Hoppa till innehåll
Använd upp- och nedåtpilarna för att navigera förslag.
Gå till hjälpinnehållet

Hur blir jag en Superhost?

För att kunna bli en Superhost måste ditt konto ha god status och uppfylla följande krav. Din värdskapsprestation under de senaste 12 månaderna utvärderas. Du behöver dock inte ha varit värd under hela 12 månader för att vara kvalificerad. Kontrollera din Superhost-status.

Superhost-krav

  • Slutfört minst 10 resor ELLER framgångsrikt slutfört 3 bokningar som sammanlagt uppgår till minst 100 nätter
  • Bibehållit en svarsfrekvens på minst 90 % eller högre
  • Bibehållit en avbokningsfrekvens på 1 % (1 avbokning per 100 bokningar) eller lägre, med undantag för de som omfattas av vår policy gällande förmildrande omständigheter
  • Bibehållit ett totalbetyg på minst 4,8 (detta betyg kollar omdömen för de senaste 365 dagarna, baserat på det datum gästen lämnade sitt omdöme, inte när gästen checkade ut)

Erhålla Superhost-status

Du behöver inte ansöka för att bli en Superhost. Om du uppfyller programkraven på datumet för bedömningen varje kvartal kvalificerar du dig för Superhost-status. Kvartalsvisa bedömningar börjar 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje år. Vi meddelar dig om din Superhost-status i slutet av varje bedömningsperiod – vanligtvis 10 dagar efter det att bedömningen påbörjas. Endast primära värdar är berättigade att uppnå Superhost-status.