Superhost: Erkännande av det bästa inom gästfrihet

Superhost-programmet uppskattar och belönar Airbnbs topprankade och mest erfarna värdar.

Superhost-programmet uppskattar och belönar Airbnbs topprankade och mest erfarna värdar.

Superhost-förmåner

Som Superhost får du större synlighet, potential att tjäna mer och exklusiva belöningar. Det är vårt sätt att säga tack för din enastående gästfrihet.

Som Superhost får du större synlighet, potential att tjäna mer och exklusiva belöningar. Det är vårt sätt att säga tack för din enastående gästfrihet.

Tjäna extra pengar

Superhosts drar ofta fördel från en betydande ökning i intäkter. Mer synlighet och förtroende från gäster kan innebära mer pengar för dig.

Superhosts drar ofta fördel från en betydande ökning i intäkter. Mer synlighet och förtroende från gäster kan innebära mer pengar för dig.

Locka fler gäster

Du kommer att visas för gäster i sökresultat, e-post, m.m. Det finns till och med ett sökfilter för att hitta Superhost-boenden. Vi lägger också till ett Superhost-märke i din profil och annons så att du verkligen kan sticka ut.

Du kommer att visas för gäster i sökresultat, e-post, m.m. Det finns till och med ett sökfilter för att hitta Superhost-boenden. Vi lägger också till ett Superhost-märke i din profil och annons så att du verkligen kan sticka ut.

Få tillgång till exklusiva belöningar

Du får ytterligare 20 % utöver den vanliga bonusen när du värvar nya värdar. Och efter varje år som en Superhost får du en resekupong värd $ 100.

Du får ytterligare 20 % utöver den vanliga bonusen när du värvar nya värdar. Och efter varje år som en Superhost får du en resekupong värd $ 100.

Så blir du en Superhost

Var tredje månad kontrollerar vi om du har uppfyllt följande kriterier under det senaste året. Om du gör det erhåller eller behåller du din Superhost-status.

Var tredje månad kontrollerar vi om du har uppfyllt följande kriterier under det senaste året. Om du gör det erhåller eller behåller du din Superhost-status.

4,8+ i totalbetyg

Superhosts har ett genomsnittligt totalbetyg på 4,8 eller högre baserat på omdömen från deras Airbnb-gäster under det gångna året. Gäster vet att de kan förvänta sig enastående gästfrihet från dessa värdar.

Superhosts har ett genomsnittligt totalbetyg på 4,8 eller högre baserat på omdömen från deras Airbnb-gäster under det gångna året. Gäster vet att de kan förvänta sig enastående gästfrihet från dessa värdar.

10+ vistelser

Superhosts har slutfört minst 10 vistelser under det gångna året eller 100 nätter under minst tre slutförda vistelser. Dina gäster kan känna sig trygga när de bor hos en erfaren värd.

Superhosts har slutfört minst 10 vistelser under det gångna året eller 100 nätter under minst tre slutförda vistelser. Dina gäster kan känna sig trygga när de bor hos en erfaren värd.

<1 % avbokningsfrekvens

Superhosts avbokar mindre än 1 % av tiden, exklusive förmildrande omständigheter. Detta innebär inga avbokningar för värdar med färre än 100 bokningar på ett år. Sällsynta avbokningar innebär sinnesro för gäster.

Superhosts avbokar mindre än 1 % av tiden, exklusive förmildrande omständigheter. Detta innebär inga avbokningar för värdar med färre än 100 bokningar på ett år. Sällsynta avbokningar innebär sinnesro för gäster.

Svarsfrekvens på 90 %

Superhosts svarar på 90 % av nya meddelanden inom 24 timmar. När gäster ställer frågor till dig vet de att ett punktligt svar bara är ett meddelande bort.

Superhosts svarar på 90 % av nya meddelanden inom 24 timmar. När gäster ställer frågor till dig vet de att ett punktligt svar bara är ett meddelande bort.

Svar på dina frågor

Vad händer om jag behöver avboka på grund av en nödsituation?

Om du måste avboka en bokning på grund av en nödsituation eller en oundviklig anledning kan du kontrollera om anledningen är täckt som en förmildrande omständighet. Om så är fallet kommer du att kunna slippa påföljder och din avbokning kommer inte att räknas mot din Superhost-behörighet.

Se till att kontakta Airbnb för att lämna in en fordran inom 14 dagar efter att du avbokat bokningen (eller innan nästa gäst anländer). Du kan behöva skicka in dokumentation till Airbnb för granskning.

Läs mer om Airbnbs policy gällande förmildrande omständigheter

Behöver jag vara värd under minst ett år för att bli en Superhost?

Det finns inget minimikrav avseende erfarenhet för att bli en Superhost. Så länge du uppfyller alla kriterier under bedömningsperioden (som äger rum var tredje månad) kan du uppnå Superhost-status.

Varje gång vi kontrollerar att du har uppfyllt Superhost-kriterierna, tittar vi tillbaka över ditt senaste år som värd för att granska din prestation.

Vad är skillnaden mellan Airbnb Plus och Superhosts?

Airbnb Plus är ett program för boenden som har en hög ribba avseende kvalitet och design.

Utöver krav på själva boendet förväntas en värd inom Plus-programmet upprätthålla Superhost-nivåer av gästfrihet:

  • 4,8+ genomsnittligt totalbetyg under det senaste året
  • 0 avbokningar under det gångna året (om det inte förelåg förmildrande omständigheter)

Läs mer om Airbnb Plus

Hur kan jag som Superhost bli en Plus-värd?

Airbnb Plus-programmet har behörighetskrav för värdar och deras boenden. Superhosts uppfyller automatiskt värdkraven: - 4,8+ i genomsnittligt totalbetyg under det gångna året - 0 avbokningar under det gångna året (såvida det inte funnits förmildrande omständigheter). Varje Plus-boende måste också uppfylla programstandarder för att vara omsorgsfullt utformat, välutrustat och väl omhändertaget. Egna rum och hela boenden är berättigade. Om du är en Superhost och Airbnb Plus är tillgängligt i din stad kan du göra en förfrågan om en inbjudan till programmet. Värdar som tackar ja till inbjudan kommer att få ett personligt hembesök för att gå igenom checklistan med krav och få extra resurser, inklusive professionell fotografering. Läs mer om hur du ansluter dig till Airbnb Plus

Få kontakt med Superhosts

Få kontakt med Superhosts

7ea7a12ce79accdd78b31edb5d391f01