Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Reflektion över det första året av Airbnbs Open Homes-program

  Vad vi förbinder oss att göra för att hjälpa flyktingar när de börjar om på nytt.
  Av Airbnb den 20 juni 2018
  5 minuters läsning
  Uppdaterad 7 dec. 2020

  Huvudpunkter

  • Inspirerat av värdars generositet lanserade Airbnb Open Homes-programmet

  • På Världsflyktingdagen är vi stolta över att stå på flyktingars sida och se tillbaka på det första året då värdar öppnade upp sina boenden för en god sak

  Open Homes är nu Airbnb.org
  Airbnbs Open Homes-program har utvecklats till Airbnb.org, en helt ny ideell organisation i enlighet med 501(c)(3). Tack för att du har varit med och skapat Open Homes-communityn med oss. Vi är glada över att ha med dig som en del av detta nya kapitel.

  När ett amerikanskt reseförbud tillkännagavs 2017 blev vi inspirerade att vidta åtgärder – och vi var inte ensamma. Det triggade en flod av generositet, vilket fick många av oss att fråga oss själva: "Hur kan vi hjälpa till?"

  Open Homes var vårt svar på den frågan. Sedan dess har vi blivit ännu mer övertygade om att det finns något enkelt vi alla kan göra för att hjälpa till. Och det är viktigt att vi inte låter den viljan att hjälpa rinna ut i sanden.

  Hur Open Homes startade

  Idén att använda Airbnb för att hysa människor i nöd kom från en värd i Brooklyn, New York, 2012. Hon ville erbjuda sitt hem utan kostnad till människor som hade tvingats flytta på grund av orkanen Sandy.

  När vi väl hade skapat möjligheten för värdar att erbjuda sina boenden gick mer än 1 000 värdar med och vi insåg att detta inte var begränsat till bara en enstaka händelse. Sedan dess har vårt team hjälpt till vid hundratals katastrofer och värdar har öppnat upp sina boenden för evakuerade och räddningsarbetare över hela världen.

  Hur vi gick från att svara på katastrofer till att stödja flyktingar

  Vi insåg att detta program skulle kunna vara till hjälp för mer än bara lokala tillfälliga boenden. Miljontals människor måste lämna sina hem på grund av konflikter eller politisk oro – och det kan hända att de till slut blir våra grannar.

  Eftersom Airbnbs uppdrag är att skapa en värld där alla kan höra hemma överallt så vill vi hjälpa de individer och grupper som mest behöver det. Det är det som Open Homes har bestämt sig för att göra.

  Genom våra program har värdar redan hyst över 70 000 gäster från mer än 104 olika länder. Detta inkluderar människor som Zak, en flykting från Jemen som flyttade till Denver och inte bara hittade ett boende, utan nya bekantskaper och stödsystem genom sin värd Susan.

  Vad vi har lärt oss

  Nu när vi har gått igenom en del av Open Homes historia är det dags att titta på de tre viktigaste sakerna vi har lärt oss under det senaste året – och de åtaganden vi gör som svar på dem.

  Vi kan inte göra detta utan våra partner
  Det är redan omtumlande att börja ett nytt liv, för att inte tala om att lära sig att navigera bland lagar och kulturella normer på en ny plats. Lyckligtvis har organisationer ägnat årtionden åt att hjälpa flyktingar att göra detta. De kämpar för dem både på lokal och internationell nivå och arbetar för att förbättra processerna för allt från inskrivning av barn i skolor till att hitta jobb. Och tack vare dessa organisationers arbete finns det en stark grund för företag som Airbnb att erbjuda hjälp.

  Därför har vi under det gångna året fokuserat på att bygga starka partnerskap med organisationer, både lokala och globala, som vet hur saker och ting går till. Vi lär oss av dem hela tiden och arbetar tillsammans för att bygga ett Open Homes-program som kan uppfylla behoven hos de flyktingar de hjälper. Många organisationer använder redan Open Homes för att hitta boende till sina klienter. Några av våra samarbeten har inkluderat International Rescue Committee (IRC), SINGA och Solidarity Now.

  En av de mest värdefulla sakerna vi har lärt oss av våra partner är hur man arbetar med utsatta grupper. Vi har lärt oss att även den mest välmenande person oavsiktligt kan göra att någon känner sig obekväm. Vårt team har genomgått sensitivitetsträning och är förbundna att tillhandahålla information om sensitivitetsträning till alla Open Homes-värdar.

  Vi måste utveckla det vi gör tillsammans med de grupper vi hjälper, inte för dem
  Under det senaste året har vårt team gjort flera resor till Aten, Grekland, för att träffa lokala ideella organisationer och värdar som har uttryckt intresse för Open Homes. Vi pratade med handläggare, frivilliga, flyktingar och människor som redan varit värdar för flyktingar genom Solidarity Nows Home for Hope-program. Vi var djupt imponerade över dessa organisationers insatser och det otroliga modet hos de flyktingar som vi träffade.

  Vi lämnade Aten med en betydande upptäckt: Varje stad har sina egna unika sociala, ekonomiska och politiska omständigheter. På grund av detta är vi fast beslutna att bygga ett diversifierat team som representerar de grupper vi hjälper och som vet vilka utmaningar de står inför. Det är det enda sättet att bygga ett globalt initiativ som är grundat på empati.

  Efter dessa resor bestämde vårt team också att utföra fältarbete varje kvartal. Och det skulle inte bara gälla några få utvalda, utan alla i vårt team skulle vara tvungna att delta i forskning eller fältarbete under hela året. Vi måste utveckla vår verksamhet tillsammans med människor på marken – inte bara för att få feedback, utan även för inspiration.

  Vår community kan hjälpa till att förändra narrativet
  Flyktingar möter en hel del fördomar, som härrör från all negativ retorik och vanliga missuppfattningar kring frågan. Till och med begreppet "flykting" används ofta felaktigt. Det har krävts långa samtal med myndigheter och ideella organisationer för oss att verkligen förstå krisens fulla omfattning. Men vad vi har lärt oss är att dessa missuppfattningar kan leda till ogrundade rädslor.

  För att beviljas flyktingstatus måste man uppfylla den juridiska definitionen av "flykting". Detta innebär att tillhandahålla tillräckliga bevis på att du inte kan återvända hem eftersom du står inför förföljelse, samt genomgå en grundlig bakgrundskontroll. Bara att veta om detta kan hjälpa människor att känna mer medkänsla och mindre oro.

  Inspirerade av arbetet som görs av organisationer som Refugees Deeply gör att vi nu är mer fast beslutna än någonsin att hjälpa till att ändra detta narrativ. Vi börjar med att dokumentera berättelser om människor som själva befinner sig mitt i krisen. Vår förhoppning är att vår community kan hjälpa oss att dela dessa berättelser med en större publik och hjälpa till att tvätta bort stigmat som är associerat med ordet "flykting".

  Vad som kommer härnäst

  I siffror är vårt första mål att hjälpa värdar att inhysa mer än 100 000 människor i nöd senast 2022. Detta är bara en inledande milstolpe – inte slutmålet. Vi vet att utsatta grupper alltid kommer att behöva ett ställe att känna sig trygga, välkomna och accepterade.

  För att stödja detta mål måste vårt arbete gå bortom själva siffrorna. Vi måste hjälpa till att ena människor som anser att alla borde ha ett tryggt ställe där de kan känna sig som hemma. Människor som inte tvekar inför att välkomna någon som oväntat har tvingats från sitt hem. Människor som skriver under på att vänlighet inte kostar någonting. Och vi är tacksamma gentemot de organisationer och värdar som samarbetar med oss för att hjälpa till att göra detta till verklighet.

  Bli en del av en växande community som frigör kraften i att dela med sig under tider av nöd.

  Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Huvudpunkter

  • Inspirerat av värdars generositet lanserade Airbnb Open Homes-programmet

  • På Världsflyktingdagen är vi stolta över att stå på flyktingars sida och se tillbaka på det första året då värdar öppnade upp sina boenden för en god sak

  Airbnb
  20 juni 2018
  Var detta till hjälp?