AirCover

Det mest omfattande skyddet inom resor.
Alltid inkluderat och alltid gratis.
Endast på Airbnb.

AirCover

Det mest omfattande skyddet inom resor.
Alltid inkluderat och alltid gratis.
Endast på Airbnb.

AirCover ger fyra skydd för varje gäst under varje vistelse

Bokningsgaranti

Om en värd mot förmodan skulle behöva avboka din bokning inom 30 dagar före incheckning, hittar vi ett liknande eller bättre boende till dig, eller så återbetalar vi dig.

Incheckningsgaranti

Om du inte kan checka in i ditt boende och värden inte kan lösa problemet hittar vi ett liknande eller bättre boende åt dig för hela din ursprungliga vistelse, eller så återbetalar vi dig.

Överensstämmelsegaranti

Om du vid något tillfälle under din vistelse upptäcker att ditt boende inte är som det stod i annonsen – till exempel att kylskåpet slutade fungera och din värd inte enkelt kan fixa det, eller att det har färre sovrum än annonserat – har du tre dagar på dig att rapportera detta så vi kommer att hitta ett liknande eller bättre boende åt dig, eller så kommer vi att återbetala dig.

Trygghetslinje dygnet runt

Om du någonsin känner dig otrygg får du prioriterad tillgång till specialutbildade säkerhetsmedarbetare, dygnet runt.
Få fullständig information om hur AirCover skyddar din bokning och eventuella undantag som gäller.

Endast Airbnb ger dig AirCover

AirbnbKonkurrenter
Bokningsgaranti
Incheckningsgaranti
Överensstämmelsegaranti
Trygghetslinje dygnet runt
Fördelar med AirCover jämfört med omfattande skydd som erbjuds kostnadsfritt av våra största konkurrenter per mars 2022.

Alla bokningar inkluderar AirCover

Svar på dina frågor

Hittar du inte det du söker? Besök vårt hjälpcenter

Det finns AirCover för värdar också

Intresserad av att vara värd? Med AirCover för värdar kan du känna dig trygg när du sätter igång.
Lär dig om att vara värd