Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Nya och förbättrade AirCover för värdar

  Skydd från början till slut. Alltid inkluderat och alltid gratis. Endast på Airbnb.
  Av Airbnb den 11 maj 2022
  4 minuters läsning
  Uppdaterad 17 nov. 2022

  AirCover för värdar ger skydd från början till slut varje gång du hyr ut ditt boende på Airbnb. Detta inkluderar nu ännu mer skydd, med identitetsverifiering av gäster, granskning av bokningar, egendomsskydd på 3 miljoner USD, skydd för dina värdesaker och skydd för parkerade bilar och båtar på din egendom.

  Identitetsverifiering av gäster

  Vår communitys förtroende bygger på vetskapen om att både värdar och gäster är vilka de utger sig för att vara. Vi utökar identitetsverifieringen till alla gäster som bokar resor till Airbnbs 35 mest populära länder och regioner – vilket motsvarar 90 % av alla bokningar. Vi kommer att utöka identitetsverifieringen över hela världen i början av 2023 och täcka 100 % av våra bokningar.

  Vi kommer att fortsätta att genomföra bakgrundskontroller av alla gäster i USA före deras första vistelse och kontrollera om gäster som bokar finns med på vissa bevaknings- eller sanktionslistor.

  Som en del av vår utökade identitetsverifiering av gäster har vi även gjort några ändringar i kraven för Boka direkt. Läs mer

  Få mer information om identitetsverifiering av gäster

  Granskning av bokningar

  Vi lanserar vår egenutvecklade teknik för granskning av bokningar, som hjälper till att minska risken för störande fester och skador på egendom, i USA och Kanada. Vi testade granskning av bokningar i Australien och fann att ej godkända fester minskade med uppskattningsvis 35 % under testperioden.

  Vår teknik utvärderar över 100 faktorer gällande en bokning och blockerar vissa bokningar för att minska risken för störande fester och skador på egendom. Vi planerar att utöka detta till alla bokningar över hela världen i början av 2023.

  Få mer information om granskning av bokningar

  Ökat egendomsskydd

  I över tio år har Airbnb erbjudit branschledande egendomsskydd för våra värdar. Idag lägger vi till dessa skydd i AirCover för värdar:

  • Egendomsskydd på 3 miljoner USD: Vi tredubblar egendomsskyddet, från 1 miljon USD till 3 miljoner USD, och täcker både ditt boende och dess innehåll.
  • Konst och värdesaker: Vi skyddar ett bredare urval av konst, smycken och samlarföremål, som kan repareras eller ersättas till ett uppskattat värde om de skadas.
  • Bil och båt: Vi tillhandahåller skadeskydd för bilar, båtar och andra fartyg som du parkerar eller förvarar på din egendom.

  De nya skydden är utöver dessa funktioner redan inkluderade med AirCover för värdar:

  • Trygghetslinje dygnet runt: Om du någonsin känner dig otrygg ger vår app dig tillgång till specialutbildade säkerhetsmedarbetare dygnet runt.
  • Husdjursskador: Oroa dig inte – vi betalar för skador som orsakats av fyrbenta gäster.
  • Djuprengöring: Vi ersätter för extra städtjänster som behövs efter det att en gäst checkat ut, t.ex. professionell mattrengöring.
  • Inkomstförlust: Vi ersätter dig för förlorad inkomst om du avbokar bekräftade Airbnb-bokningar på grund av skador orsakade av gäster.
  Få mer information om egendomsskydd för värdar

  Enklare ersättningsprocess

  Ni sa att ersättningsprocessen var för komplicerad. Baserat på er feedback har vi förenklat vår ersättningsprocess.

  Om en gäst skadar ditt boende eller dina tillhörigheter kan du besöka vårt lösningscenter för att skicka en begäran om ersättning med bara några steg och sedan enkelt spåra processen från inlämning till utbetalning. Din begäran kommer först att skickas till gästen. Om gästen inte svarar eller betalar inom 24 timmar kan du be kundtjänst att lösa problemet.

  Vi ersätter dig snabbt för skador orsakade av gäster, vanligtvis inom två veckor. Superhosts får också prioriterad hjälp och även ersättning snabbare.

  Ansvarsförsäkring för värdar på 1 miljon USD

  Ansvarsförsäkringen för värdar, en del av AirCover för värdar, skyddar dig i det sällsynta fall en gäst skadas eller om hens tillhörigheter skadas eller stjäls medan hen bor i ditt boende. Personer som hjälper dig att vara värd, t.ex. medvärdar och städare, ingår också i denna täckning.

  Ansvarsförsäkringen för värdar täcker dig om du befinns vara juridiskt ansvarig för:

  • Kroppsskada på en gäst (eller andra)
  • Skada på eller stöld av egendom som tillhör en gäst (eller andra)
  • Skada som orsakats av en gäst (eller andra) på gemensamma utrymmen, t.ex. byggnadens entré och närliggande fastigheter

  Om du behöver lämna in ett anspråk, gå bara till vårt anspråksformulär för ansvarsförsäkring. Vi kommer att skicka uppgifter som du tillhandahåller till vår betrodda tredjepartsförsäkringsgivare, som kommer att tilldela ditt anspråk till en representant. De kommer att lösa ditt anspråk i enlighet med försäkringsvillkoren.

  Om du är värd för en upplevelse täcks du av vår ansvarsförsäkring för upplevelser.

  Få mer information om ansvarsförsäkring för värdar

  Uppgraderingarna för AirCover för värdar inspirerades av era synpunkter och vi uppmuntrar er att fortsätta dela era tankar med oss.

  Få mer information om Airbnbs vinteruppdatering 2022

  AirCover för värdars egendomsskydd för värdar, ansvarsförsäkring för värdar och ansvarsförsäkring för upplevelser täcker inte värdar som erbjuder vistelser eller upplevelser i Japan, där den japanska värdförsäkringen och den japanska upplevelseförsäkringen gäller, eller värdar som erbjuder vistelser via Airbnb Travel LLC. För värdar som erbjuder vistelser eller upplevelser på det kinesiska fastlandet är det den kinesiska värdförsäkringen som gäller. Egendomsskyddet för värdar är inte relaterat till ansvarsförsäkringen för värdar. Kom ihåg att det finns andra villkor, begränsningar och undantag.

  Om du är värd för vistelser i Storbritannien är ansvarsförsäkringen för värdar tecknad av Zurich Insurance plc och anordnad och godkänd utan extra kostnad för brittiska värdar av Airbnb UK Services Limited, utsedd representant för Aon UK Limited, som är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority. Aons FCA-registreringsnummer är 310451. Du kan kolla detta genom att besöka Financial Services Register eller kontakta FCA på +44 0800-111-6768. Försäkringsprodukter som anordnas av Airbnb UK Services Limited är reglerade produkter. FPAPC374TP

  Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Airbnb
  11 maj 2022
  Var detta till hjälp?