Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Skapa och förbättra Superhost-programmet

  Skapa och förbättra Superhost-programmet

  Så här gör Airbnb Superhost-programmet mer rättvist och inkluderande.
  Av Airbnb den 21 jun 2019
  2 minuters läsning
  Uppdaterad 5 mar 2020

  I takt med att vår globala värdcommunity växer och blir alltmer varierad måste Airbnbs program och policyer också växa och anpassas – både för att säkerställa framgång för människor från hela världen och för att visa vår uppskattning för värdars hårda arbete och fantastiska gästfrihet. Det är därför vi uppdaterar Superhost-programmet för att göra det mer rättvist, inkluderande och värdefullt för värdar överallt.

  Omdömesbetyg

  Bra omdömen är avgörande för att få Superhost-status. De bidrar också till att skapa en community där förtroende och öppenhet delas mellan gäster och värdar. Värdar kan dock inte kontrollera om deras gäster väljer att lämna ett omdöme eller inte. Efter att ha undersökt globala data och talat med Superhosts i ett antal länder upptäckte vi att omdömesbetyg inte är konsekventa över hela världen – vissa resenärer lämnar alltid omdömen, medan andra sällan gör det. Denna skillnad kan missgynna vissa värdar när det gäller att komma ifråga för Superhost-status. För att göra utvärderingsprocessen mer rättvis för alla i vår globala community kommer vi inte längre kräva att värdar har ett omdömesbetyg på minst 50 % för att bli Superhosts (eller bibehålla sin befintliga status).

  Avbokningspolicy

  Som en del i vårt arbete för att se till att Airbnb-program utvecklas för att möta alla värdars behov uppdaterar vi också vårt krav gällande avbokning. Tidigare krävde vi att Superhosts helt skulle sakna avbokningar, men för värdar med en extremt hög bokningsvolym över flera olika boenden är den standarden opraktisk. För att göra programmet mer rättvist för värdar med hög bokningsvolym tillåter vi nu en avbokning per 100 bokningar under det senaste året, vilket innebär en avbokningsprocent på mindre än 1 % för alla dina boenden. Det är viktigt att notera att vi fortfarande tar avbokningar lika allvarligt som alltid. Under de senaste fem åren har vår Superhost-community arbetat hårt för att förtjäna sina gästers förtroende och vi kommer att fortsätta att belöna detta förtroende genom att erkänna de mest pålitliga värdarna med Superhost-status.

  Både ändringarna av våra krav gällande avbokningar och omdömen kommer att träda i kraft den 1 juli i samband med kvartalets Superhost-bedömning. Vi uppdaterar också kontrollpanelerna för värdskap för närvarande för att återspegla dessa nya kriterier.

  Håll dig uppdaterad

  Vi är fast beslutna att kontinuerligt förbättra Superhost-programmet så att det fungerar för hela vår värdcommunity. Detta inkluderar att använda tydliga, rättvisa kvalificeringskriterier och göra det värdefullt för varje Superhost. Från den övergripande utformningen av programmet till hur det belönar vår community tittar vi på olika sätt att inte bara göra din värdupplevelse mer positiv, utan också hjälpa dig att bli mer framgångsrik. Så var snäll och håll ögonen öppna – en massa spännande nyheter kommer.

  Informationen i denna artikel kan ha förändrats sedan den publicerades.

  Airbnb
  21 jun 2019
  Var detta till hjälp?