Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Vad händer om en värd vill ha en utbetalning från sin säkerhetsdeposition?

  Säkerhetsdepositioner som krävs av värdar skiljer sig från andra säkerhetsdepositioner genom att ingen auktorisering görs för beloppet. Gäster debiteras endast om värden begär ersättning för skada på egendom och gästen samtycker till att betala, eller om värden lämnar in en begäran om att få en utbetalning från sin säkerhetsdeposition och begäran godkänns av Airbnb.

  Detta kan du förvänta dig om värden begär utbetalning från säkerhetsdepositionen

  Om och när en värd lämnar in en begäran om att få en utbetalning från sin säkerhetsdeposition kommer den att hanteras i enlighet med villkoren för egendomsskydd för värdar. Egendomsskydd för värdar är en viktig del av AirCover, skydd från början till slut för Airbnb-värdar. Läs mer om ersättningsprocessen.

   Dokumentation från värdar

   Värden kommer att tillhandahålla dokumentation när hen rapporterar om den skadade eller saknade egendomen i lösningscentret. Detta kan inkludera foton och/eller videoklipp, samt kvitton, fakturor, värdeuppskattningar eller länkar till jämförbara föremål som visar det faktiska kontantvärdet för reparation eller utbyte. Om vi fastställer en penningskuld baserat på dokumentation och kommunikation från båda parter går vi vidare och samlar in pengarna från säkerhetsdepositionen. Vi förbehåller oss rätten att tillgodogöra oss betalning från dig med hjälp av de betalningsuppgifter du lämnat till oss.

   Fick du den hjälp du behövde?

   Relaterade artiklar