Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Allmän info om att vara värd för ställen att bo på

  Vi uppmuntrar värdar att noga tänka över sitt ansvar. Värdskapet erbjuder rika upplevelser, men kräver en viss grad av hängivenhet. Utöver våra standarder för gästfrihet följer här några sätt att vara en ansvarsfull värd.*

  Hälsa och renlighet

  Airbnbs femstegsrutin för utökad rengöring

  För att hjälpa gäster att känna sig lugna och minska smittspridningen av COVID-19 lanserade Airbnb sina obligatoriska säkerhetsrutiner för COVID-19, som inkluderar att använda munskydd och social distansering när lokala lagar eller riktlinjer kräver det. Som värd är det ditt ansvar att vara medveten om och följa dessa lokala riktlinjer. Våra sidor om lokalt, ansvarsfullt värdskap kan vara ett bra ställe att börja lära sig om dessa hälso- och säkerhetsriktlinjer. Värdar måste också följa Airbnbs femstegsprocess för rengöring mellan varje vistelse. Läs mer i Airbnbs resurscenter.

  Säkerhet

  Hur kan jag göra mitt boende säkert för gäster?

  Nödsituationer

  Kontaktinformation

  Ange lokala nödnummer och numret till närmaste sjukhus. Se även till att tillhandahålla ett kontaktnummer till dig själv i en nödsituation, samt ett reservnummer till en lokal kontakt, om du är bortrest. Gör också klart hur du ska kontaktas om gästen har frågor eller problem uppstår.

  Utrustning

  Se till att en förbandslåda finns tillgänglig.

  Brandbekämpning

  Se till att du har en fungerande brandvarnare och ett kolmonoxidlarm och att ditt boende lever upp till myndigheters riktlinjer för säkerhet i ditt område (t.ex. internationell byggnadskod). Se till att tillhandahålla en fungerade brandsläckare och genomför det underhåll som krävs.

  Utgångar

  Se till att du har en tydligt markerad rutt till en nödutgång vid brand och att en karta över rutten finns uppsatt i ditt boende.

  Minimera risker

  Integritet

  Ha alltid dina gästers privatliv i åtanke. Informera alltid om huruvida det finns säkerhetskameror eller annan övervakningsutrustning inomhus eller i närheten av ditt boende. Se till att du är medveten om, och följer, tillämpliga lagar på lokal, delstatlig och nationell nivå.

  Beläggning

  Upprätta säkra beläggningsgränser – din lokala myndighet kan ha riktlinjer för detta.

  Tillgång

  Gå igenom ditt boende och uppmärksamma ställen där gäster kan snubbla eller ramla och gör antingen något åt faran eller sätt upp en varning. Dölj eventuella synliga elkablar. Se till att trappor är säkra och är försedda med räcken. Avlägsna eller lås in föremål som kan vara farliga för dina gäster.

  Barnsäkerhet

  Se till att ditt boende är säkert för barn eller informera dina gäster om potentiella faror.

  Inomhusklimat

  Se till att ditt boende är ordentligt ventilerat och att temperaturkontrollen är tydligt markerad och fungerar. Se till att gäster vet hur de kan använda dina värmeelement på ett säkert sätt.

  Grannar

  Hur kan jag se till att mina grannar inte blir störda?

  Regler i byggnaden

  Se till att dina gäster är medvetna om vilka regler som gäller för gemensamma utrymmen i din byggnad. Du kan vilja meddela dina grannar om att du ska ha gäster och påminna gäster om att inte störa dina grannar (t.ex. undvika att knacka på deras dörrar eller ringa på för att bli insläppt i porten).

  Rökning

  Om du inte tillåter rökning föreslår vi att du sätter upp skyltar om detta för att påminna gäster. Om rökning däremot är tillåtet, se till att det finns askkoppar på lämpliga platser.

  Parkering

  Se till att dina gäster informeras om vilka parkeringsregler som gäller för din byggnad och i grannskapet.

  Buller

  Påminn gäster om att hålla ljudnivån nere. Du kanske ska överväga om du tillåter spädbarn, husdjur eller fester. Ta fram en policy om huruvida gäster får bjuda in utomstående och se till att dina gäster är medvetna om din "festpolicy".

  Husdjur

  Om du tillåter husdjur, se till att gäster känner till lokala förhållanden och vad som gäller i parker (t.ex. att plocka upp efter sin hund). Ha en reservplan om en gästs husdjur stör grannarna (t.ex. numret till ett närliggande husdjurshotell).

  Husregler

  För att undvika överraskningar kan du vilja inkludera informationen från dina husregler i din annonsprofil på Airbnb.

  Tillstånd

  Vem bör jag informera om mitt värdskap på Airbnb?

  Kontrakt

  Kontrollera reglerna för din bostadsrättsförening eller bostadskooperativ för att se till att det inte finns något förbud mot andrahandsuthyrning – eller andra begränsningar gällande ditt värdskap. Läs ditt hyresavtal och kontrollera med din hyresvärd om så behövs. Du kan överväga att göra ett tillägg i ditt kontrakt, som behandlar dessa frågor och beskriver ansvar och skyldigheter för alla parter.

  Delat boende

  Om du delar boende med andra kan du överväga en skriftlig överenskommelse som beskriver hur ofta du planerar att vara värd, hur du ska säkerställa att gäster följer husregler och huruvida du ska dela med dig av inkomster om det är rimligt för dig.

  Grannar

  Överväg om du ska informera dina grannar om dina planer på att vara värd, tillsammans med din plan för hur du ska säkerställa att dina gäster inte stör.

  Subventionerat boende

  Om du bor i ett kommunalt eller subventionerat boende kan det finnas särskilda regler som gäller för dig. Fastighetsförvaltaren kan svara på frågor om detta.

  Allmänna bestämmelser

  Vilka lokala bestämmelser gäller för mig?

  Skatter

  Se till att kolla upp eventuella lokala skatter eller krav på affärslicens som kan gälla. Detta kan inkludera sådant som hotellskatt/Transient Occupancy Tax, olika former av moms (t.ex. Value Added Tax (VAT) eller Goods and Services Tax (GST)) eller inkomstskatt.

  Tillstånd och registrering

  Se till att kolla upp regler gällande tillstånd och zonindelning, samt säkerhets- och hälsobestämmelser som kan gälla dig. De myndigheter som reglerar användningen och utvecklingen av fastigheter i ditt område kan ha användbar information om sådana regler.

  Hyresreglering/-stabilisering

  Om du bor i ett boende med hyresreglering/-stabilisering kan särskilda regler gälla för dig. Kontakta din lokala hyresnämnd om du har frågor om detta ämne.

  Försäkring

  Vilken försäkring kan jag behöva för att täcka mitt boende?

  Värdgaranti

  Airbnb erbjuder dig vår värdgaranti, men observera att den inte ersätter din hem- eller hyresförsäkring.

  Grundläggande täckning

  Granska policyn för din hem- eller hyresförsäkring med ditt försäkringsbolag för att se till att du har tillräcklig täckning.

  Ansvar

  Se till att du har en tillräcklig ansvarsförsäkring såväl som skydd för din egendom.

  För mer information om hur Airbnb fungerar kan du besöka våra vanliga frågor.

  *Observera att Airbnb inte kan kontrollera värdars beteende och frånsäger sig all skyldighet. Om en värd inte uppfyller sitt ansvar kan det leda till att verksamheten stängs av tillfälligt eller att användaren tas bort från Airbnbs webbplats.

  Fick du den hjälp du behövde?