Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Hemligheter från en erfaren Superhost

  Superhost Nikki delar med sig av sina tips, från uppstart till att sticka ut från mängden.
  Av Airbnb den 3 mars 2020
  3 minuters läsning
  Uppdaterad 7 juni 2021

  Huvudpunkter

  Börja som värd

  Få bokningar snabbt

  Förbered ett gästvänligt boende

  Stick ut från mängden på Airbnb

  Sätta förväntningar för gäster

  Vara en bra kommunikatör

  För mig är kommunikation den främsta förutsättningen för ett bra värdskap.
  Nikki,
  San Francisco

  Överraskande fördelar med att vara värd

  Huvudpunkter

  Airbnb
  3 mars 2020
  Var detta till hjälp?