Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Förbättrat skydd för värdar och gäster

  Vi lägger till ännu fler AirCover-skydd för hela vår community.
  Av Airbnb den 11 maj 2022
  5 minuters läsning
  Uppdaterad 11 maj 2022

  Huvudpunkter

  • AirCover erbjuder fyra nya skydd för gäster

  • Gäster kommer att informeras om att deras betalningsmetod kan komma att debiteras om de orsakar skada på ditt boende eller dina tillhörigheter*

  • Vi lanserar en reseförsäkring för gäster under de kommande månaderna

  Airbnbs styrka bygger på ditt åtagande att se till att gäster har bra vistelser. I det sällsynta fall att något händer utanför din kontroll, och du inte kan lösa problemet, vill vi att dina gäster ska veta att Airbnb finns där för att hjälpa till.

  I november lanserade vi AirCover för värdar.** Vi lägger nu till AirCover för gäster och erbjuder branschledande skydd gratis för hela vår community. Detta kommer att säkerställa att alla har förtroende att vara värdar och bo med Airbnb.

  Vi har också ny information om AirCover för värdar som gör det möjligt för dig att eskalera en begäran om återbetalning snabbare, och uppdateringar om säkerhetsdepositioner, reseförsäkring för gäster och att ta bort COVID-19 som en förmildrande omständighet för gäster.

  Information om nya gästskydd under AirCover

  En värd är alltid den bästa personen att lösa problem en gäst har. Men om ett allvarligt problem (exempel nedan) uppstår under en gästs vistelse, och du inte kan lösa det, omfattas gäster nu av fyra skydd varje gång de bor med Airbnb:

  1. Bokningsgaranti: Om du mot förmodan skulle behöva avboka en gästs bokning inom 30 dagar före incheckning, hittar vi ett liknande eller bättre boende till din gäst på Airbnbs bekostnad, eller så återbetalar vi gästen.
  2. Incheckningsgaranti: Om en gäst inte kan checka in i ditt boende och du inte kan lösa problemet – till exempel om din gäst inte kan komma åt ditt boende och inte kan komma i kontakt med dig – kommer vi att hitta ett liknande eller bättre boende för din gäst under hela den ursprungliga vistelsen på Airbnbs bekostnad, eller så återbetalar vi gästen.
  3. Överensstämmelsegaranti: Om gästen vid något tillfälle under sin vistelse upptäcker att ditt boende inte är som det stod i annonsen – till exempel att kylskåpet slutade fungera och du inte enkelt kan fixa det, eller att det har färre sovrum än utannonserat – har gästen tre dagar på sig att rapportera detta, och då kommer vi att hitta ett liknande eller bättre boende på Airbnbs bekostnad, eller så kommer vi att återbetala dem.
  4. Trygghetslinje dygnet runt: Om en gäst vid något tillfälle känner sig otrygg, får gästen prioriterad tillgång till specialutbildade säkerhetsagenter, dygnet runt.

  Få fullständig information om hur AirCover skyddar varje gästs bokning och eventuella undantag som gäller.

  Svar på dina frågor om nytt gästskydd

  Vad gör gäster berättigade till en ombokning eller återbetalning?
  AirCover skyddar gäster från allvarliga problem som kan uppstå under en vistelse, men inkluderar inte mindre problem.

  Här är några exempel på problem med låg allvarlighetsgrad, som vanligtvis inte skulle kvalificera för en ombokning eller återbetalning:

  • En smutsig tallrik kvar i diskhon
  • Vanliga insekter som syns på uteplatsen (som myror)
  • En icke-kritisk saknad bekvämlighet (som en trasig brödrost)

  Här är några exempel på allvarliga problem där en ombokning eller återbetalning kan behöva undersökas:

  • En stor felaktighet i annonsbeskrivningen (som ingen havsutsikt, vilken utannonserats)
  • En större eller nödvändig saknad bekvämlighet (som värme, wifi eller vatten)
  • Saknade instruktioner för incheckning eller fel nyckel vid incheckningen och värden kan inte kontaktas (vilket kan äventyra gästens säkerhet)

  Kommer ni att begära att gäster kontaktar mig om ett problem uppstår?
  Om ett problem uppstår under en gästs vistelse uppmanar vårt kundtjänstteam alltid gäster att ta kontakt med sin värd först för att lösa det. Värdar är de bästa personerna att hjälpa gäster med problem.

  Om ett problem inte kan lösas direkt med värden har gästen 72 timmar på sig från det att de upptäcker ett problem för att ta kontakt med Airbnb för att få hjälp. Vårt specialiserade kundtjänstteam överväger hur allvarligt ett reseproblem är varje gång vi arbetar med värdar och gäster för att lösa ett problem.

  Om kundtjänst bekräftar att gästen upplever ett allvarligt reseproblem kan gästen skyddas av AirCover.

  Kommer gäster att vara berättigade till återbetalning när de stannar kvar i boendet?
  I de flesta fall är gäster endast berättigade till fullständig återbetalning för nätter som inte tillbringats i en värds boende. När gäster väljer att stanna kvar i boendet kommer de i allmänhet endast att ha rätt till en delvis återbetalning för nätter som påverkats av ett allvarligt problem. Som ett exempel kan en gäst vara delvis berättigad till en återbetalning om de stannar kvar i boendet men varmvattenberedaren är trasig under två nätter av vistelsen.

  Om en gäst kontaktar kundtjänst är vår standardpraxis i varje fall att påminna dem om att kontakta värden direkt om de inte har gjort det. Vår kundtjänst kommer också att kontakta värden om det inte är en betydande, tidskänslig säkerhetsfråga.

  Få mer information om hur omboknings- och återbetalningspolicyn fungerar

  Förbättrat skydd för värdar

  Snabbare hjälp för eskalerade förfrågningar om ersättning
  Baserat på er feedback, har vi utvecklat skadeskyddet för AirCover för värdar, efter det att vi lanserade det i november förra året. När vi lanserade AirCover för värdar var du tvungen att vänta 72 timmar på ett svar från en gäst för eventuella återbetalningsförfrågningar innan du kontaktade kundtjänst.

  Vi har uppdaterat programmet baserat på er feedback – och nu kan du kontakta kundtjänst för att få hjälp om du inte har hört något från en gäst inom 24 timmar. Vi har ändrat denna policy för att direkt hantera kommentarer från värdar.

  Att hålla gäster ansvariga för skador
  För att bättre kunna stödja vår värdcommunity kan gästens registrerade betalningsmetod från och med slutet av maj komma att debiteras om en gäst, någon hen bjuder in eller ett husdjur är ansvarigt för skador under en vistelse.*

  I händelse av skada skickar du in en begäran om ersättning relaterad till egendomsskyddet för värdar till vårt lösningscenter, som en del av AirCover för värdar.

  Om din gäst inte svarar inom 24 timmar kan du eskalera din förfrågan till kundtjänst. Vi granskar eventuella bevis och kan debitera dina gästers betalningsmetod om vi fastställer att de är ansvariga.

  Som en del av denna uppdatering kommer säkerhetsdepositioner att tas bort från sidan med annonsinställningar. Om du tidigare hade en säkerhetsdeposition kommer den inte längre att vara gällande för ditt värdkonto. Läs mer

  Borttagning av COVID-19 som en förmildrande omständighet för gäster
  Nu när COVID-19 är en känd del av vår värld har många länder gått över till ett nytt skede i sin hantering, och vi har uppdaterat vår strategi för COVID-19-relaterade avbokningar i samråd med medicinska rådgivare.

  För bokningar gjorda den 31 maj 2022 eller senare kommer COVID-19 inte längre att betraktas som en förmildrande omständighet (förutom för inhemska bokningar i Sydkorea och på det kinesiska fastlandet). Om en gäst avbokar på grund av att hen är sjuk i COVID-19 gäller värdens avbokningspolicy.

  Vi hoppas att denna förändring gör det möjligt för dig att känna dig tryggare när du fyller din kalender, särskilt inför högsäsongerna.

  Nyheter om reseförsäkring för gäster

  Vi är glada över att kunna berätta att vi under de kommande månaderna kommer att lansera ett skräddarsytt erbjudande om reseförsäkring för gäster, i samarbete med ett välrenommerat försäkringsbolag för Airbnb-gäster i vissa områden.

  Tills denna nya produkt är tillgänglig kan gäster överväga att köpa reseförsäkring utanför Airbnb. Vi ser fram emot att dela mer information om reseförsäkringen med dig inom kort.

  * Att debitera en gästs registrerade betalningsmetod betalningsmetod gäller inte vistelser i Kina, Japan eller Indien.

  ** Egendomsskyddet för värdar är inte en försäkringspolicy. Det omfattar inte värdar som erbjuder vistelser via Airbnb Travel, LLC, eller värdar med boenden på det kinesiska fastlandet eller i Japan. Egendomsskyddet för värdar är inte relaterat till ansvarsförsäkringen för värdar. Kom ihåg att alla täckningsgränser visas i USD, och att det finns andra villkor, betingelser och undantag.

  Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Huvudpunkter

  • AirCover erbjuder fyra nya skydd för gäster

  • Gäster kommer att informeras om att deras betalningsmetod kan komma att debiteras om de orsakar skada på ditt boende eller dina tillhörigheter*

  • Vi lanserar en reseförsäkring för gäster under de kommande månaderna

  Airbnb
  11 maj 2022
  Var detta till hjälp?