VÄRDSKYDD

Upplevelseförsäkring

I det sällsynta fall någon skadar sig eller hans eller hennes egendom skadas under en täckt upplevelse kan värden skyddas av en ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

I det sällsynta fall någon skadar sig eller hans eller hennes egendom skadas under en täckt upplevelse kan värden skyddas av en ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

Tillgänglig för värdar för de flesta upplevelser
Skyddar värdar från upplevelsens början till slut
Oöverträffat i resebranschen

Vad omfattas?

Upplevelseförsäkringen kan täcka:

– Ditt juridiska ansvar för kroppsskada som drabbar gäster eller andra – Ditt juridiska ansvar för skador på egendom som tillhör gäster eller andra

Upplevelseförsäkringen omfattar inte:

– Kroppsskada eller skada på egendom till följd av någonting som gjorts avsiktligt (inte en olycka) – Skada på en värds personliga egendom, eller saknade eller stulna föremål – Upplevelser som involverar flygplan och rörlig utrustning

Var värd med tillförsikt

Förberedelsetid för upplevelse

Upplevelseförsäkringen kan täcka värdar under upplevelsen och även medan de förbereder ett område för upplevelsen, innan den börjar eller efter det att den avslutats, med förbehåll för villkoren i policyn.

Täckning för medvärdar

Medvärdar som tillhandahåller relaterade tjänster i samband med en upplevelse kan också täckas av upplevelseförsäkringen.

Stöd dygnet runt

Om något händer dig eller dina gäster står vårt globala kundtjänstteam redo att hjälpa till. Om du har en fråga om upplevelseförsäkringen får du gärna kontakta oss så att vi kan hänvisa dig till rätt leverantör.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Tips: Utnyttja säkerhetsresurser

Airbnb samarbetar med Amerikanska Röda Korset och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen för att tillhandahålla säkerhetsresurser som är tillämpliga i 191 länder. Läs mer om hur du planerar för nödsituationer, förbereder en förbandslåda, uppträder säkert i köket, m.m.

Tips: Utnyttja säkerhetsresurser

Airbnb samarbetar med Amerikanska Röda Korset och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen för att tillhandahålla säkerhetsresurser som är tillämpliga i 191 länder. Läs mer om hur du planerar för nödsituationer, förbereder en förbandslåda, uppträder säkert i köket, m.m.

Anspråksprocessen

1. Anspråksformuläret slutförs

När en värd, gäst eller tredje part kontaktar kundtjänst kommer Airbnb att tillhandahålla information om processen för att lämna in ett anspråk.

2. Försäkringsleverantören utser en skadereglerare, som sedan granskar ditt anspråk

När anspråksformuläret slutförts kommer en skadereglerare på försäkringsbolagets vägnar att ta kontakt för att diskutera anspråket och samla in information.

3. Anspråket utreds

Skaderegleraren som agerar som tredje part reglerar anspråket i enlighet med villkoren i policyn för upplevelseförsäkringen och tillämpliga lagar och förordningar i aktuell jurisdiktion.

Upplevelseförsäkringen omfattas av vissa villkor, begränsningar och undantag.För att läsa mer kan du ladda ner en omfattande programsammanfattning.

Upplevelseförsäkringen omfattas av vissa villkor, begränsningar och undantag.För att läsa mer kan du ladda ner en omfattande programsammanfattning.

Svar på dina frågor

Behöver jag göra någonting särskilt för att skyddas av upplevelseförsäkringen?

Nej. Du omfattas automatiskt om din upplevelse är berättigad till försäkringsskydd.

När du blir upplevelsevärd och godkänner användarvillkoren går du också med på att omfattas av upplevelseförsäkringen för händelser under Airbnb-upplevelser, med förbehåll för policyvillkoren.

Om du vill välja bort att omfattas måste du göra allt följande: – E-posta oss från den e-postadress som är kopplad till ditt värdkonto för upplevelser – Inkludera ditt fullständiga namn och det telefonnummer som är kopplat till ditt värdkonto för upplevelser – Inkludera den exakta titeln på den upplevelse du är värd för

Observera att e-postadressen som används för att välja bort att omfattas inte kommer att övervakas annat än för att behandla dessa förfrågningar.

Vad händer om jag skadar mig under min upplevelse?

Din säkerhet är vår första prioritet. Om du skadar dig eller behöver läkarvård under en upplevelse bör du ta dig till en säker plats och omedelbart kontakta lokal räddningstjänst.

När du befinner dig i säkerhet och akuta behov har tillgodosetts ska du rapportera händelsen till oss via fliken Profil i din Airbnb-app. Tryck på Hjälp och stöd, och välj sedan Kontakta Airbnb under din resa. Läs mer

Som värd för en Airbnb-upplevelse, vad händer om någon skadar sig under en upplevelse?

Tryggheten inom vår community är vår prioritet. Om någon skadar sig eller behöver läkarvård under en upplevelse bör du se till att alla deltagare samlas i säkerhet och omedelbart kontakta lokal räddningstjänst.

När alla befinner sig i säkerhet och eventuella omedelbara behov har tillgodosetts ska du rapportera händelsen till oss och låta oss veta om vi kan erbjuda någon mer assistans. Läs mer

Hur fungerar upplevelseförsäkringen?

Upplevelseförsäkringen ger täckning genom en policy utfärdad av särskilda försäkringsgivare vid Zurich Insurance plc, en av världens mest välrenommerade försäkringsleverantörer.

Airbnb är namngivet i policyn, liksom värdar för Airbnb-upplevelser. Det finns inget krav på att betala någon försäkringspremie eller självrisk för att kunna dra nytta av skydd från programmet.

Om någon gör ett anspråk mot en upplevelsevärd kommer en skadereglerare som agerar som tredje part att administrera och lösa detta anspråk i enlighet med policyer som avtalats med Airbnb.

Vad innebär värdförsäkring?

Värdförsäkringsprogrammet tillhandahåller primär ansvarsförsäkring med täckning på upp till 1 miljon USD per händelse vid tredje parts anspråk gällande kroppsskada eller skada på egendom i samband med en Airbnb-vistelse.

Denna täckning har en övre gräns på 1 miljon USD per boendeplats och vissa villkor, begränsningar och undantag kan gälla. Läs mer

Hur skiljer sig upplevelseförsäkringen från Airbnbs värdgaranti och värdförsäkring?

Airbnbs program för värdgaranti och värdförsäkring är utformade för att skydda värdar för boenden. Upplevelseförsäkringen är utformad för att skydda värdar för upplevelser.

Airbnbs värdgaranti är utformad för att skydda värdar för boenden mot skador på egna ägodelar eller det egna boendet i de sällsynta fall sådana skador orsakats av en gäst. För mer information, besök vår webbsida för värdgarantin.

Värdförsäkringen är utformad för att skydda värdar för boenden mot anspråk från tredje part avseende kroppsskada eller skada på egendom under en vistelse i värdens boende. För mer information, besök vår webbsida för värdförsäkringen.

Upplevelseförsäkringen är utformad för att skydda värdar för upplevelser mot anspråk från tredje part avseende kroppsskada eller skada på egendom som inträffat under en upplevelse. För mer information, besök vårt hjälpcenter.

Redo att börja skapa din upplevelse?

Redo att börja skapa din upplevelse?