Welcome to Workum - our favourites

Bert
Welcome to Workum - our favourites

Bezienswaardigheden bekijken

Workum, perhaps more known as the city of Jopie Huisman and the museum named after him, than as one of the Frisian Eleven Cities. Perhaps it is the influence of that famous and unique artist that a pronounced artistic and cultural climate prevails in Workum . The town has a large number of museums, studios and galleries and is the scene of performances, manifestations and other events all year round. At first glance, Workum may not seem like a real city. It never had defense works and the elongated structure of the center is also different from that of the other Frisian Eleven Cities. But it is precisely this deviance that gives Workum its unique character. The area around De Merk in particular shows that this is indeed a city. In addition to several richly decorated patrician houses, the town hall, the weigh house and the impressive church with a free-standing tower and a beautiful sacristy are located here. Especially around De Merk and along It Noard and It Súd you will also find a variety of nice shops, sunny terraces and cozy restaurants. Workum prospered thanks to trade and seafaring, which was made possible by the good connection with the Zuiderzee. The area surrounding the lock is truly a beautiful, picturesque area, including a 300-year-old shipyard. To the north and south, the city abruptly changes into the beautiful rural surroundings, a paradise for cyclists, walkers and anyone who loves peace and nature. Water sports enthusiasts and beach lovers will get their money's worth on and along the IJsselmeer, two kilometers to the southwest. © Gemeente Sudwest Fryslân Historie van Workum Workum was an open city without city defences. The town was narrow and long, more than a mile from the lock to the Dwarsnoard. Workum is built on both sides of the muted Wymerts. Although the city was not located on the sea, it participated fully in the maritime trade. Workum was connected to the Zuiderzee by the Soal. After two kilometers from the IJsselmeer, this waterway has a lock with a picturesque area against the dike. Here you will find the Séburch inn and the more than three centuries old shipyard De Hoop. The fact that the Workumers converted a lot with seafaring and trade can be seen from many of the beautiful facades from the 17th and 18th centuries along the Súd and the Noard. From the lock to the southern end of the Súd there is a wide variety of buildings. There are mainly 19th-century buildings that testify that Workum prospered. On the south side of the filled-in Wymerts canal, the buildings vary in age and shape. The center is the Brand, the market. Workum's ranking is clear from the Brand's point of view. On the Merk are town hall, church and weigh house, the main buildings of secular and ecclesiastical authority. The further from the Merk, the simpler the building becomes, although there are still important buildings on the Dwarsnoard in the far northeast. The St. Gertrude's Church with its large tower stands on the southwestern side of the Merk. There has been a church in Workum since the 10th/11th century. In 1480 the construction of a new church was started. First with the choir. In 1560 the work was only 60% completed and at the beginning of the 17th century the unfinished nave was sealed with bulkheads, which was replaced in 1951 by a real west facade. The connection with the tower was never made. That unfinished tower was built from 1523 to 1545. At the beginning of the 17th century a beautiful sacristy was added to the church. Together, the church, tower and sacristy form an impressive whole, partly because the buildings around the Skil have remained so modest. Inside much splendor: a baroque pulpit, an early renaissance choir screen, a council bank and a unique collection of eight painted death bars from Workumer guilds from the 18th and early 19th centuries. They form Workum's historical picture book. The historical collection of the city is preserved and displayed in the Waag. The weigh house is a rectangular structure with a canopy that was built exactly in the middle of the 17th century. The two floors are topped by a tent roof and dormer windows have been expanded into stepped gables with pilasters on lion heads. There are also lions on the corners. On the south side of the Merk is the tall town hall, which has been the town hall of the whole of Nijefurd since 1984. It looks like a baroque patrician house, but that's an illusion: the core is still Gothic. From 1725, it was given a new look and an extra floor. In 1620 the town hall was expanded with a narrow building, a beautiful Renaissance building that is somewhat hidden behind the high staircase. Inside, the Rococo era can be experienced mainly in the council chamber. Opposite the Merk at the beginning of the Noard is the Sleeswijckhuis, a highlight of residential culture. The distinguished house has an ornamental facade from 1663. The Jopie Huisman Museum is located across the street from the Noard. Het Noard is bordered on both sides by a variety of buildings with facades from all kinds of style periods: from simple cornices to beautiful stepped and neck gables. At Noard 12 there is a building with a clock gable with a large rear building. It is the sexton's house with the hidden church of the Mennonites from 1695. The Roman Catholics of Workum were initially also forced to hide, but in 1876 they were able to build the Werenfriduskerk at the end of the Noard. The rectory houses a museum of religious art. The post-war city expansions have been laid on the east side, between the old city ribbon and the main road. Workum, misschien wel meer bekend als de stad van Jopie Huisman en het naar hem genoemde museum, dan als één van de Friese Elfsteden. Wellicht is het de invloed van die beroemde en unieke kunstenaar dat in Workum een uitgesproken kunstzinnig en cultureel klimaat heerst. Het stadje telt een groot aantal musea, ateliers en galeries en is het hele jaar door het toneel van optredens, manifestaties en andere evenementen. Op het eerste oog lijkt Workum misschien ook geen echte stad. Verdedigingswerken heeft het nooit gehad en de langgerekte structuur van het centrum is ook anders dan die van de overige Friese Elfsteden. Maar juist dat afwijkende geeft Workum zijn unieke karakter. Vooral het gebied rond De Merk laat zien dat het hier wel degelijk gaat om een stad. Behalve verschillende rijk versierde patriciërswoningen staan hier het stadhuis, de waag en de indrukwekkende kerk met vrijstaande toren en een prachtige sacristie. Vooral rond De Merk en langs It Noard en It Súd vindt u ook een keur aan leuke winkels, zonnige terrasjes en gezellige restaurants. Workum floreerde dankzij de handel en zeevaart, die mogelijk was door de goede verbinding met de Zuiderzee. De omgeving van de sluis is werkelijk een prachtig, schilderachtig gebied, met onder meer een 300 jaar oude scheepswerf. In noordelijke en zuidelijke richting gaat de stad hier abrupt over in de schitterende landelijke omgeving, een paradijs voor fietsers, wandelaars en iedereen die houdt van rust en natuur. Watersporters en strandliefhebbers komen aan hun trekken op en langs het IJsselmeer, twee kilometer naar het zuidwesten. Historie van Workum Workum was een open stad zonder stadsverdediging. De stad was smal en lang, van de sluis tot het Dwarsnoard meer dan anderhalve kilometer. Workum is gebouwd aan weerszijden van de gedempte Wymerts. Hoewel de stad niet aan zee lag, deed zij volop mee aan de zeehandel. Workum was door het Soal met de Zuiderzee verbonden. Deze waterweg bezit na twee kilometer vanaf het IJsselmeer een schutsluis met tegen de dijk een schilderachtig gebied. Hier ligt onder meer herberg Séburch en de meer dan drie eeuwen oude scheepswerf De Hoop. Dat de Workumers veel hebben omgezet met zeevaart en handel is aan vele pronkgevels uit 17de en 18de eeuw langs het Súd en het Noard te zien. Vanaf de sluis tot het zuidelijke einde van het Súd staat een grote verscheidenheid aan bebouwing. Er staan vooral 19de-eeuwse panden die ervan getuigen dat het Workum voor de wind ging. Aan het Súd van de gedempte Wymerts-gracht is de bebouwing gevarieerd van leeftijd en vorm. Het centrum is de Merk, de markt. Vanuit de Merk is de rangorde van Workum helder. Aan de Merk staan stadhuis, kerk en waag, de hoofdgebouwen van wereldlijk en kerkelijk gezag. Hoe verder van de Merk, hoe eenvoudiger de bebouwing wordt, hoewel er aan het Dwarsnoard helemaal in het noordoosten nog belangrijke panden staan. De Sint-Gertrudiskerk staat met haar forse toren aan de zuidwestelijke zijde van de Merk. Sinds de 10de/11de eeuw heeft in Workum al een kerk gestaan. In 1480 werd met de bouw van een nieuwe kerk begonnen. Eerst met het koor. In 1560 was het werk pas voor 60% gereed en in het begin van de 17de eeuw is het onvoltooide schip met schotwerk afgedicht, dat in 1951 is vervangen door een echte westgevel. De aansluiting met de toren is nooit gemaakt. Die evenmin voltooide toren is van 1523 tot 1545 gebouwd. In het begin van de 17de eeuw kwam bij de kerk een prachtige sacristie. Tezamen vormen kerk, toren en sacristie een indrukwekkend geheel, mede omdat de bebouwing aan het Skil eromheen zo bescheiden is gebleven. Binnen veel pracht: een barokke preekstoel, een koorhek uit de vroege renaissance, een vroedschapsbank en een unieke verzameling van acht beschilderde doodsbaren van Workumer gilden uit de 18de en vroege 19de eeuw. Ze vormen het historisch prentenboek van Workum. In de Waag wordt de historische collectie van de stad bewaard en getoond. Het waaggebouw is een rechthoekig bouwwerk met luifel dat precies in het midden van de 17de eeuw is gebouwd. De twee verdiepingen zijn bekroond door een tentdak en er zijn dakkapellen uitgebouwd tot trapgeveltjes met pilasters op leeuwenkoppen. Op de hoeken zitten ook leeuwen. Aan de zuidzijde van de Merk staat het rijzige stadhuis, sinds 1984 het gemeentehuis van heel Nijefurd. Het lijkt op een barok patriciërshuis, maar dat is schijn: de kern is nog gotisch. Dat kreeg vanaf 1725 een nieuw uiterlijk en een extra verdieping. In 1620 is het stadhuis uitgebreid met een smal pand, een fraai renaissance pandje dat een beetje verstopt staat achter het hoge trapbordes. Binnen is de rococotijd vooral te ervaren in de raadzaal. Tegenover de Merk staat aan het begin van het Noard het Sleeswijckhuis, een hoogtepunt van woonhuiscultuur. Het voorname huis heeft een siergevel uit 1663. Het Jopie Huisman Museum staat aan de overkant van het Noard. Het Noard is aan beide zijden omzoomd door een keur aan panden met gevels uit allerlei stijlperioden: van eenvoudige lijstgevels tot fraaie trap- en halsgevels. Op Noard 12 staat een pand met een klokgevel met een grote achterbouw. Het is de kosterswoning met de daarachter liggende schuilkerk van de doopsgezinden uit 1695. Ook de rooms-katholieken van Workum moesten zich aanvankelijk schuilhouden maar konden in 1876 de Werenfriduskerk aan het einde van het Noard bouwen. In de pastorie is een museum van religieuze kunst gevestigd. De naoorlogse stadsuitbreidingen zijn aan de oostzijde gelegd, tussen het oude stadslint en de doorgaande weg.
18 lokalinvånare rekommenderar
Workum
18 lokalinvånare rekommenderar
Workum, perhaps more known as the city of Jopie Huisman and the museum named after him, than as one of the Frisian Eleven Cities. Perhaps it is the influence of that famous and unique artist that a pronounced artistic and cultural climate prevails in Workum . The town has a large number of museums, studios and galleries and is the scene of performances, manifestations and other events all year round. At first glance, Workum may not seem like a real city. It never had defense works and the elongated structure of the center is also different from that of the other Frisian Eleven Cities. But it is precisely this deviance that gives Workum its unique character. The area around De Merk in particular shows that this is indeed a city. In addition to several richly decorated patrician houses, the town hall, the weigh house and the impressive church with a free-standing tower and a beautiful sacristy are located here. Especially around De Merk and along It Noard and It Súd you will also find a variety of nice shops, sunny terraces and cozy restaurants. Workum prospered thanks to trade and seafaring, which was made possible by the good connection with the Zuiderzee. The area surrounding the lock is truly a beautiful, picturesque area, including a 300-year-old shipyard. To the north and south, the city abruptly changes into the beautiful rural surroundings, a paradise for cyclists, walkers and anyone who loves peace and nature. Water sports enthusiasts and beach lovers will get their money's worth on and along the IJsselmeer, two kilometers to the southwest. © Gemeente Sudwest Fryslân Historie van Workum Workum was an open city without city defences. The town was narrow and long, more than a mile from the lock to the Dwarsnoard. Workum is built on both sides of the muted Wymerts. Although the city was not located on the sea, it participated fully in the maritime trade. Workum was connected to the Zuiderzee by the Soal. After two kilometers from the IJsselmeer, this waterway has a lock with a picturesque area against the dike. Here you will find the Séburch inn and the more than three centuries old shipyard De Hoop. The fact that the Workumers converted a lot with seafaring and trade can be seen from many of the beautiful facades from the 17th and 18th centuries along the Súd and the Noard. From the lock to the southern end of the Súd there is a wide variety of buildings. There are mainly 19th-century buildings that testify that Workum prospered. On the south side of the filled-in Wymerts canal, the buildings vary in age and shape. The center is the Brand, the market. Workum's ranking is clear from the Brand's point of view. On the Merk are town hall, church and weigh house, the main buildings of secular and ecclesiastical authority. The further from the Merk, the simpler the building becomes, although there are still important buildings on the Dwarsnoard in the far northeast. The St. Gertrude's Church with its large tower stands on the southwestern side of the Merk. There has been a church in Workum since the 10th/11th century. In 1480 the construction of a new church was started. First with the choir. In 1560 the work was only 60% completed and at the beginning of the 17th century the unfinished nave was sealed with bulkheads, which was replaced in 1951 by a real west facade. The connection with the tower was never made. That unfinished tower was built from 1523 to 1545. At the beginning of the 17th century a beautiful sacristy was added to the church. Together, the church, tower and sacristy form an impressive whole, partly because the buildings around the Skil have remained so modest. Inside much splendor: a baroque pulpit, an early renaissance choir screen, a council bank and a unique collection of eight painted death bars from Workumer guilds from the 18th and early 19th centuries. They form Workum's historical picture book. The historical collection of the city is preserved and displayed in the Waag. The weigh house is a rectangular structure with a canopy that was built exactly in the middle of the 17th century. The two floors are topped by a tent roof and dormer windows have been expanded into stepped gables with pilasters on lion heads. There are also lions on the corners. On the south side of the Merk is the tall town hall, which has been the town hall of the whole of Nijefurd since 1984. It looks like a baroque patrician house, but that's an illusion: the core is still Gothic. From 1725, it was given a new look and an extra floor. In 1620 the town hall was expanded with a narrow building, a beautiful Renaissance building that is somewhat hidden behind the high staircase. Inside, the Rococo era can be experienced mainly in the council chamber. Opposite the Merk at the beginning of the Noard is the Sleeswijckhuis, a highlight of residential culture. The distinguished house has an ornamental facade from 1663. The Jopie Huisman Museum is located across the street from the Noard. Het Noard is bordered on both sides by a variety of buildings with facades from all kinds of style periods: from simple cornices to beautiful stepped and neck gables. At Noard 12 there is a building with a clock gable with a large rear building. It is the sexton's house with the hidden church of the Mennonites from 1695. The Roman Catholics of Workum were initially also forced to hide, but in 1876 they were able to build the Werenfriduskerk at the end of the Noard. The rectory houses a museum of religious art. The post-war city expansions have been laid on the east side, between the old city ribbon and the main road. Workum, misschien wel meer bekend als de stad van Jopie Huisman en het naar hem genoemde museum, dan als één van de Friese Elfsteden. Wellicht is het de invloed van die beroemde en unieke kunstenaar dat in Workum een uitgesproken kunstzinnig en cultureel klimaat heerst. Het stadje telt een groot aantal musea, ateliers en galeries en is het hele jaar door het toneel van optredens, manifestaties en andere evenementen. Op het eerste oog lijkt Workum misschien ook geen echte stad. Verdedigingswerken heeft het nooit gehad en de langgerekte structuur van het centrum is ook anders dan die van de overige Friese Elfsteden. Maar juist dat afwijkende geeft Workum zijn unieke karakter. Vooral het gebied rond De Merk laat zien dat het hier wel degelijk gaat om een stad. Behalve verschillende rijk versierde patriciërswoningen staan hier het stadhuis, de waag en de indrukwekkende kerk met vrijstaande toren en een prachtige sacristie. Vooral rond De Merk en langs It Noard en It Súd vindt u ook een keur aan leuke winkels, zonnige terrasjes en gezellige restaurants. Workum floreerde dankzij de handel en zeevaart, die mogelijk was door de goede verbinding met de Zuiderzee. De omgeving van de sluis is werkelijk een prachtig, schilderachtig gebied, met onder meer een 300 jaar oude scheepswerf. In noordelijke en zuidelijke richting gaat de stad hier abrupt over in de schitterende landelijke omgeving, een paradijs voor fietsers, wandelaars en iedereen die houdt van rust en natuur. Watersporters en strandliefhebbers komen aan hun trekken op en langs het IJsselmeer, twee kilometer naar het zuidwesten. Historie van Workum Workum was een open stad zonder stadsverdediging. De stad was smal en lang, van de sluis tot het Dwarsnoard meer dan anderhalve kilometer. Workum is gebouwd aan weerszijden van de gedempte Wymerts. Hoewel de stad niet aan zee lag, deed zij volop mee aan de zeehandel. Workum was door het Soal met de Zuiderzee verbonden. Deze waterweg bezit na twee kilometer vanaf het IJsselmeer een schutsluis met tegen de dijk een schilderachtig gebied. Hier ligt onder meer herberg Séburch en de meer dan drie eeuwen oude scheepswerf De Hoop. Dat de Workumers veel hebben omgezet met zeevaart en handel is aan vele pronkgevels uit 17de en 18de eeuw langs het Súd en het Noard te zien. Vanaf de sluis tot het zuidelijke einde van het Súd staat een grote verscheidenheid aan bebouwing. Er staan vooral 19de-eeuwse panden die ervan getuigen dat het Workum voor de wind ging. Aan het Súd van de gedempte Wymerts-gracht is de bebouwing gevarieerd van leeftijd en vorm. Het centrum is de Merk, de markt. Vanuit de Merk is de rangorde van Workum helder. Aan de Merk staan stadhuis, kerk en waag, de hoofdgebouwen van wereldlijk en kerkelijk gezag. Hoe verder van de Merk, hoe eenvoudiger de bebouwing wordt, hoewel er aan het Dwarsnoard helemaal in het noordoosten nog belangrijke panden staan. De Sint-Gertrudiskerk staat met haar forse toren aan de zuidwestelijke zijde van de Merk. Sinds de 10de/11de eeuw heeft in Workum al een kerk gestaan. In 1480 werd met de bouw van een nieuwe kerk begonnen. Eerst met het koor. In 1560 was het werk pas voor 60% gereed en in het begin van de 17de eeuw is het onvoltooide schip met schotwerk afgedicht, dat in 1951 is vervangen door een echte westgevel. De aansluiting met de toren is nooit gemaakt. Die evenmin voltooide toren is van 1523 tot 1545 gebouwd. In het begin van de 17de eeuw kwam bij de kerk een prachtige sacristie. Tezamen vormen kerk, toren en sacristie een indrukwekkend geheel, mede omdat de bebouwing aan het Skil eromheen zo bescheiden is gebleven. Binnen veel pracht: een barokke preekstoel, een koorhek uit de vroege renaissance, een vroedschapsbank en een unieke verzameling van acht beschilderde doodsbaren van Workumer gilden uit de 18de en vroege 19de eeuw. Ze vormen het historisch prentenboek van Workum. In de Waag wordt de historische collectie van de stad bewaard en getoond. Het waaggebouw is een rechthoekig bouwwerk met luifel dat precies in het midden van de 17de eeuw is gebouwd. De twee verdiepingen zijn bekroond door een tentdak en er zijn dakkapellen uitgebouwd tot trapgeveltjes met pilasters op leeuwenkoppen. Op de hoeken zitten ook leeuwen. Aan de zuidzijde van de Merk staat het rijzige stadhuis, sinds 1984 het gemeentehuis van heel Nijefurd. Het lijkt op een barok patriciërshuis, maar dat is schijn: de kern is nog gotisch. Dat kreeg vanaf 1725 een nieuw uiterlijk en een extra verdieping. In 1620 is het stadhuis uitgebreid met een smal pand, een fraai renaissance pandje dat een beetje verstopt staat achter het hoge trapbordes. Binnen is de rococotijd vooral te ervaren in de raadzaal. Tegenover de Merk staat aan het begin van het Noard het Sleeswijckhuis, een hoogtepunt van woonhuiscultuur. Het voorname huis heeft een siergevel uit 1663. Het Jopie Huisman Museum staat aan de overkant van het Noard. Het Noard is aan beide zijden omzoomd door een keur aan panden met gevels uit allerlei stijlperioden: van eenvoudige lijstgevels tot fraaie trap- en halsgevels. Op Noard 12 staat een pand met een klokgevel met een grote achterbouw. Het is de kosterswoning met de daarachter liggende schuilkerk van de doopsgezinden uit 1695. Ook de rooms-katholieken van Workum moesten zich aanvankelijk schuilhouden maar konden in 1876 de Werenfriduskerk aan het einde van het Noard bouwen. In de pastorie is een museum van religieuze kunst gevestigd. De naoorlogse stadsuitbreidingen zijn aan de oostzijde gelegd, tussen het oude stadslint en de doorgaande weg.
11fountains - Fontein
Unique museum with paintings and drawings of Frisian countryside living by famous Jopie Huisman.
22 lokalinvånare rekommenderar
Jopie Huisman Museum
6 Noard
22 lokalinvånare rekommenderar
Unique museum with paintings and drawings of Frisian countryside living by famous Jopie Huisman.
Old harbor, great to watch the daily traffic of boats sailing in and out. The passage of the lock is a puzzle every time.
Sluis Workum
1A Aldedyk
Old harbor, great to watch the daily traffic of boats sailing in and out. The passage of the lock is a puzzle every time.
Walk the 8 bridges of the Tillefonne path. This historic trail passes quiet grasslands and you will cross a vast number of small bridges. Fun and adventurous to walk! The path ends at the dyke after which you can continue left to the old harbor and walk home, or you can turn around and follow the same way back. But before you leave the dyke please enjoy the stunning view of the city.
Tillefonne
Walk the 8 bridges of the Tillefonne path. This historic trail passes quiet grasslands and you will cross a vast number of small bridges. Fun and adventurous to walk! The path ends at the dyke after which you can continue left to the old harbor and walk home, or you can turn around and follow the same way back. But before you leave the dyke please enjoy the stunning view of the city.
Beach, windsurfing, kitesurfing (lessons are available). Relaxing place, no large scale restaurants but only a small icecream- and surfshop.
7 lokalinvånare rekommenderar
Workum strand
29 Suderséleane
7 lokalinvånare rekommenderar
Beach, windsurfing, kitesurfing (lessons are available). Relaxing place, no large scale restaurants but only a small icecream- and surfshop.
Rent a small motor boat for a day and enjoy cruising along the canels and Frisian lake district. Bring lunch and rest on one of the secluded islands.
De Haan Watersport
27 Algeraburren
Rent a small motor boat for a day and enjoy cruising along the canels and Frisian lake district. Bring lunch and rest on one of the secluded islands.
Very quit and tranquil area. Cycle on a morning or evening and watch the birdlife!
Warkumerwaard
Very quit and tranquil area. Cycle on a morning or evening and watch the birdlife!
Skateramps, running track and storm track. Great place to get some muscles moving.
IJsbaan Workum
11 Aldedyk
Skateramps, running track and storm track. Great place to get some muscles moving.
Playground for kids in the shape of a ship
Parkeerplaats & Evenemententerrein Stedspolle Workum
41 Súd
Playground for kids in the shape of a ship
Healthy hikes: https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47492503/wandelen-in-workum-overzicht-van-alle-wandelroutes
Wandelen
1 Canada
Healthy hikes: https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47492503/wandelen-in-workum-overzicht-van-alle-wandelroutes
Nice hiking in beautiful forest. For young kids there is a ‘kabouterpad’. A forest hike of 50 minutes will take you to the beach.
Rijsterbos parkeren
2 Marderleane
Nice hiking in beautiful forest. For young kids there is a ‘kabouterpad’. A forest hike of 50 minutes will take you to the beach.
Beautiful old city at cycling distance. Browse the harbor, alleys and streets. Scout for the traditional artifact of hylper painting. The city also hosts some galeries, restaurants and small shops.
29 lokalinvånare rekommenderar
Hindeloopen
29 lokalinvånare rekommenderar
Beautiful old city at cycling distance. Browse the harbor, alleys and streets. Scout for the traditional artifact of hylper painting. The city also hosts some galeries, restaurants and small shops.
Travel by train or other means. Once chosen as top shopping city of the Netherlands. Visit the fountain at the rear of the famous Waterpoort.
58 lokalinvånare rekommenderar
Sneek
58 lokalinvånare rekommenderar
Travel by train or other means. Once chosen as top shopping city of the Netherlands. Visit the fountain at the rear of the famous Waterpoort.
Leeuwarden is the cultural capital of Europe and you will find many inspiring and artistic venues in the city. Travel conveniently by train or other means. Capital of Friesland. Large city with all pleasures of it. 11fountain is on the opposite of the trainstation.
64 lokalinvånare rekommenderar
Leeuwarden
64 lokalinvånare rekommenderar
Leeuwarden is the cultural capital of Europe and you will find many inspiring and artistic venues in the city. Travel conveniently by train or other means. Capital of Friesland. Large city with all pleasures of it. 11fountain is on the opposite of the trainstation.
Amsterdam is about 1.15 hour drive from Workum. We would park (paid parking) at the former NDSM haven. The central station is a ferry ride (free) away and a very pleasant way to start your visit to a intriguing European city. Anne Frank museum, Rijksmuseum and Onze Lieve heer op zolder would be our picks. Bijenkorf for shopping. The Neme museum is great and inspirational for kids.
33 lokalinvånare rekommenderar
Amsterdam
7B Staalstraat
33 lokalinvånare rekommenderar
Amsterdam is about 1.15 hour drive from Workum. We would park (paid parking) at the former NDSM haven. The central station is a ferry ride (free) away and a very pleasant way to start your visit to a intriguing European city. Anne Frank museum, Rijksmuseum and Onze Lieve heer op zolder would be our picks. Bijenkorf for shopping. The Neme museum is great and inspirational for kids.
The new swimmingpool is open to visitors for ‘vrijzwemmen’. Please check openings on their website.
Rolpeal
2 Weverswei
The new swimmingpool is open to visitors for ‘vrijzwemmen’. Please check openings on their website.
Funpark with many rollercoasters at 45 minutes travel by car.
66 lokalinvånare rekommenderar
Walibi Holland
30 Spijkweg
66 lokalinvånare rekommenderar
Funpark with many rollercoasters at 45 minutes travel by car.
Small funpark especially for young children and their families. Short drive from Workum
12 lokalinvånare rekommenderar
Sybrandy's Speelpark
71 Jan Schotanuswei
12 lokalinvånare rekommenderar
Small funpark especially for young children and their families. Short drive from Workum
Visit the small town of Stavoren and learn the story of the Madam of Stavoren. A story about greet, happiness and unfortune. The 11fountain on the harbor front refers back to this remarkable story. Stavoren can be reached by train on a 30 minute pleasant countryside journey.
20 lokalinvånare rekommenderar
Stavoren
20 lokalinvånare rekommenderar
Visit the small town of Stavoren and learn the story of the Madam of Stavoren. A story about greet, happiness and unfortune. The 11fountain on the harbor front refers back to this remarkable story. Stavoren can be reached by train on a 30 minute pleasant countryside journey.
A 2-day trip from Workum but an experience we, and the kids, will never forget. On day one we slowly travelled to Billund with various stops on the way. The park is amazing with fun for children of every age. The LEGO and the variety of attractions made this a fantastic day for the kids and us. After closure of the park we drove home and arrived in Workum in the night.
173 lokalinvånare rekommenderar
LEGOLAND Billund
9 Nordmarksvej
173 lokalinvånare rekommenderar
A 2-day trip from Workum but an experience we, and the kids, will never forget. On day one we slowly travelled to Billund with various stops on the way. The park is amazing with fun for children of every age. The LEGO and the variety of attractions made this a fantastic day for the kids and us. After closure of the park we drove home and arrived in Workum in the night.
Enjoy the seabreeze, beachlife and island vibe at one of the Waddenislands! The ferry leaves in Harlingen, Terschelling is a 1 hour+ ferry which makes it feel like you are going far away. The town West Terschelling is nice for strawling and some shops/boutiques with island stuff. Renting bikes is recommend and there is a cool beach hut at the south end (de walvis), there is also a cool beach hut (paviljoen west aan zee).
Terschelling VVV
19 A Willem Barentszkade
Enjoy the seabreeze, beachlife and island vibe at one of the Waddenislands! The ferry leaves in Harlingen, Terschelling is a 1 hour+ ferry which makes it feel like you are going far away. The town West Terschelling is nice for strawling and some shops/boutiques with island stuff. Renting bikes is recommend and there is a cool beach hut at the south end (de walvis), there is also a cool beach hut (paviljoen west aan zee).
A daytrip to one of the Waddenislands always gives us that relaxing beach and sealife feeling! The ferry to Texel is 20 minutes and goes very frequent. You can bring a car if wanted. It is an hour+ driving to Den Helder. At Texel: you can rent bikes, visit Den Burg. Nice beachhuts near De Koog. Ecomare is a organisation which helps and protects sealife, they are in the middle of the island. Oh, dont forget the beer brewery!
47 lokalinvånare rekommenderar
Texel
47 lokalinvånare rekommenderar
A daytrip to one of the Waddenislands always gives us that relaxing beach and sealife feeling! The ferry to Texel is 20 minutes and goes very frequent. You can bring a car if wanted. It is an hour+ driving to Den Helder. At Texel: you can rent bikes, visit Den Burg. Nice beachhuts near De Koog. Ecomare is a organisation which helps and protects sealife, they are in the middle of the island. Oh, dont forget the beer brewery!

Uit eten

On Thursday evening our neighbour Wesley makes the best woodfire pizzas based on traditional Italian recipes. He aims to make the best Italian pizzas in the Netherlands. You will find his van parked at the rear exit of our garden on Thursday.
Pizza met Pazzi
38 Noard
On Thursday evening our neighbour Wesley makes the best woodfire pizzas based on traditional Italian recipes. He aims to make the best Italian pizzas in the Netherlands. You will find his van parked at the rear exit of our garden on Thursday.
Italian icecream! lovely hostess Yvonne and host Julius.
Restaurant Fresco Workum
13-15 Noard
Italian icecream! lovely hostess Yvonne and host Julius.
We always stop for kibbeling or lekkerbek with frites (or chips) at this shop. Brenda and her family make sure quality and service are good+++. We prefer to take out as the shop is close to our home. For those evenings when also the family chef has a holiday.
Visspecialist Cees Bijlsma
23 Merk
We always stop for kibbeling or lekkerbek with frites (or chips) at this shop. Brenda and her family make sure quality and service are good+++. We prefer to take out as the shop is close to our home. For those evenings when also the family chef has a holiday.
The best burgers in town +++. We generally take out here. For an evening when also the family chef has a holiday.
Lunchroom en cafetaria De Stêdspolle
23 Súd
The best burgers in town +++. We generally take out here. For an evening when also the family chef has a holiday.
Great menus for take away, always enough choice and sufficient quantity. For those evenings when also the family chef enjoys a holiday.
Chinees restaurant Kota Radja Workum
151 Noard
Great menus for take away, always enough choice and sufficient quantity. For those evenings when also the family chef enjoys a holiday.
Good restaurant for typical Dutch dinner. Very friendly host Piet and his son Willem.
Visrestaurant Sudersee - vlees, vis en verhalen
1 Buren
Good restaurant for typical Dutch dinner. Very friendly host Piet and his son Willem.
Horatio serves soft but full of flavour cappuccinos and coffees. He handpicks all his ingredients to ensure the quality meets the expectations of his perfect blend.
El Cafetín espresso
22G Merk
Horatio serves soft but full of flavour cappuccinos and coffees. He handpicks all his ingredients to ensure the quality meets the expectations of his perfect blend.

Places of daily importance

Fresh bread every morning, open as of 8:00. Bakerslady Tjits and baker Jo make great bread and local specialties like sukerbole and dumkes.
Bakkerij Keuning
15 Merk
Fresh bread every morning, open as of 8:00. Bakerslady Tjits and baker Jo make great bread and local specialties like sukerbole and dumkes.
For all your groceries. The local discounter ‘Aldi’ is on the opposite side.
Poiesz
2 Hearewei
For all your groceries. The local discounter ‘Aldi’ is on the opposite side.
Famous for his tender beef (“biefstuk van de haas”) of unrivaled quality! The butcher grows his own cattle so knows what he serves. (Note: Pricing is also premium)
Blom's Slagerij
115 Noard
Famous for his tender beef (“biefstuk van de haas”) of unrivaled quality! The butcher grows his own cattle so knows what he serves. (Note: Pricing is also premium)
Friendly family run store. They have rental bicycles in various sizes.
Fytsmakkerij Scheltema vof
74 Súd
Friendly family run store. They have rental bicycles in various sizes.
Tourist information: maps, folders, books and bookings
VVV informatiepunt Workum- Waterland van Friesland
17 Noard
Tourist information: maps, folders, books and bookings

Råd om din stad

Ta sig runt

Train to Leeuwarden and train to Stavoren

Every hour a train departs to Sneek Leeuwarden. Larger cities with old city centers restaurants and many shopping opportunities. The southbound train goes to Stavoren which is a old harbor city and tourist destination.
Ta sig runt

Bus 44

Bus 44 departs at the swimmingpool. Northbound to Bolsward. Southbound to direction Spannenburg.
Missa inte

Cycling movie of the city. At 9:35, the house is right.

https://www.youtube.com/watch?v=VQzziShgBOM