Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Airbnbs femstegsprocess för utökad rengöring

  Femstegsprocessen för rengöring är en uppsättning rengöringsrutiner som alla värdar måste följa mellan gästvistelser, utöver att följa sina lokala lagar och riktlinjer.

  Steg 1: Förbered

  Korrekta förberedelser kan hjälpa dig och ditt team att rengöra både effektivare och säkrare. Se till att:

  • Ventilera boendet före och under rengöring, om möjligt
  • Använd desinfektionsmedel som godkänts av dina lokala tillsynsmyndigheter för användning mot COVID-19
  • Läs alltid anvisningarna och varningarna på dina rengöringsprodukter noggrant
  • Tvätta eller desinficera händerna

  Steg 2: Städa

  Städning är när du avlägsnar damm och smuts från ytor, som golv och bänkskivor. Se till att:

  • Sopa, dammsuga, damma och/eller moppa utrymmen innan du sanerar
  • Diska och tvätta i så hög temperatur som möjligt
  • Torka av hårda ytor med rengöringsmedel och vatten

  Steg 3: Sanera

  Sanering är när du använder kemikalier för att minska antalet bakterier på ytor som dörrhandtag och TV-fjärrkontroller. Se till att:

  • Spreja alla ytor som vidrörs ofta i varje rum med en godkänd desinfektionssprej
  • Låta desinfektionsmedlet ligga kvar under den tid som anges på produktetiketten
  • Låta ytan lufttorka

  Steg 4: Kontrollera

  För att få åtkomst till anpassade checklistor för rengöring, gå till Insikter > Rengöring. Se till att:

  • Referera till bästa praxis för varje rum i checklistan för att se till att alla utrymmen rengörs och saneras mellan varje vistelse
  • Dela bästa praxis med ditt värdteam och din städpersonal

  Steg 5: Återställ

  För att förhindra korskontaminering är det viktigt att slutföra rengöring och sanering av ett rum innan du återplacerar/ersätter föremål för nästa gäst. Se till att:

  • Tvätta händerna innan du ersätter gästförnödenheter, sängkläder och rengöringskit
  • Kassera eller tvätta rengöringsartiklar och skyddsutrustning på ett säkert sätt
  • Gå inte in i ett rum igen när det väl har sanerats
  • Rengör din utrustning mellan varje bokning

  Den här processen är baserad på Airbnbs rengöringshandbok, som utvecklades i samråd med experter inom sanering och medicin.

  Från ditt konto kan du gå till Insikter > Rengöring för att ladda ner hela rengöringshandboken samt hitta fler resurser, utbildning och anpassade checklistor för rengöring.

  Att åta sig att följa rengöringsrutinen är ett krav för alla boenden

  Värdar som inte godkänner säkerhetsrutinerna för COVID-19, inklusive femstegsprocessen för utökad rengöring, kan stoppas från att godkänna nya bokningar.

  Dessa rutiner kräver användning av munskydd och social distansering när lokala lagar eller riktlinjer kräver det och att femstegsprocessen för utökad rengöring följs. Värdar som upprepade gånger eller på ett allvarligt sätt bryter mot rengöringsstandarder kan bli föremål för varningar, tillfälliga avstängningar och i vissa fall borttagning från Airbnb-plattformen.

  Dela ditt åtagande för utökad rengöring med gäster

  När du eller en medlem av ditt värdteam åtar er att följa rengöringsrutinen så visas åtagandet för utökad rengöring för gäster i din annons.

  Fick du den hjälp du behövde?

  Relaterade artiklar