VÄRDSKYDD

Värdförsäkring

I det sällsynta fall någon skadas eller får sin egendom skadad under en täckt vistelse i ditt boende kan du vara skyddad av en primär ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

I det sällsynta fall någon skadas eller får sin egendom skadad under en täckt vistelse i ditt boende kan du vara skyddad av en primär ansvarsförsäkring på upp till 1 miljon USD.

Tillgänglig för värdar globalt*
Skyddar värdar från incheckning till utcheckning
Oöverträffat i resebranschen

*Gäller inte värdar som erbjuder boende via Airbnb Travel, LLC, värdar på det kinesiska fastlandet, värdar i Japan eller värdar för upplevelser.

Vad omfattas?

Värdförsäkringen kan täcka:

– Ditt juridiska ansvar för kroppsskada som drabbar gäster eller andra – Ditt juridiska ansvar för skada på egendom som tillhör gäster eller andra – Ditt juridiska ansvar för skada på gemensamma utrymmen, t.ex. byggnadens entré och grannfastigheter, som orsakats av en gäst eller andra

Värdförsäkringen omfattar inte:

– Skada på egendom eller kroppsskada till följd av något som gjorts avsiktligt (inte en olycka) – Inkomstförlust – Skada på ditt boende eller dina tillhörigheter (de kan vara skyddade av Airbnbs värdgaranti*)

*Airbnbs värdgaranti är inte relaterad till värdförsäkringen eller Airbnb UK Services Limited.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Vi har förpliktat oss att främja en säker och pålitlig community världen över.

Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."
Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."

Uslan, värd i London

Uslan, värd i London

Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."
Eftersom jag själv varit gäst tidigare var många orosmoment redan undanröjda. Jag visste att mitt ställe skulle vara försäkrat ... och jag visste att gäster skulle vara respektfulla."

Uslan, värd i London

Uslan, värd i London

Anspråksprocessen

1. Anspråksformuläret slutförs

När en värd, gäst eller tredje part kontaktar kundtjänst kommer Airbnb att tillhandahålla information om processen för att lämna in ett anspråk.

2. Försäkringsleverantören utser en skadereglerare, som sedan granskar ditt anspråk

När anspråksformuläret slutförts kommer en skadereglerare på försäkringsbolagets vägnar att ta kontakt för att diskutera anspråket och samla in information.

3. Anspråket utreds

Skaderegleraren, som agerar som tredje part, reglerar anspråket i enlighet med villkoren i policyn för värdförsäkringen och tillämpliga lagar och förordningar i aktuell jurisdiktion.

Värdförsäkringen omfattas av vissa villkor, begränsningar och undantag. 
Om du vill veta mer kan du ladda ner en omfattande programsammanfattning.

Svar på dina frågor

Behöver jag göra någonting särskilt för att skyddas av värdförsäkringen?

Nej. Genom att annonsera ut ett boende på Airbnb eller genom att fortsätta att annonsera ut ett boende på Airbnb godkänner värdar* att skyddas av värdförsäkringen vid företeelser under Airbnb-vistelser. Observera att värdförsäkringen omfattas av försäkringsvillkor, begränsningar och undantag.

Värdar som vill välja bort värdförsäkringen måste göra följande: – E-posta oss från den e-postadress som är kopplad till ditt värdkonto – Inkludera ditt fullständiga namn och det telefonnummer som är kopplat till ditt värdkonto – Inkludera den exakta titeln på din annons

Observera att e-postadressen för avanmälan inte kommer att övervakas annat än för att behandla dessa förfrågningar.

*Gäller inte värdar som erbjuder boende via Airbnb Travel, LLC, värdar på det kinesiska fastlandet, värdar i Japan och värdar för upplevelser.

Redo att börja som värd?

Redo att börja som värd?