AirCover för värdar
AirCover för värdar
AirCover för värdar
AirCover för värdar
AirCover för värdar
AirCover för värdar

Skydd från början till slut. Alltid inkluderat och alltid gratis. Endast på Airbnb.

Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD

Du är skyddad – även i det sällsynta fall en gäst skadas.

Egendomsskydd för 1 miljon USD

Vi täcker skador på ditt boende och dina saker som orsakats av gäster, inklusive värdesaker.

Skador orsakade av husdjur

Oroa dig inte: oväntade skador som orsakats av fyrbenta gäster är täckta.

Djuprengöringsskydd

Vi kompenserar dig för oväntade rengöringskostnader.

Skydd mot förlorad inkomst

Airbnb ersätter förlorad inkomst om du avbokar bekräftade bokningar på grund av skador.

14 dagars inlämningsperiod

Du har 14 dagar på dig att rapportera skador – även om du är fullbokad.

Snabba återbetalningar

Vi ersätter dig snabbt för skador orsakade av gäster – vanligtvis inom två veckor.

Snabb hjälp för Superhosts

Superhosts får tillgång till en dedikerad supportlinje med prioriterad hjälp.

Endast Airbnb ger dig AirCover

AirbnbKonkurrenter
Ansvarsförsäkring på 1 miljon USD
Egendomsskydd för 1 miljon USD
Skador orsakade av husdjur
Djuprengöringsskydd
Skydd mot förlorad inkomst
14 dagars inlämningsperiod
Snabbare ersättningar
Snabb hjälp för Superhosts
Omfattande fördelar med AirCover för värdar jämfört med kostnadsfria erbjudanden från toppkonkurrenter, till och med november 2021.
När du är värd på Airbnb är du skyddad.

Svar på dina frågor

Hittar du inte det du söker? Besök vårt hjälpcenter.
Läs mer om AirCover för värdar och allt det har att erbjuda, inklusive villkoren, .

Testa att vara värd på Airbnb

Gör oss sällskap. Vi hjälper dig varje steg på vägen.