VÄRDSKYDD

Värdförsäkring

I det sällsynta fall någon skadas eller får sin egendom skadad under en täckt vistelse i ditt boende kan du vara skyddad av en primär ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

I det sällsynta fall någon skadas eller får sin egendom skadad under en täckt vistelse i ditt boende kan du vara skyddad av en primär ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

Tillgänglig för värdar globalt*
Skyddar värdar från incheckning till utcheckning
Oöverträffat i resebranschen

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Vad omfattas?

Värdförsäkringen kan täcka:

– Ditt juridiska ansvar för kroppsskada som drabbar gäster eller andra – Ditt juridiska ansvar för skada på egendom som tillhör gäster eller andra – Ditt juridiska ansvar för skada på gemensamma utrymmen, t.ex. byggnadens entré och grannfastigheter, som orsakats av en gäst eller andra

Värdförsäkringen omfattar inte:

– Skada på egendom eller kroppsskada till följd av något som gjorts avsiktligt (inte en olycka) – Inkomstförlust – Skada på ditt boende eller dina tillhörigheter (de kan vara skyddade av Airbnbs värdgaranti)

Var värd med tillförsikt

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att skydda dig, ditt boende och dina gäster.

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att skydda dig, ditt boende och dina gäster.

Identitetsverifiering

Du kan kräva att dina gäster genomgår identitetsverifiering innan vi bekräftar deras bokningar. Gäster kan behöva skicka in personuppgifter som Airbnb kan verifiera, t.ex. ett ID utfärdat av en officiell myndighet.

Stöd dygnet runt

Om något händer dig, din egendom eller dina gäster står vårt globala kundtjänstteam redo att hjälpa till. Om du har en fråga om värdförsäkring får du gärna kontakta oss så att vi kan hänvisa dig till relevant leverantör.

Husregler

För att hjälpa till att sätta förväntningar kan du lägga till husregler som gäster måste godkänna innan de bokar. Om en gäst bryter mot en av dessa regler när hen väl har bokat kan du avboka bokningen.

Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."
Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."

Uslan, värd i London

Uslan, värd i London

Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."
Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."

Uslan, värd i London

Uslan, värd i London

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Tips: Skydda ditt boende

Minimera förekomsten av incidenter genom att avlägsna snubbelrisker eller markera dem tydligt. Dölj synliga sladdar, kontrollera att trappor är säkra och avlägsna eller lås in farliga föremål. Utrusta ditt boende med säkerhetsanordningar som kolmonoxidlarm, brandvarnare, en brandsläckare och en förbandslåda.

Tips: Skydda ditt boende

Minimera förekomsten av incidenter genom att avlägsna snubbelrisker eller markera dem tydligt. Dölj synliga sladdar, kontrollera att trappor är säkra och avlägsna eller lås in farliga föremål. Utrusta ditt boende med säkerhetsanordningar som kolmonoxidlarm, brandvarnare, en brandsläckare och en förbandslåda.

Anspråksprocessen

1. Anspråksformuläret slutförs

När en värd, gäst eller tredje part kontaktar kundtjänst kommer Airbnb att tillhandahålla information om processen för att lämna in ett anspråk.

2. Försäkringsleverantören utser en skadereglerare, som sedan granskar ditt anspråk

När anspråksformuläret slutförts kommer en skadereglerare på försäkringsbolagets vägnar att ta kontakt för att diskutera anspråket och samla in information.

3. Anspråket utreds

Skaderegleraren, som agerar som tredje part, reglerar anspråket i enlighet med villkoren i policyn för värdförsäkringen och tillämpliga lagar och förordningar i aktuell jurisdiktion.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Svar på dina frågor

Behöver jag göra någonting särskilt för att skyddas av Airbnbs värdförsäkring?

Nej. Alla värdar omfattas automatiskt, utom de som erbjuder boende via Airbnb Travel, LLC.

Genom att annonsera ut ett boende på Airbnb eller genom att fortsätta att annonsera ut ett boende på Airbnb går du med på att omfattas av vår värdförsäkring för händelser under Airbnb-vistelser, med förbehåll för villkoren i vår policy.

Om du vill välja bort att omfattas måste du göra allt av följande: – E-posta oss från den e-postadress som är kopplad till ditt värdkonto – Inkludera ditt fullständiga namn och det telefonnummer som är kopplat till ditt värdkonto – Inkludera den exakta titeln för din annons

Observera att e-postadressen som används för att välja bort att omfattas inte kommer att övervakas annat än för att behandla dessa förfrågningar.

Vad är Airbnbs värdgaranti?

Airbnbs värdgaranti ger skydd på upp till 1 miljon USD till en värd för skador på täckt egendom i de sällsynta fall en gäst orsakat skador som överstiger säkerhetsdepositionen, eller om ingen deposition finns.

​Värdgarantiprogrammet täcker inte kontanter och värdepapper, samlarobjekt, sällsynta konstverk, smycken, husdjur eller personligt ansvar. Vi rekommenderar att värdar skyddar eller avlägsnar värdesaker innan de hyr ut sitt ställe. Programmet täcker inte heller förlust eller skada gällande egendom på grund av slitage. Läs mer

Vad är skillnaden mellan Airbnbs värdgaranti och värdförsäkring?

Värdgarantin och värdförsäkringen är två separata program som Airbnb erbjuder för att hjälpa till att skydda värdar i händelse av skada på egendom eller kroppsskada.

Värdgaranti: Airbnbs värdgaranti är utformad för att skydda värdar i händelse av skada på deras egen egendom, enhet eller boende i de sällsynta fall sådana skador orsakats av en gäst som bor i boendet. Värdgarantin är inte en försäkring och ersätter inte din hem- eller hyresgästförsäkring.

Värdförsäkring: Värdförsäkringsprogrammet är en försäkring och den är utformad för att skydda värdar i händelse av att tredje part lämnar in anspråk gällande kroppsskada eller skada på egendom. Värdförsäkringprogrammet finns tillgängligt för värdar oavsett vilka andra försäkringar de själva har, men kommer endast att utgöra primärt skydd för incidenter som inträffat i samband med en Airbnb-vistelse. Läs mer

Hur fungerar hemförsäkring med Airbnb?

Airbnbs värdförsäkring kommer att fungera som primär ansvarsförsäkring för värdar och, i tillämpliga fall, deras hyresvärdar, enligt vissa villkor och med vissa begränsningar och undantag.

Om du har frågor om hur denna försäkring fungerar med eventuella hem- eller hyresgästförsäkringar bör du diskutera din täckning med din försäkringsgivare. Vissa försäkringar skyddar husägare och hyresgäster från vissa juridiska anspråk efter att en besökare har skadat sig, medan andra inte gör det. Det är alltid en god idé att låta din försäkringsleverantör veta om att uthyrningsverksamhet äger rum i ditt boende, trots att eventuellt ansvar som uppstår under en Airbnb-vistelse bör omfattas av vår värdförsäkringspolicy. Läs mer

Vad innebär upplevelseförsäkring?

Upplevelseförsäkringen är en primär ansvarsförsäkring som täcker upplevelsevärdars ansvar gentemot tredje part om en gäst eller annan tredje part drabbas av en kroppsskada eller skada på egendom under en upplevelse. Försäkringsbeloppet är på upp till 1 miljon USD per upplevelse och berättigande till täckning beror på typen av upplevelse. Gäster omfattas av en separat övre gräns på totalt 1 miljon USD under försäkringsperioden och vissa villkor, begränsningar och undantag kan gälla. Läs mer

Vad behöver jag som värd veta om säkerhetsdepositioner?

Du kan kräva en säkerhetsdeposition för ditt boende. Airbnb kan också kräva en när vi tror att den skulle hjälpa till att skydda värdar. Detta gäller endast för en liten andel av bokningar.

Säkerhetsdepositioner som krävs av värdar: Du har alltid möjlighet att själv kräva en säkerhetsdeposition. Om du bestämmer dig för att göra det bestämmer du också beloppet för säkerhetsdepositionen. För säkerhetsdepositioner som krävs av värdar betalar inte gäster depositionen när bokningen genomförs. De debiteras endast om du lämnar in ett anspråk via vårt lösningscenter.

Säkerhetsdepositioner som krävs av Airbnb: Vi letar alltid efter sätt att säkerställa att vår community av värdar och gäster har bra upplevelser på Airbnb. Därför kan vi självständigt komma att kräva en säkerhetsdeposition för ett litet antal bokningar – även om du inte kräver en själv. Detta baseras på omständigheter som tidpunkten för en bokning eller boendets funktioner. Läs mer

Redo att börja som värd?

Redo att börja som värd?