Hoppa till innehåll
Använd upp- och nedåtpilarna för att navigera förslag.
Gå till hjälpinnehållet

Villkor för Betala mindre i förskott

Senast uppdaterad: 12 december 2018

Genom att göra en bokning och välja att betala mindre vid bokningstillfället ("funktionen betala mindre vid bokningstillfället" eller "funktionen"), godkänner du dessa användarvillkor för funktionen betala mindre vid bokningstillfället ("villkor för betala mindre vid bokningstillfället"), som ändrar Airbnbs användarvillkor ("Airbnbs villkor") och användarvillkor för betalningar ("betalningsvillkor") och gäller fr.o.m. det datum då du först genomför din bokning och använder funktionen betala mindre vid bokningstillfället.

Alla villkor som inte har definierats har den innebörd som anges i Airbnbs villkor och villkor för betalningar. Om det föreligger en konflikt mellan Airbnbs villkor eller betalningsvillkor och villkoren för funktionen betala mindre vid bokningstillfället kommer villkoren för betala mindre vid bokningstillfället att vara kontrollerande.

Funktionen betala mindre vid bokningstillfället tillåter en gäst att betala en del av en boknings totala avgifter vid tidpunkten för bokning och betala resten av totalbeloppet vid ett senare tillfälle innan incheckning. Funktionen betala mindre vid bokningstillfället är tillgänglig för gäster med berättigade bokningar när de betalar med vissa betalningsmetoder. Om din bokning är berättigad till användande av funktionen betala mindre vid bokningstillfället kommer Airbnbs webbplats, app eller tjänster (kollektivt "Airbnbs plattform") att meddela dig om detta på betalningssidan.

Om du väljer att boka med funktionen betala mindre vid bokningstillfället kommer Airbnbs plattform att meddela dig om belopp och förfallodag för varje planerad betalning. På andra förfallodagen kommer Airbnb Payments automatiskt att debitera den ursprungliga betalningsmetod du använde för att genomföra bokningen. Gåvokort och krediter kan inte användas för den andra betalningen. I den mån ett gåvokort eller en kredit används för den första bokningen med hjälp av funktionen betala mindre vid bokningstillfället kommer Airbnb därför endast att debitera gåvokortet eller krediten upp till det belopp som först förfaller.

Om du gör en ändring av en bokning som gjorts med hjälp av funktionen kommer du att underrättas om den reviderade betalningsplanen, i förekommande fall, via Airbnbs plattform. Om ändringen ökar dina totala avgifter kan du komma att behöva göra en ytterligare delbetalning av dina nya totala avgifter vid tidpunkten för ändringen.

Du auktoriserar Airbnb-betalningar att inkassera alla belopp från dig i enlighet med villkoren för funktionen betala mindre vid bokningstillfället genom att debitera den betalningsmetod som användes för att genomföra bokningen, eller på annat sätt som tillåts i enlighet med betalningsvillkoren. Du godkänner att genom att välja att använda dig av funktionen betala mindre vid bokningstillfället kanske du inte kommer att kunna betala för bokningen med en annan betalningsmetod eller i enlighet med en annan betalningsplan.

Om Airbnb payments inte kan samla in en betalning enligt dessa villkor för betala mindre vid bokningstillfället, godkänner du att Airbnb annullerar bokningen för din räkning. Om bokningen annulleras kommer du att återbetalas utifrån värdens avbokningspolicy. Du är medveten om att du också kan ådra dig avgifter för annulleringar enligt värdens avbokningspolicy.

Du kommer inte att debiteras några extra avgifter för användning av funktionen betala mindre vid bokningstillfället.