Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Ansvarsförsäkring för värdar

  Ansvarsförsäkringen för värdar, en del av AirCover, ger värdar 1 miljon USD i skydd i det sällsynta fall en gäst skadas eller om hens tillhörigheter skadas eller stjäls medan hen bor i ditt boende. Personer som hjälper dig att vara värd, t.ex. medvärdar och städare, ingår också, så att du kan känna dig trygg som värd på Airbnb.

  Påbörja ett skadeersättningsanspråk via AirCover

  Skicka in ett anspråk om en gäst skadar sig eller om hens tillhörigheter skadas.

  Gå till formuläret

  Vad omfattas

  Ansvarsförsäkring för värdar täcker dig om du befinns vara juridiskt ansvarig för:

  • Kroppsskada på en gäst (eller andra)
  • Skada på eller stöld av egendom som tillhör en gäst (eller andra)
  • Skada som orsakats av en gäst (eller andra) på gemensamma utrymmen, t.ex. byggnadens entré och närliggande fastigheter

  Ansvarsförsäkring för värdar omfattar inte:

  • Skada eller personskada till följd av något som gjorts avsiktligt
  • Skada på ditt boende eller dina tillhörigheter som orsakats av en gäst (som omfattas av egendomsskydd för värdar)
  • Andra undantag gäller

  Anspråksprocessen

  Om du behöver lämna in ett anspråk behöver du bara fylla i vårt formulär för ansvarsförsäkring. Informationen kommer att skickas till vår betrodda tredjepartsförsäkringsgivare, som kommer att tilldela ditt anspråk till en representant. De kommer att lösa ditt anspråk i enlighet med försäkringsvillkoren.

  Ingen anmälan krävs

  AirCover och dess fördelar är alltid inkluderade och alltid gratis. Genom att gå med på att annonsera ut eller fortsätta att annonsera ut ett boende på Airbnb skyddas du automatiskt när du är värd för en vistelse bokad på Airbnb.

  Om du vill avstå

  E-posta oss från den e-postadress som är kopplad till ditt värdkonto. Se till att inkludera den exakta titeln på din annons, ditt fullständiga namn och telefonnumret som är kopplat till ditt värdkonto.

  E-postlänken ovan är endast till för att avstå.

  Observera att värdar i Storbritannien inte kan välja att avstå från denna kostnadsfria ansvarsförsäkring.

  Om du vill veta mer om ansvarsförsäkring för värdar kan du gå till den omfattande programsammanfattningen.

  Ansvarsfriskrivning: Ansvarsförsäkring för värdar täcker inte värdar som erbjuder vistelser via Airbnb Travel, LLC; värdar för upplevelser; eller värdar på det kinesiska fastlandet eller i Japan. Kom ihåg att alla ersättningsgränser visas i USD, och att det förekommer andra villkor, begränsningar och undantag. Om du är värd i Storbritannien är ansvarsförsäkringen för värdar tecknad av Zurich Insurance och anordnad och godkänd utan extra kostnad för brittiska värdar av Airbnb UK Services Limited – utsedd representant för Aon UK Limited, auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority. Aons FCA-registernummer är 310451. Du kan kontrollera detta i Financial Services Register (registret över finansiella tjänster) genom att besöka FCA:s webbplats eller kontakta FCA på 0800 111 6768. Egendomsskyddet för värdar är inte relaterat till ansvarsförsäkringen för värdar. Försäkringsprodukter som anordnas av Airbnb UK Services i Storbritannien är reglerade produkter. Om du är värd i EU kan du komma åt all information om försäkringsförmedlaren här.

  Fick du den hjälp du behövde?

  Relaterade artiklar