Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Så gör du

Omdömen för vistelser

Omdömen är avgörande för att bygga förtroende på Airbnb – de är ett viktigt sätt för värdar och gäster att ge varandra feedback och hjälpa vår community att fatta välgrundade beslut och förstå vad de kan förvänta sig. Vi anser att ett rättvist omdömessystem är ett som respekterar och skyddar vår communitys genuina feedback, och vi har ett antal skyddsåtgärder på plats för att hjälpa till att bygga förtroende för vårt omdömessystem.

Vem kan lämna ett omdöme på Airbnb

Värdar och gäster kan endast lämna omdömen för vistelser som har bokats och betalats på Airbnb.

När kan omdömen skickas in och publiceras?

När en utcheckning är klar har värdar och gäster 14 dagar på sig att skicka in sitt omdöme. Gäster och värdar kan också lämna ett omdöme för vissa bokningar som avbokas på eller efter incheckningsdagen (midnatt i boendets tidszon).

Omdömen publiceras när ett av följande kriterier är uppfyllda, beroende på vilket som inträffar först:

  1. Båda parter har skickat in sina omdömen.
  2. Perioden på 14 dagar är över.

Om en värd avbokar en bokning före incheckningsdagen kommer värden och gästen inte att kunna lämna ett omdöme för vistelsen.

Är omdömen modererade?

Airbnb modererar inte omdömen innan de publiceras och vi uppmuntrar att ge transparenta omdömen.

Omdömen måste dock vara ärliga och gälla en genuin bokning och kan tas bort om de bryter mot vår omdömespolicy. Kort sagt innebär det att ett omdöme kan tas bort om:

  • Omdömet bryter mot Airbnbs innehållspolicy – det inkluderar till exempel privat eller konfidentiell information, diskriminerande, våldsamt eller hotfullt innehåll
  • Omdömet är partiskt, t.ex. på grund av att gästen har uppmuntrats att lämna ett positivt omdöme i utbyte mot en gratis eller rabatterad vistelse eller om det finns tecken på att bokningen gjordes enbart i syfte att höja en persons totalbetyg
  • Omdömet är irrelevant för författarens upplevelse på Airbnb – till exempel eftersom det inte innehåller förstahandsinformation om värden, gästen eller vistelsen som kan hjälpa andra medlemmar i communityn att fatta välgrundade boknings- eller värdbeslut

Vi har också ett detekteringssystem som proaktivt letar efter tecken på att ett omdöme inte gäller en genuin vistelse. Om vårt system upptäcker att ett omdöme sannolikt är falskt – till exempel på grund av att det inte gäller en genuin vistelse på Airbnb eller på grund av att det gäller en vistelse som endast gjordes för att höja en persons betyg – kommer det att tas bort.

Redigera ett omdöme

För att uppmuntra till ärliga och opartiska omdömen begränsar vi möjligheten för värdar och gäster att redigera ett omdöme efter att de har skrivit det.

  • Om du lämnar ditt omdöme först kan du redigera det när som helst inom omdömesperioden på 14 dagar fram till dess att den andra parten lämnar sitt omdöme
  • Så snart båda omdömena har skickats in eller omdömesperioden på 14 dagar har gått ut – beroende på vilket som inträffar först – publiceras båda omdömena automatiskt och inga fler ändringar kan göras
  • Både gäst- och värdomdömen publiceras samtidigt och kan inte redigeras efter att de publicerats (den andra personen kan inte läsa ditt omdöme och därefter ändra sitt eget)
  • Du kan inte begära ändringar av ett omdöme som har skrivits om dig, förutom att du kan kontakta oss för att begära en ändring av det könspronomen som används för att beskriva dig i omdömet

Svara på ett omdöme

Du kan publicera ett offentligt svar på ett omdöme som någon har lämnat om dig inom 30 dagar efter det att omdömet skickades in (dvs. inte efter publiceringsdatumet). Du är välkommen att ge mer information eller din egen syn på saken, så länge du också följer vår omdömespolicy.

Ta bort ett omdöme

Du kan inte ta bort ett omdöme som skrivits om dig om du inte håller med om det, men du kan rapportera det till oss om du anser att det bryter mot vår omdömespolicy. Dessa omdömen kommer att tas bort om de bryter mot vår omdömespolicy och både gästen och värden kommer att informeras om detta beslut när de tas bort.

Du kan ta bort ett omdöme du har skrivit om det inte längre återspeglar din genuina upplevelse som gäst eller värd. Du kan ta kontakt med vårt kundtjänstteam med din begäran om att ta bort ett omdöme som du har skrivit.

Gruppomdömen

Om en bokning har fler än en bekräftad gäst är värdens omdöme avsett för den gäst som gjorde bokningen. Detta omdöme kommer fortfarande att visas på profilerna för alla andra bekräftade gäster.

Så rankas omdömen

Omdömen rangordnas i kronologisk ordning och efter relevans, vilket kan ta hänsyn till faktorer såsom användarens språk och sökkriterier.

Airbnb.org-boenden

Omdömen för Airbnb.org-boenden fungerar lite annorlunda: Läs mer om hur omdömen fungerar för Airbnb.org-boenden.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem