Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Kom igång med femstegsprocessen för utökad rengöring

  Läs mer om vad som omfattas – och varför renlighet är viktigare än någonsin.
  Av Airbnb den 4 juni 2020
  3 minuters läsning
  Uppdaterad 25 juni 2021

  Huvudpunkter

  • Vi har skapat säkerhetsrutiner för COVID-19 för att hjälpa till att skydda varandra

   • För att hjälpa värdar som du att följa den obligatoriska femstegsprocessen för rengöring har vi också en rengöringshandbok med mer detaljerad information och checklistor för varje rum

   • När du väl har godkänt kommer ditt åtagande om att följa den utökade rengöringsrutinen att visas på din annonssida

   • Upptäck mer i vår fullständiga guide för att utforska den utökade rengöringsrutinen


   Vårt sätt att resa är annorlunda nu och många av er har berättat för oss att ni vill ha mer vägledning från Airbnb om hur man skyddar sig själv, sina nära och kära och sina gäster från COVID-19. Statliga myndigheter tittar också på rengöringspraxis för hela branschen för delning av boende när de utarbetar riktlinjer för att återöppna och skydda sina samhällen.

   Medan pandemin fortgår är det viktigt att vi alla gör vår del för att hjälpa till att begränsa spridningen av COVID-19. Med detta i åtanke lanserade vi obligatoriska säkerhetsrutiner som alla i Airbnb-communityn ombes att följa.

   Säkerhetsrutiner för COVID-19

   När lokala lagar eller riktlinjer kräver det måste värdar och gäster godkänna att använda munskydd eller ansiktsskydd vid interaktion med andra och hålla ett avstånd på två meter (sex fot) från varandra. Värdar måste också följa Airbnbs femstegsprocess för utökad rengöring mellan varje vistelse.
   Läs mer om säkerhetsrutinerna för COVID-19

   Femstegsprocessen för utökad rengöring

   Värdar för boenden måste samtycka till att följa femstegsprocessen för utökad rengöring. Den är baserad på Airbnbs rengöringshandbok, som utvecklades i samarbete med ledande experter på gästfrihet och medicinsk hygien. För att undanröja all osäkerhet kring rengöring – och hjälpa dig att minska risken för smittspridning under COVID-19-krisen och framåt – har vi skapat en process med tydliga steg, så att du vet exakt vad du ska göra och när du ska göra det.

   • Steg 1: Förbered
. Korrekta förberedelser kan hjälpa dig och ditt team att rengöra effektivare och säkrare
   • Steg 2: Rengör
. Det är viktigt att börja med att ta bort damm och smuts från ytor, såsom golv och bänkskivor
   • Steg 3: Sanera
. Använd kemiska desinfektionsmedel för att minska antalet bakterier på ofta vidrörda ytor, såsom dörrhandtag och fjärrkontroller
   • Steg 4: Kontrollera
. Se checklistan för varje rum för bästa praxis för hur du rengör och sanerar olika utrymmen
   • Steg 5: Återställ
. 
För att förhindra korskontaminering är det viktigt att slutföra rengöring och sanering av ett rum och att tvätta händerna innan du återplacerar/ersätter saker för nästa gäst

   När du åtar dig att genomföra rengöringsprocessen kommer gäster att se ditt åtagande om att genomföra Airbnbs utökade rengöring på din annonssida.

   Checklistor steg för steg och utbildning

   För att hjälpa dig att följa femstegsprocessen kan du kolla rengöringshandboken, som innehåller detaljerad information om hur du genomför vart och ett av stegen, tillsammans med checklistor för rengöring av varje rum i ditt boende. Vi har också inkluderat rekommendationer specifika för COVID-19, som hur man skyddar sig själv medan man rengör.

   Kom ihåg att rengöringsrutinen kan uppdateras över tid allteftersom expertrådgivning utvecklas.

   Vi vet att denna process kommer att medföra att det tar längre tid att genomföra din rengöringsrutin. Men genom att åta dig att följa femstegsprocessen för utökad rengöring mellan varje vistelse vidtar du viktiga åtgärder för att skydda dig själv, dina gäster och hela Airbnbs community. Och för att göra saker och ting enklare har vi sammanfattat vad du behöver veta här i resurscentret.

   NÄSTA:
   Så här genomför du Airbnbs femstegsprocess för rengöring i praktiken

   Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades. Femstegsprocessen för utökad rengöring tillhandahåller en enkel uppsättning krav för rengöring av ditt boende. Om du vill ha mer information om hur du genomför dessa steg kan du läsa mer i Airbnbs rengöringshandbok. Som värd kan du behöva vidta extra åtgärder för att skydda dig själv, dina team och dina gäster, och du bör alltid kontrollera och följa relevanta lokala lagar eller riktlinjer. Airbnb är inte ansvarigt för några skador eller sjukdomar som uppstår till följd av att denna rengöringsprocess följs. För rengöringsriktlinjer som är specifika för din region kan du gärna bokmärka denna artikel i hjälpcentret.

   Huvudpunkter

   • Vi har skapat säkerhetsrutiner för COVID-19 för att hjälpa till att skydda varandra

    • För att hjälpa värdar som du att följa den obligatoriska femstegsprocessen för rengöring har vi också en rengöringshandbok med mer detaljerad information och checklistor för varje rum

    • När du väl har godkänt kommer ditt åtagande om att följa den utökade rengöringsrutinen att visas på din annonssida

    • Upptäck mer i vår fullständiga guide för att utforska den utökade rengöringsrutinen
    Airbnb
    4 juni 2020
    Var detta till hjälp?