Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  Vad gör jag om en värd ber mig om mer pengar?

  All prissättningsinformation ingår när du gör en bokning med Airbnb. Efter att ha betalat finns det några situationer där du kan vara skyldig mer pengar.

  Var medveten om när du behöver betala mer

  Du kan vara skyldig mer pengar om:

  Om en värd begär mer pengar än vad du betalade på webbplatsen och den extra avgiften inte har angivits i annonsen eller i meddelandetråden kan du bestrida avgiften i lösningscentret. Betala aldrig en värd direkt för dessa avgifter.

  Så betalar du efter det att du gjort bokningen

  Om du behöver betala värden mer pengar, använd lösningscentret på webbplatsen. Du bör göra alla betalningstransaktioner via Airbnb eftersom Airbnb inte kan hjälpa till med problem som uppkommit utanför vårt säkra system eller genom kontantbetalningar.