Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdateringar gällande Superhost-bedömningarna i oktober och januari

  Uppdateringar gällande Superhost-bedömningarna i oktober och januari

  Superhosts bibehåller sin status till och med 31 mars 2021 om de upprätthåller två kriterier.
  Av Airbnb den 20 aug. 2020
  2 minuters läsning
  Uppdaterad 20 aug. 2020

  Huvudpunkter

  • Nuvarande Superhosts behåller sin status under de kommande två bedömningarna – oktober 2020 och januari 2021 – om de upprätthåller kriterier för svarsfrekvens och totalbetyg

  • Endast värdar som uppfyller alla fyra Superhost-kriterierna kommer att vara berättigade till Superhost-bonusen på 100 USD för resor eller Airbnb-upplevelser

   På grund av pandemin inser vi att COVID-19 har stört resebranschen och rutinerna för många av våra värdar. För att erkänna denna komplexa och svåra tid vill vi dela med oss av några uppdateringar som kommer att gälla för de kommande två kvartalens Superhost-bedömningar: oktober 2020 och januari 2021.

   Vi värdesätter våra Superhosts och vi vet att din Superhost-status är värdefull för dig också. Så om du är Superhost för närvarande har vi beslutat att förlänga din status till och med 31 mars 2021 (för de kommande två bedömningarna) så länge som du fortsätter att upprätthålla din svarsfrekvens på 90 % och ett totalbetyg över 4,8.

   För denna förlängning kommer vi att frångå våra vanliga kriterier för:

   • 10 vistelser under det gångna året (eller 100 nätter under minst tre vistelser för värdar med långtidsbokningar)
   • Bibehålla en avbokningsfrekvens på 1 % eller mindre

   Därför kommer avbokningar på grund av COVID-19 inte att påverka bibehållande av Superhost-status.

   Observera även att för bedömningarna i oktober 2020 och januari 2021 gäller att om en Superhost missar något av de vanliga kriterierna kommer hen inte att kunna räkna dessa kvartal till de fyra på varandra följande kvartalen som leder till en Superhost-bonus på 100 USD för resor eller Airbnb-upplevelser. Superhosts som uppfyller våra vanliga kriterier kommer fortfarande att kunna räkna dessa kvartal mot sin bonus på 100 USD för resor eller Airbnb-upplevelser.

   Vi kommer att fortsätta att övervaka effekterna av COVID-19 och göra lämpliga uppdateringar för vår värdefulla community av Superhosts. Som alltid, tack för att du konsekvent visar vad enastående gästfrihet innebär.

   Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

   Huvudpunkter

   • Nuvarande Superhosts behåller sin status under de kommande två bedömningarna – oktober 2020 och januari 2021 – om de upprätthåller kriterier för svarsfrekvens och totalbetyg

   • Endast värdar som uppfyller alla fyra Superhost-kriterierna kommer att vara berättigade till Superhost-bonusen på 100 USD för resor eller Airbnb-upplevelser

    Airbnb
    20 aug. 2020
    Var detta till hjälp?