Hoppa till innehåll
Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Så här skyddas du när du är värd

  Våra program för värdskydd täcker värdar från incheckning till utcheckning.
  Av Airbnb den 6 juli 2020
  3 minuters läsning
  Uppdaterad 15 jan. 2021

  Huvudpunkter

  Även ansvarsfulla värdar kan ibland råka ut för oväntade incidenter under en gästs vistelse. En gäst kanske spiller rödvin på din matta och förstör den. Eller så halkar nån på trappan till verandan och stukar foten.

  Även om dessa situationer är sällsynta kan du vara värd med tillförsikt i vetskap om att du kan skyddas av Airbnbs program för värdskydd. Dessa program gäller för varje Airbnb-bokning, från incheckning till utcheckning. Här är allt du behöver veta:

  Airbnbs värdgaranti

  Airbnbs värdgaranti är ett skyddsprogram för skada på egendom som erbjuds av Airbnb. Enligt programmet kan värdar skyddas med upp till 1 miljon USD om deras boende eller tillhörigheter skadas av en gäst under en vistelse.

  Airbnbs värdgaranti kan skydda vid:

  • Skada på ditt boende som orsakats av gäster
  • Skada på dina tillhörigheter som orsakats av gäster
  • Skada som orsakats av en gästs assistansdjur

  Saker att tänka på

  • Airbnbs värdgaranti är inte en försäkring och inte alla skador på egendom som orsakats av gäster omfattas av villkoren. Om du vill ha mer skydd uppmuntras du att köpa en personlig försäkring som täcker skador på egendom som inte skyddas av värdgarantin.
  • För att vara berättigad till ersättning enligt Airbnbs värdgaranti måste värdar först begära ersättning från gästen via vårt säkra lösningscenter. Om gästen är ovillig eller inte kan tillhandahålla ersättning kan värdar vara berättigade till ersättning enligt Airbnbs värdgaranti.
  • Värdar måste begära ersättning från gästen via lösningscentret inom 14 dagar efter utcheckning eller innan nästa gäst checkar in (beroende på vilket som inträffar först). Om gästen inte vill betala hela beloppet kan värden eskalera ärendet till Airbnb. Detta ska göras senast 30 dagar efter förlusten.
  • Airbnbs värdgaranti omfattas av de villkor, begränsningar och undantag som finns här. Den gäller inte värdar som erbjuder boende via Airbnb Travel, LLC, värdar på det kinesiska fastlandet, värdar i Japan, värdar för upplevelser eller värdar för äventyr. Den är inte ansluten till värdförsäkringen eller Airbnb UK Services Limited. Läs mer om Airbnbs värdgaranti

  Värdförsäkring

  Värdförsäkringen är ett ansvarsförsäkringsprogram som tillhandahålls genom policyer utfärdade av några av världens mest välrenommerade försäkringsleverantörer. Den ger värdar täckning för deras juridiska ansvar upp till 1 miljon USD i det sällsynta fall en gäst eller tredje part skadas, eller hens egendom skadas, under en vistelse.

  Värdförsäkringen kan omfatta:

  • En värds juridiska ansvar för kroppsskada som drabbar gäster eller andra
  • En värds juridiska ansvar för skada på egendom som tillhör gäster eller andra
  • En värds juridiska ansvar för skada på gemensamma utrymmen, t.ex. byggnadens entré och grannfastigheter, som orsakats av en gäst eller andra

  Saker att tänka på

  • För att värdförsäkringen ska gälla måste värden vara juridiskt ansvarig för gästens eller tredje parts kroppsskada eller skada på egendom
  • Värdförsäkringen betraktas som primär försäkring – vilket innebär att den gäller först och täcker dig medan du är värd oavsett om du har andra försäkringar
  • Värdförsäkringen täcker inte skador på en värds boende eller tillhörigheter – de kan skyddas av Airbnbs värdgaranti
  • Värdförsäkringen är föremål för villkoren och undantagen i policyn och gäller inte värdar som erbjuder boende via Airbnb Travel, LLC, värdar på det kinesiska fastlandet, värdar i Japan eller värdar för upplevelser. Läs mer om värdförsäkringen

  Även om Airbnbs program för värdgaranti och värdförsäkring tillhandahåller skydd för egendom och ansvarsförsäkring medan du är värd finns det fortfarande tillfällen då de inte gäller. Du bör också granska din personliga försäkring, så att du vet vad den täcker och inte täcker, särskilt när det gäller delning av boende. Ju mer du vet om hur du är skyddad, desto lättare blir det att vara värd med sinnesro.

  Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Huvudpunkter

  Airbnb
  6 juli 2020
  Var detta till hjälp?