Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Om ditt incheckningsdatum är efter den 15 augusti kan du återkomma hit den 15 juli 2020 för att få en uppdatering.

  Airbnbs innehållspolicy

  Genom att lägga upp innehåll på Airbnb samtycker du till att följa denna policy. Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll, helt eller delvis, som strider mot denna policy, våra användarvillkor, standarderna för vår community, vår omdömespolicy eller av något annat skäl enligt vårt eget gottfinnande.

  I händelse av upprepade eller allvarliga överträdelser kan vi stänga av eller permanent avaktivera aktuella konton.

  Du kan rapportera innehållet direkt eller kontakta oss för att rapportera innehåll som verkar bryta mot denna policy.

  Följande innehåll är aldrig tillåtet på Airbnb:

  • Innehåll skapat enbart i reklamsyfte eller annat kommersiellt innehåll, inklusive företagslogotyper, länkar eller företagsnamn.
  • Skräppost, oönskad kontakt eller innehåll som delas upprepade gånger på ett störande sätt
  • Innehåll som befrämjar eller uppmuntrar olaglig eller skadlig aktivitet, eller som har uttrycklig sexuell innebörd, är våldsamt, grafiskt, hotande eller trakasserande
  • Diskriminerande innehåll (se vår antidiskrimineringspolicy för mer information)
  • Försök att framställa sig som en annan person, ett annat konto eller entitet, inklusive som en representant för Airbnb
  • Innehåll som är olagligt eller som kränker en annan persons eller enhets rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och privatliv.
  • Innehåll som inkluderar en annan persons privata eller konfidentiella uppgifter, inklusive innehåll som är tillräckligt för att identifiera platsen för ett boende

  Följande är policyöverträdelser specifika för en viss typ av innehåll:

  Annonstitlar

  • Annonstitlar som innehåller information som inte är relevant för boendetypen, stilen eller upplevelsen.
  • Annonstitlar som innehåller symboler eller emojis

  Annons- eller profilsidor

  • Annonser och profiler som innehåller bedräglig, falsk, vilseledande eller ohederlig information

  Community-center

  • Innehåll som ligger utanför ämnet, inte ställer en fråga eller inte erbjuder kunskap som svar på en fråga som en del av en större diskussion
  • Trollande eller att upprepade gånger ge sig på medlemmar i vår community

  Omdömen

  Läs mer om Airbnbs omdömespolicy.

  • Omdömen som är partiska och uppvisar tecken på utpressning/incitament, intressekonflikter eller direkt konkurrens
  • Omdömen som inte innehåller någon relevant information om en värd eller gäst, annons eller upplevelse kommer att tas bort. Omdömen som till större del innehåller irrelevant information kan också komma att tas bort, men bara om den i övrigt relevanta informationen inte på ett meningsfullt sätt kan förväntas vara upplysande för andra community-medlemmars bokningsbeslut.

  Anpassade webbadresser

  Fick du den hjälp du behövde?