Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Svar på dina frågor om Superhost-hjälpfonden

  Svar på dina frågor om Superhost-hjälpfonden

  Ta reda på vem som är berättigad, hur du ansöker, hur mycket pengar du kan få, m.m.
  Av Airbnb den 9 apr 2020
  6 minuters läsning
  Uppdaterad 24 jun 2020

  Huvudpunkter

  • Vissa Superhosts och värdar för Airbnb-upplevelser som påverkats ekonomiskt av COVID-19 blev inbjudna att ansöka om ett hjälpbidrag

  • 16,8 miljoner USD har tilldelats

  • Superhost-hjälpfonden är nu stängd för boendevärdar

  • Bidrag reserverade för värdar för upplevelser kommer att tilldelas till och med september

  Superhost-hjälpfonden på 17 miljoner USD är nu stängd för boendevärdar. Airbnb har slutfört tilldelningen av bidrag till Superhosts runt om i världen. Vi har gett 16,8 miljoner USD i bidrag till 8 700 mottagare. Mer än 67 % av bidragsmottagarna var baserade utanför USA. Tilldelningen av de återstående bidragen reserverade för värdar för Airbnb-upplevelser pågår och planeras slutföras i slutet av september 2020. Hittills har 70 % av bidragen för upplevelsevärdar tilldelats.

  Vi vet att det här är en svår tid för värdar, och vi vill hjälpa till. Som en del av våra ansträngningar för att stödja värdar som påverkas av COVID-19 introducerade vi nyligen Superhost-hjälpfonden för Superhosts och värdar för Airbnb-upplevelser.

  Eftersom det är viktigt att hjälpa varandra i tider som dessa har Airbnbs medarbetare donerat 1 miljon USD ur sina egna fickor för att starta en fond för värdar som kämpar för att få det att gå ihop. Airbnbs grundare bidrog också personligen med 9 miljoner USD, utöver ytterligare 7 miljoner USD från investerare – totalt 17 miljoner USD.

  Vi har hört från många av er att ni har fler frågor om fonden, så vi besvarar era vanligaste frågor här.

  Vem är berättigad till Superhost-hjälpfonden?
  Superhost-hjälpfonden stöder Superhosts och värdar för upplevelser som har det svårt ekonomiskt på grund av minskat resande orsakat av COVID-19. Denna specifika fond stöder utvalda värdar, efter vårt gottfinnande, i alla länder och regioner utom boendevärdar på det kinesiska fastlandet, där Airbnb redan har lanserat ett särskilt hjälpprogram.

  För att kvalificera sig måste värdar som erbjuder ett ställe att bo på:

  • Ha högst två aktiva annonser
  • Ha verifierat sin identitet
  • Ha varit Superhost i totalt ett år eller längre
  • Ha förlorat en betydande procentandel av sina intäkter på grund av COVID-19
  • Kunna uppvisa att de förlitar sig på Airbnb som en viktig inkomstkälla

  För att kvalificera sig måste värdar för upplevelser:

  • Ha verifierat sin identitet
  • Ha varit värd för upplevelser i ett år eller längre
  • Ha förlorat en betydande procentandel av sina intäkter på grund av COVID-19
  • Kunna uppvisa att de förlitar sig på Airbnb som en viktig inkomstkälla

  Läs mer om berättigande för värdar för upplevelser

  Vad innebär det att inte ha fler än två aktiva annonser och varför tog Airbnb det beslutet för boendevärdar?
  För denna fond fokuserar vi på värdar som endast annonserar ut sina egna hem eller sekundära boenden, eller egna rum i dessa bostäder. Du är inte berättigad om du har fler än två aktiva annonser på olika adresser. Om du har fler än två annonser på samma adress – om du t.ex. hyr ut tre rum i ditt hus – räknas du fortfarande som berättigad.

  Själva andemeningen med detta program handlar om att stödja långvariga värdar som riskerar att förlora sina primära hem. För att göra det har vi valt att bjuda in värdar som har dessa tre saker gemensamt:

  • De har varit Superhosts i mer än ett år
  • De har förlorat ett betydande belopp i intäkter
  • De annonserar ut sina primära eller sekundära boenden

  Vi vet att värdar hanterar sin verksamhet på många olika sätt, och att antalet annonser de har inte är en representation av den omsorg de lägger ner på att välkomna gäster. Att välja att bjuda in värdar med högst två aktiva annonser är dock ett sätt för oss att hålla programmet fokuserat och se till att vi ger meningsfullt stöd.

  Måste jag vara Superhost just nu?
  Ja. För att Superhosts ska kvalificera sig för hjälp från fonden måste de vara Superhost just nu. Man måste ha kvalificerat sig för Superhost-status minst fyra gånger under sin livstid, men det kan till exempel vara under fyra separata kvartal under de senaste fem åren. Detta gäller inte värdar för upplevelser.

  Hur fungerar inbjudningsprocessen?
  Med början den 10 april 2020 kommer ett särskilt team på Airbnb att bjuda in berättigade Superhosts och värdar för upplevelser till att ansöka om ett hjälpbidrag via e-post. Vi börjar med att bjuda in, efter vårt gottfinnande, de av våra mest långvariga Superhosts som har störst ekonomiskt behov genom att titta på intäktsminskningen i år jämfört med i fjol. Samma team kommer att utvärdera ansökningar och ta kontakt med värdar för att låta dem veta om deras ansökningar har godkänts. Alla inbjudningar hade skickats ut i slutet av maj 2020. Tilldelningen av de återstående bidragen reserverade för värdar för upplevelser pågår och planeras slutföras i slutet av september 2020. Hittills har 70 % av bidragen för värdar för upplevelser delats ut.

  Hur fungerar ansökningsprocessen?
  De som får en inbjudan blir ombedda att svara på några frågor för att hjälpa Airbnb att förstå sitt ekonomiska behov och beroende av Airbnb för sin inkomst. Du har sju dagar på dig att ansöka när du väl har fått en inbjudan.

  Hur lång tid tar det att få mitt bidrag om min ansökan godkänns?
  Om vi godkänner din ansökan skickar vi dina pengar inom tre arbetsdagar till din vanliga utbetalningsmetod. Alla hjälpbidrag kommer att ha skickats ut i mitten av juni. Beroende på vilken utbetalningsmetod du använder kan det ta upp till sju arbetsdagar innan pengarna syns på ditt konto.

  Hur mycket pengar kommer jag att få?
  Vi granskar ansökningar från berättigade värdar och godkänner hjälpbidrag på upp till 5 000 USD för varje konto, utifrån ekonomiskt behov.

  Om jag får ett bidrag, måste jag betala tillbaka det?
  Hjälpbidrag medför inga förpliktelser. Du behöver inte återbetala det och kan använda det hur du vill. Observera att det är ditt ansvar att avgöra om ditt bidrag är avdragsgillt eller berättigat till skatteavdrag.

  Hur avgör ni vilka värdar som har drabbats hårdast?
  Vi vet att denna typ av information är komplex och känslig, vilket är anledningen till att vi har sammanställt specifika kriterier för att göra våra beslut mer objektiva. Vi börjar med att titta på värdars intäktstrender, så att vi kan bjuda in dem vars intäkter har minskat mest jämfört med intäkterna under samma tid förra året. Sedan använder vi svaren i värdars ansökningar för att bättre förstå hur denna minskning har påverkat deras förmåga att få ekonomin att gå ihop.

  Kan jag vara berättigad till hjälp från både stödfonden på 250 miljoner USD och Superhost-hjälpfonden?
  Ja. Vi har avsatt 250 miljoner USD för att stödja alla boendevärdar som påverkas av avbokningar relaterade till COVID-19. Läs mer om behörighetskrav för stödfonden på 250 miljoner USD

  Varför är inte alla Superhosts berättigade?
  Vi vill stödja så många värdar vi kan, men vi vill också att stödet ska vara meningsfullt. Det finns hundratusentals Superhosts runt om i världen. Även om många i vår community påverkas av COVID-19 använder vi denna fond för att erbjuda hjälp till några av de Superhosts vars intäkter har drabbats hårdast.

  Airbnb kommer att prioritera inbjudningar baserat på hur länge en värd har varit Superhost och i hur stor utsträckning intäkterna har påverkats. Beslut kommer att fattas efter Airbnbs gottfinnande. Vi har också andra program för att hjälpa värdar, t.ex. de 250 miljoner USD som vi har avsatt för att hjälpa till att täcka kostnader för avbokningar i samband med COVID-19.

  Vi har också samarbetat för att säkra stöd för Airbnb-värdar genom den amerikanska regeringens nyligen framlagda stimulanspaket för COVID-19. För att hjälpa dig att hitta bland andra ekonomiska resurser som kan finnas tillgängliga arbetar vi med att identifiera några av de ekonomiska hjälpprogram som erbjuds i regioner runt om i världen, vilka vi kommer att lägga till på Airbnb.com/COVID.

  Vad ändrades gällande tidsplanen?
  Vi har justerat vår tidsplan på grund av förändringar i vår organisationsstruktur. Vi behandlar inbjudningar och ansökningar, och vi fortsätter att bjuda in berättigade värdar att ansöka. Alla inbjudningar hade skickats ut i slutet av maj, ett par veckor senare än väntat. Vi uppskattar ditt tålamod medan vi stöder våra kolleger och uppdaterar våra planer.

  Vilka är några alternativa sätt att få ekonomiskt stöd?
  Som Airbnb-värd kan du vara berättigad att få ekonomiskt stöd från dina nationella och/eller lokala myndigheter. Vi har identifierat några av de ekonomiska hjälpprogram som erbjuds i din region. Du kan läsa mer om resurser för ekonomisk hjälp för värdar i resurscentret.

  Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Huvudpunkter

  • Vissa Superhosts och värdar för Airbnb-upplevelser som påverkats ekonomiskt av COVID-19 blev inbjudna att ansöka om ett hjälpbidrag

  • 16,8 miljoner USD har tilldelats

  • Superhost-hjälpfonden är nu stängd för boendevärdar

  • Bidrag reserverade för värdar för upplevelser kommer att tilldelas till och med september

  Airbnb
  9 apr 2020
  Var detta till hjälp?