Förtroende & trygghet

Din trygghet är vår prioritet

Att skapa en värld där vem som helst verkligen kan höra hemma kräver en grund av förtroende som grundas i konsekventa förväntningar på värdars- och gästers beteende. Vi har fastställt dessa community-standarder för att hjälpa till att styra beteende och kodifiera de värden som ligger till grund för vårt globala community.

Detta är ett levande dokument, eftersom vi ständigt förfinar vår strategi för att möta vår communitys behov. Men dessa fem standarder – trygghet, säkerhet, rättvisa, äkthet och tillförlitlighet – är fortfarande centrala pelare i våra ansträngningar för att säkerställa trygghet och fostra gemenskap. Vi arbetar alltid för att se till att de upprätthålls och verkställs.

Trygghet

Din upplevelse med Airbnb börjar det ögonblick du välkomnar äventyret. Detta blir möjligt först när du litar på detta community och känner dig trygg. Det är därför du under inga förutsättningar får hota- eller utsätta andra människor för fara.

Åsamka dig själv eller andra skada

Du bör inte begå- eller utsätta andra för fysiska eller sexuellt övergrepp, sexuella trakasserier, våld i hemmet, rån, människohandel, andra våldshandlingar eller hålla någon kvar mot dennes vilja. Medlemmar av farliga organisationer, inklusive terroristorganisationer, organiserade brottsliga och våldsamma rasistiska grupper, är inte välkomna i detta community. Airbnb är engagerat för att arbeta med brottsbekämpande myndigheter, när så krävs, och svara på giltiga förfrågningar.

Vi tar självmord, självskadebeteende, ätstörningar och hårt missbruk av läkemedel extremt allvarligt och arbetar för att hjälpa människor i kris.

Hota någon

Du får inte förmedla en avsikt att skada någon, vare sig i ord eller genom fysisk handling. Vi tar också hot om självskadebeteende på lika stort allvar som faktiska händelser och vi kan komma att ingripa om vi blir medvetna om ett hot.

Iscensättande av farliga situationer

Du får inte inneha osäkrade vapen, ha smittorisk av allvarlig sjukdom, eller farliga djur i ditt boende. Inte heller får du skapa förutsättningar som ökar sannolikheten för brand eller hindra utrymning i händelse av nödsituation.

Säkerhet

Medlemmar av Airbnbs community delar sina boenden, grannskap och upplevelser. Oavsett om du öppnar dörren till ditt hem som värd eller upplever en värds gästfrihet som gäst, ska du alltid kunna känna dig trygg. Vi ber dig därför att respektera andras egendom, information och personliga tillhörigheter.

Stöld, vandalism eller utpressning

Du bör inte ta egendom som inte är din, använda någons egendom utan deras tillåtelse, kopiera andras nycklar eller identitetshandlingar, skada andras egendom, stanna kvar i ett utrymme efter det att en vistelse har slutförts eller hota någon med dåliga betyg eller något annat straff eller annan skada för att få ersättning eller andra förmåner.

Spam, phishing, eller utpressning

Du får inte göra transaktioner utanför Airbnbs betalningssystem; begå boknings-, eller kortbedrägerier, eller ägna dig åt penningtvätt. Ej heller försöka att driva trafik till andra webbplatser eller ej relaterade produkter. Du får heller inte avleda betalningar som är avsedda för andra; missbruka vårt värvningssystem; eller utsätta andra medlemmar av vårt community för falska påståenden.

Kränka andras integritet eller immateriella rättigheter

Du ska inte spionera på andra människor; Kameror är inte tillåtna i ditt boende såvida de inte tidigare förevisats och de är aldrig tillåtna i privata utrymmen (t.ex. badrum eller sovutrymmen). Du ska inte komma åt andras konton utan tillstånd eller bryta mot andras integritet, upphovsrätt eller varumärken.

Ärlighet

Airbnbs globala community är lika varierat, unikt och levande som världen omkring oss. Ärlighet håller oss samman och gör det möjligt för oss att lita på varandra, enkelt integreras i lokala sammanhang och få oss att känna som om vi verkligen hör hemma.

Diskriminerande beteende eller hets mot folkgrupp

Du bör behandla alla med respekt i varje interaktion. Således bör du följa alla tillämpliga lagar och inte behandla andra annorlunda på grund av ras, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning eller allvarliga sjukdomar. På samma sätt är det inte tillåtet att förolämpa andra av någon av dessa anledningar.

Mobbning eller trakasserier

Du får inte dra nytta av personuppgifter för att skämma ut eller utpressa andra, utsätta andra för oönskat beteende, förtala andra eller kränka våra standarder för omdömen och innehåll.

Störande av omgivning

Du får inte störa i allmänna utrymmen, behandla grannar som en "reception", skapa olägenheter för människor omkring dig, eller konsekvent ignorera klagomål och synpunkter från grannar och andra i närområdet.

Äkthet

Din upplevelse med Airbnb ska vara fylld av minnesvärda ögonblick och överraskande äventyr. Vårt community bygger på förtroende och därför är äkthet absolut nödvändigt—det krävs en balans mellan förväntningar, ärlig konversation och korrekt information.

Felrepresentation av din person

Du får inte uppge ett falskt namn eller födelsedatum, använda annonser för kommersiellt syfte utan din värds tillåtelse, du tillåts inte genomföra evenemang eller fester utan din värds godkännande, du får heller inte inneha dubbla konton, eller skapa ett konto om du är under 18 år gammal.

Felrepresentation av dina utrymmen

Du får inte ange felaktig platsinformation eller tillgänglighet, vilseleda människor om boendets typ, egenskaper eller karaktär, byta ut en annons mot en annan, skapa falska eller bedrägliga annonser, lämna falska omdömen, ha vilseledande priser eller underlåta att informera om risker och problem med boendet.

Upplevelser som endast är transaktioner

Airbnb började som ett sätt att möjliggöra för människor att dela sina boenden. Trots att Airbnb har vuxit sedan dess och delande av utrymme som fenomen har blivit vanligare över hela världen, förväntar vi oss fortfarande att varje hyra av ett boende inte bara är en transaktion, utan en möjlighet för människor att känna tillhörighet.

Tillförlitlighet

Varje Airbnb-upplevelse är unik och varje detalj är specifik för ett boende, ett grannskap och en värd. Eftersom vår community åtar sig åtaganden baserade på dessa detaljer måste vi kunna lita på varandras tillförlitlighet – oavsett om det gäller punktlig kommunikation, ett boendes skick eller förväntningarna vi sätter.

Tillhandahållande av obeboeliga utrymmen

Du får inte erbjuda utrymmen med undermålig renlighet, icke tillkännagiven brist på rinnande vatten eller elektricitet. Du får inte tillhandahålla utrymmen som inte är legitima som sovplatser (t.ex. campingutrustning), inte stillastående under vistelsens längd (t.ex. rörliga båtar) eller saknar tillgång till dedikerade toaletter (t.ex. att skicka gäster till offentliga badrum).

Brott mot åtaganden

Såvida det inte föreligger förmildrande omständigheter får du inte annullera en bokning utanför den tidsram som stipuleras i boendets avbokningspolicy. Du får heller inte misslyckas med att möjliggöra incheckning, underlåta att betala, eller bryta mot värdens husregler.

Okontaktbarhet

Du tillåts inte ha återkommande och genomgående låga omdömen, vara onåbar under bokningsprocessen eller under vistelsen, misslyckas med att vara rimligt kontaktbar som värd, eller vägra att delta i vår lösningsprocess.