Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Regler

Airbnb och Skatteverket

Du kan läsa denna artikel på svenska eller engelska.

Följande information gäller inte för momsregistrerade värdar som har försett oss med sitt momsregistreringsnummer. Om du är en momsregistrerad värd, vänligen se till att du förser oss med ditt momsregistreringsnummer.

Huruvida skatterelaterade uppgifter kan delas

Vi samlar in moms på de serviceavgifter vi tar ut från användare i Sverige och, ibland, kan vi bli föremål för rutinmässiga revisioner för att säkerställa att vi betalar rätt belopp.

Som en del av denna process kan Skatteverket begära ut begränsade skatterelaterade uppgifter för transaktioner på plattformen.

Vilka vi får dela skatterelaterade uppgifter med

I Sverige samarbetar vi med Skatteverket för att följa giltiga och lagliga förfrågningar om skatteinformation. Följaktligen kan skatterelaterade uppgifter delas med Skatteverket.

När skatterelaterade uppgifter kan delas

Skatterelaterade uppgifter för transaktioner fr.o.m. 1 oktober 2019, som ska rapporteras av värdar för inkomstskatteändamål från 2020 och framåt, får delas med Skatteverket på kvartalsbasis från januari 2020 och framåt.

Även om vi samlar in och överför moms till Skatteverket varje kvartal behöver värdar inte rapportera inkomsterna från dessa transaktioner för inkomstdeklarationsändamål förrän påföljande år.

Vilka skatterelaterade uppgifter som kan delas

Vi kan bli tvungna att dela skatterelaterade uppgifter för transaktioner fr.o.m. 1 oktober 2019 med Skatteverket, på kvartalsbasis fr.o.m. januari 2020, genom följande tvåstegsprocess:

Steg 1

På löpande kvartalsbasis kan Skatteverket begära en förteckning över uppgifter för alla transaktioner där moms betalats i Sverige för alla perioder fr.o.m. 1 oktober 2019.

Listan över skatterelaterade uppgifter som vi skulle tillhandahålla under en steg 1-förfrågan är standardiserad och kan vanligtvis inte användas för att identifiera enskilda användare. Den kommer att innehålla ditt användar-ID på Airbnb och de bekräftelsekoder för transaktioner som relaterar till eventuella bokningar som godkänts eller gjorts under den aktuella perioden. Dessa uppgifter kommer endast att identifiera dig om Skatteverket har ytterligare information som länkar dig till ett visst användar-ID på Airbnb eller bekräftelsekoden för en viss transaktion.

Du kan kolla den fullständiga listan över skatterelaterade uppgifter som vi kan bli tvungna att dela under en steg 1-förfrågan.

Steg 2

Efter att ha mottagit listan över skatterelaterade uppgifter som kan delas under en steg 1-förfrågan kan Skatteverket begära ytterligare information som identifierar värdar (inte gäster) som de identifierar (genom hänvisning till värdarnas användar-ID på Airbnb) som intressanta.

Du kan kolla den fullständiga listan över ytterligare information som vi kan bli tvungna att dela under en steg 2-förfrågan.

Huruvida information som identifierar dig kommer att delas

Den tvåstegsprocess där skatterelaterade uppgifter kan delas med Skatteverket säkerställer att uppgifter för ett betydande antal användare, som vanligtvis skulle identifiera dem, inte delas.

Med detta sagt kan vi bli tvungna att dela uppgifter som kan identifiera dig under en steg 2-förfrågan (se vilka skatterelaterade uppgifter som kan delas).

Hur du vet om information som identifierar dig har delats

Vi meddelar dig om vi måste dela uppgifter som kan identifiera dig under en steg 2-förfrågan.

Hur skatterelaterade uppgifter får användas

Vissa av EU:s skattelagar ålägger företag rättsliga skyldigheter att föra tillräckligt detaljerade register över skatteinformation för att göra det möjligt för EU:s skattemyndigheter att verifiera att de har mottagit rätt skattebelopp. Företag kan enligt lag åläggas att tillhandahålla dessa register till EU:s skattemyndigheter.

De skattelagar som det hänvisas till kan kräva att vi delar uppgifter med Skatteverket, inklusive, i begränsade fall, uppgifter som identifierar en värd.

EU:s skattemyndigheter är också underkastade stränga sekretesslagar och kommer vanligtvis endast att ha rätt att använda och dela dessa uppgifter för att fullgöra sina skyldigheter enligt lokala lagar. Dessa skyldigheter omfattar vanligtvis beräkning och indrivning av skatter, indrivning av obetalda skatter, tillämpning av lagar mot penningtvätt och säkerställande av att det statliga socialförsäkringssystemet är informerat om skattebetalares inkomster.

Om du vill ha mer information om andra lokala lagar som kan gälla för dig som värd kan du läsa vår sida om ansvarsfullt värdskap.

Huruvida andra plattformar för delning av boende delar dina skatterelaterade uppgifter

Alla plattformar för delning av boende är skyldiga att följa legitima och lagliga förfrågningar om skatteinformation.

Sekretess

Vi förstår att du kan vara oroad över din integritet när uppgifter som kan identifiera dig delas med Skatteverket. Följaktligen har vi samarbetat med Skatteverket för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter på ett sätt som tar hänsyn till strikta datasekretesslagar.

Den tvåstegsprocess där skatterelaterade uppgifter kan delas med Skatteverket säkerställer att uppgifter för ett betydande antal användare, som vanligtvis skulle identifiera dem, inte delas. Vi meddelar dig om vi är skyldiga att dela uppgifter som kan identifiera dig under en steg 2-förfrågan.

Ytterligare användbara resurser

Vi rekommenderar alltid att du kontaktar en skatterådgivare i ditt område, men vi har sammanställt några resurser för att underlätta processen:

Tillbaka till början

Den fullständiga listan över skatterelaterade uppgifter som kan delas i steg 1 för varje transaktion är:

 1. Bekräftelsekod för transaktion
 2. Användar-ID på Airbnb
 3. Datum moms samlades in av oss (vanligtvis det datum då bokningen gjordes)
 4. Händelsetyp (bokning eller ändring/avbokning)
 5. Tidsperiod (exempelvis 4:e kvartalet 2019, dvs. 1 oktober 2019 till 31 december 2019)
 6. Momsland (exempelvis Sverige)
 7. Momssats (exempelvis 21 %)
 8. Momsvaluta
 9. Totalt belopp (Airbnb-avgift + insamlat momsbelopp) (i betalningsvaluta)
 10. Airbnb-avgift (i betalningsvaluta)
 11. Insamlat momsbelopp (i betalningsvaluta)
 12. Totalt belopp (Airbnb-avgift + insamlat momsbelopp) i USD
 13. Airbnb-avgift i USD
 14. Insamlat momsbelopp i USD
 15. Användarvaluta
 16. Totalt belopp i användarvaluta (Airbnb-avgift + insamlat momsbelopp)
 17. Namnet på det land där vi fastställt att användaren som betalar moms är bosatt för transaktionsändamål
 18. Den typ av uppgifter (men inte själva uppgifterna) som vi använder för att fastställa användarens bosättningsland för transaktionsändamål.

Den fullständiga listan med ytterligare information som kan delas under en steg 2-förfrågan:

 1. Värdens namn
 2. Boendets adress
 3. Uppgifterna som använts för att fastställa värdens bosättningsland, nämligen en eller fler av följande:
  1. Telefonnummer
  2. IP-adress
  3. Betalningsinformation
  4. Officiellt ID

Hjälpte denna artikel?
Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem