gör Airbnb för att minska effekterna av avbokningar för värdar?
  Vi investerar 250 miljoner USD för att vara med och dela på kostnaden för gästavbokningar på grund av COVID-19. För berättigade avbokningar enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter kommer vi att betala ut 25 % av vad du skulle ha fått för en avbokning baserat på din avbokningspolicy. Om du t.ex. skulle ha fått 400 USD enligt din vanliga avbokningspolicy betalar vi dig 25 % av beloppet, alltså 100 USD.

  Vi vill påminna om att stöd endast betalas ut för avbokningar relaterade till bokningar som gjorts före den 15 mars och med incheckningsdatum mellan den 14 mars och den 31 maj. Du kan läsa mer på Airbnb.com/250MSupport. Och du kan gå till din kontrollpanel för bokningar för mer information om dina avbokningar, inklusive information om eventuella stödbetalningar.

  Varför är värdar på det kinesiska fastlandet inte berättigade till betalningar från fonden med 250 miljoner USD?
  På grund av att vår verksamhet på det kinesiska fastlandet är strukturerad som ett oberoende företag har vi en separat stödfond på 10 miljoner USD för att kunna hjälpa vår community på kinesiska fastlandet direkt.

  En gäst avbokade precis. Vad händer nu?
  Vi vet att avbokningar kan vara upprörande, även när de sker av en förståelig anledning. Tänk på att gäster som avbokar enligt vår policy gällande förmildrande omständigheter har påverkats själva och genom att avboka bidrar de till att skydda hela vår community. Om dina gäster avbokar enligt denna policy kommer de att ha möjlighet att få en fullständig återbetalning eller Airbnb-resekredit (där det är tillgängligt). Vi kommer att meddela dig och automatiskt göra datumen tillgängliga i din kalender, så att andra gäster kan boka, och vi kommer inte att kräva in några avgifter för den avbokade bokningen.

  Vad gör jag om jag inte känner mig bekväm med att vara värd för en gäst?
  Om du är orolig för att vara värd för en gäst under dessa osäkra tider förstår vi dig. Innan du avbokar en bokning bör du komma ihåg att Airbnb har en antidiskrimineringspolicy. Kom ihåg att behandla varje resenär med inkludering och respekt, vilket innebär att se till att du behandlar varje bokning – och beslut om avbokning – enligt samma standarder. Vi har tagit fram riktlinjer och frågor som du kan överväga att ställa för att hjälpa dig att få den information du behöver.

  Finns det något jag kan göra för att minimera påverkan på min värdverksamhet?
  Även om många resenärer väljer att stanna hemma under dessa osäkra tider överväger vissa fortfarande lokala vistelser och framtida resor. För att uppfylla dessa gästers behov arbetar vi med att lyfta fram boenden med flexibla avbokningspolicyer. Vi har också sammanställt några tips som hjälper dig att minimera påverkan av COVID-19 på din värdverksamhet, och vi kommer att fortsätta arbeta med att stödja dig under denna svåra tid.

  Hur kommer Airbnb att stödja värdar som erbjuder mer flexibla vistelser?
  Vi har utvecklat en uppsättning verktyg och program för att hjälpa både värdar och gäster att hantera osäkerheten och stödja mer flexibla resplaner.

  • Vi har gjort det enklare för gäster att hitta boenden med flexibla avbokningspolicyer – som ett nytt filter som gör det enkelt att söka efter dessa boenden.
  • Vi har också lanserat ett verktyg som gör det enkelt för värdar att återbetala gäster som behöver avboka.

  Läs mer om att erbjuda flexibla avbokningar

  Tar Airbnb ut avgifter för avbokade bokningar?
  När bokningar avbokas enligt policyn gällande förmildrande omständigheter kan gäster välja mellan en fullständig återbetalning eller en resekredit (där det är tillgängligt) på ett belopp som inkluderar våra avgifter. Och vi kommer inte att påföra några avbokningsavgifter för värdar som måste avboka berättigade bokningar.

  Vi vill också klargöra att våra serviceavgifter kommer att återbetalas i sin helhet eller tillhandahållas som en resekredit för varje omfattad avbokning.

  Jag är värd för en Airbnb-upplevelse. Vad behöver jag veta?
  På de flesta ställen har vi pausat upplevelser på plats från och med den 18 mars till åtminstone den 28 juni 2020. Vi fattade detta svåra beslut eftersom upplevelser är utformade för att föra människor samman och hälsoorganisationer runt om i världen har avrått från denna typ av interaktion som en av de bästa åtgärderna för att skydda samhällen. Vi har börjat återuppta upplevelser på plats i vissa länder. Vi kommer att överväga att öppna upplevelser på plats i ett land eller en region när det har haft en period av stabilisering och när rättsliga restriktioner har hävts.

  Under tiden är vi glada att ha lanserat upplevelser över webben, ett nytt sätt för värdar att tjäna pengar, umgås med andra och dela sina passioner. Du kan ansöka om att vara värd för en upplevelse över webben direkt – och vi kommer att tillhandahålla resurser som hjälper dig att komma igång. Läs mer på Airbnb.com/OnlineHost

  Hur kan jag hjälpa till att förebygga spridningen av sjukdomar som COVID-19?
  Att förbättra din rengöringsrutin är ett av de bästa sätten att skydda dig själv och dina gäster från sjukdom. Vi lanserade nyligen en utökad rengöringsrutin med stöd från experter, med instruktioner steg för steg för att hjälpa till att undanröja all osäkerhet kring rengöring – och hjälpa till att skydda dig och dina gäster – under COVID-19-krisen och framåt. Vi började med värdar i USA och lanserade sedan i andra länder och regioner några veckor senare. Håll dig uppdaterad medan vi arbetar för att göra rutinen tillgänglig i de flesta av de regioner där ni är värdar. Läs mer på Airbnb.com/cleaningresources

  Evenemang blir inställda. Kommer dessa bokningar att omfattas av Airbnbs policy gällande förmildrande omständigheter?
  Vi är medvetna om att många av våra resenärer bokar boenden på Airbnb för evenemang som Coachella, SXSW, Mobile World Congress och annat. Om ett evenemang har ställts in och din bokning inte omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter råder vi gäster att kontrollera avbokningspolicyn för sin bokning och kontakta värden för att diskutera olika alternativ.

  Vi har lanserat ett verktyg så att värdar kan återbetala bokningar som dessa, som inte omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter.

  Jag är värd för ett boende inom Airbnb Luxe eller Luxury Retreats. Gäller policyn gällande förmildrande omständigheter för mig?
  Nej. Vår policy gällande förmildrande omständigheter är inte tillämplig för Airbnb Luxe- eller Luxury Retreats-bokningar. De är föremål för en separat gästkompensationspolicy för Luxe-gäster.

  Jag behöver hjälp. Var hittar jag resurser på webben?
  Vi vet att det kan vara frustrerande när du inte kan få ett svar direkt. Vi är fast beslutna om att hjälpa dig med det stöd och den information du behöver och därför har vi lanserat Airbnb.com/COVID, utöver att vi fortsätter att svara på dina samtal, chattar och e-postmeddelanden så snabbt som möjligt.

  Många vanliga problem kan lösas på webben, särskilt om du har en bokning som omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter. Du kan också gå till vårt hjälpcenter för att hitta fler svar. Många av er har också delat med er av era egna tips och ert stöd i vårt community-center.

  Jag har fortfarande frågor. Vem ska jag kontakta?
  Vi vill uppmuntra dig att ta kontakt med vårt kundtjänstteam om du har frågor eller för att få hjälp med avbokningar. Vi prioriterar dem som behöver omedelbar hjälp och ber dig att endast kontakta oss om din resa inträffar inom de närmaste 72 timmarna. Vi uppskattar ditt tålamod. Om du har en brådskande fråga kan du också gå till Airbnb.com/COVID eller hjälpcentret för svar.

  Vi vet hur problematiskt något som COVID-19 kan vara för din verksamhet och vi finns här för att hjälpa till. Tack för att du samarbetar med oss för att skydda tryggheten och välbefinnandet i vår community.

  Informationen i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Airbnb
  5 mar 2020
  Var detta till hjälp?