Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Policy för omfattande störningar

Denna policy håller på att uppdateras. Den nya policyn visas högst upp på denna sida och gäller samtliga bokningar som äger rum från och med den 6 juni 2024, om inget annat meddelas av Airbnb till användarna. Den befintliga policyn visas längst ner på sidan och gäller för tidigare bokningar.

Träder i kraft: 6 juni 2024

Översikt

I allmänhet regleras avbokningar och återbetalningar för Airbnb-bokningar av boendets avbokningspolicy. Under sällsynta omständigheter såsom storskaliga händelser som förhindrar eller lagligen förbjuder genomförandet av en bokning kan policyn för omfattande störningar ("Policyn") gälla. När denna policy gäller kan gäster avboka sin bokning och få en återbetalning, resekredit och/eller annan ersättning oavsett bokningens avbokningspolicy. Värdar kan i sin tur avboka utan avgifter eller andra negativa konsekvenser, även om annonskalendern blockeras för datumen för den avbokade bokningen.

Denna policy gäller för bokningar av både boenden och upplevelser och gäller för bokningar som pågår eller som har incheckning senast det datum den börjar gälla, om inget annat meddelas av Airbnb till användarna. Policyn för omfattande störningar är inte en försäkring.

Vilka händelser omfattas

Följande händelser omfattas av denna policy om de påverkar din bokningsplats, inträffar efter bokningstillfället samt förhindrar eller juridiskt förbjuder genomförandet av en framtida eller pågående bokning (avses i denna policy som "Händelser"):

Förkunnade folkhälsokriser och epidemier. Dessa inkluderar statligt erkända epidemier, pandemier och folkhälsokriser. Dessa inkluderar inte sjukdomar som är endemiska (t.ex. influensa) eller ofta förknippade med ett område (t.ex. malaria i Thailand). COVID-19 omfattas inte av policyn för omfattande störningar.

Reserestriktioner från myndigheter. Obligatoriska reserestriktioner som införts av en myndighet, t.ex. en evakueringsorder. Detta inkluderar inte icke-bindande reserådgivning och liknande vägledning från myndigheter.

Militära aktioner och andra fientligheter. Krigshandlingar, fientligheter, invasioner, inbördeskrig, terrorism, explosioner, bombningar, revolt, upplopp och uppror.

Storskaliga avbrott av viktiga tjänster. Långvariga avbrott i viktiga tjänster såsom värme, vatten och el som påverkar de allra flesta boenden på en viss plats.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer och andra svåra väderförhållanden. Väder- eller naturförhållanden som är tillräckligt vanliga för att vara förutsägbara på en viss plats – t.ex. orkaner som inträffar under orkansäsongen i Florida – omfattas endast när de resulterar i en annan händelse som omfattas av denna policy. Denna ska förhindra att bokningen genomförs, t.ex. en obligatorisk evakueringsorder eller storskaligt avbrott av väsentliga offentliga tjänster.

Vad som händer om en bokning påverkas av en händelse som omfattas

När en storskalig händelse inträffar bedömer vi situationen för att avgöra om policyn för omfattande störningar gäller. Om så är fallet aktiverar vi policyn i det drabbade området och tidsramen i vilken vi förväntar oss att händelsen kommer att förhindra eller lagligen förbjuda genomförandet av bokningar. Bokningar utanför det definierade området och tidsramen kanske inte är berättigade, även om värdar fortfarande kan avboka utan negativa konsekvenser om de inte kan ta emot gäster. Vi övervakar kontinuerligt dessa situationer och justerar täckningen utefter behov för att återspegla förändrade förhållanden. Om du känner att denna policy gäller för din bokning kan du kontakta oss för att fråga om behörighet.

Vad omfattas inte

Vi förstår att andra omständigheter som ligger utanför din kontroll kan påverka dina planer. I alla situationer som inte anges ovan är din bokning fortfarande föremål för värdens avbokningspolicy för boendet.

Exempel på vanliga händelser som inte omfattas av denna policy inkluderar:

  • Händelser som påverkar en gäst eller dennes förmåga att resa, men inte bokningsplatsen
  • Oväntad skada eller sjukdom
  • Myndighetsskyldigheter såsom juryplikt eller domstolsframträdanden
  • Icke-bindande reserådgivning eller annan statlig rekommendation som inte resulterar i reseförbud
  • Av- eller ombokning av ett evenemang för vilket bokningen gjordes
  • Transportstörningar som inte är relaterade till en händelse som omfattas, såsom ett flygbolags konkurs, transportstrejker eller avstängningar av vägar på grund av underhåll

För bokningar som inte omfattas av denna policy uppmuntrar vi gäster och värdar att hitta en ömsesidigt acceptabel lösning, såsom en fullständig eller delvis återbetalning eller en ändring av bokningsdatumen. Observera att eventuella återbetalningar utanför bokningens avbokningspolicy sker utefter värdens gottfinnande. Airbnb deltar inte i eller garanterar sådana återbetalningar.

Så påverkar denna policy värdar

Om en bokning omfattas av policyn för omfattande störningar kan värdar avboka utan avgifter eller andra negativa konsekvenser. Om en värd avbokar enligt denna policy blockeras annonskalendern för datumen för den avbokade bokningen. Om en bokning avbokas enligt denna policy får värden inte någon utbetalning för de avbokade datumen för bokningen, eller, om utbetalningen redan har gjorts, kommer det återbetalade beloppet att hållas kvar från kommande utbetalning(ar).

Oavsett om en bokning omfattas av denna policy kan värdar, av särskilda giltiga skäl, såsom större skador på ett boende, avboka utan avgifter eller andra negativa konsekvenser. Värdar är skyldiga att avboka en bokning om deras boende är obeboeligt eller oförenligt med vad gästen bokade. Underlåtenhet att göra detta kan leda till borttagning av annonsen, avbokning av befintliga bokningar samt återbetalning till gäster tills boendet är beboeligt och förenligt med annonsbeskrivningen. Underlåtenhet att göra detta är även en överträdelse av våra grundregler för värdar och kan leda till konsekvenser, till och med ett borttagande av kontot.

Andra saker som kan vara bra att veta

Denna policy begränsar inte dina rättigheter enligt lokala bestämmelser, och eventuella beslut som fattas av Airbnb enligt denna policy påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Policy gällande förmildrande omständigheter

Trädde i kraft: 20 januari 2021

Översikt

Denna policy gällande förmildrande omständigheter förklarar hur avbokningar hanteras när oförutsedda händelser bortom din kontroll uppstår efter bokningen och gör det omöjligt eller olagligt att slutföra din bokning. Denna policy gäller för bokningar av både boenden och upplevelser.

När denna policy tillåter avbokning kontrollerar den och har företräde framför bokningens avbokningspolicy. Gäster som påverkas av en händelse som omfattas av denna policy kan avboka sin bokning och, beroende på omständigheterna, få en kontant återbetalning, resekredit och/eller annan ersättning. Värdar som påverkas av en händelse som omfattas av denna policy kan avboka utan negativa konsekvenser, men beroende på omständigheterna kan deras kalendrar komma att blockeras för de datum som gäller den avbokade bokningen.

Vilka händelser omfattas

Denna policy använder termen "Händelse" för att referera till följande situationer som inträffar efter en bokning, som är oförutsedda vid bokningstillfället och förhindrar eller lagligen förbjuder genomförandet av bokningen.

Förändringar i myndigheters resekrav. Oväntade ändringar av krav gällande visum eller pass som införts av en statlig myndighet och som förhindrar resor till destinationen. Detta inkluderar inte borttappade eller utgångna resehandlingar eller andra personliga omständigheter som rör en gästs tillstånd att resa.

Förkunnade nödsituationer och epidemier. Myndighetsförkunnade lokala eller nationella nödsituationer, epidemier, pandemier och folkhälsokriser. Detta inkluderar inte sjukdomar som är endemiska eller ofta förknippade med ett område – t.ex. malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

Reserestriktioner från myndigheter. Reserestriktioner som införts av en statlig myndighet och som förhindrar eller förbjuder resor till, vistelser på eller återvändande från platsen för boendet. Detta inkluderar inte icke-bindande reserådgivning och liknande rekommendationer från myndigheter.

Militära aktioner och andra fientligheter. Krigshandlingar, fientligheter, invasioner, inbördeskrig, terrorism, explosioner, bombningar, uppror, upplopp, revolter och inrikespolitiska oroligheter.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, extraordinära händelser, storskaliga avbrott i viktiga grundläggande officiella tjänster, vulkanutbrott, tsunamier och andra allvarliga och onormala väderförhållanden. Detta inkluderar inte väder- eller naturförhållanden som är tillräckligt vanliga för att vara förutsägbara på platsen – t.ex. orkaner som inträffar under orkansäsong i Florida.

Vad omfattas inte

Allt annat. Denna policy tillåter endast avbokningar för de händelser som beskrivs ovan. Allt annat är exkluderat. Exempel på situationer för vilka denna policy inte tillåter avbokningar inkluderar: oväntad sjukdom, åkomma eller kroppsskada; medborgerliga skyldigheter såsom juryplikt, närvaro i domstol eller militärtjänstgöring; reserådgivning eller annan vägledning från myndigheter (som inte fullt ut utgör ett reseförbud eller hinder); avbokning eller ombokning av ett evenemang för vilket bokningen gjordes; samt transportstörningar som inte är relaterade till en omfattad händelse, såsom vägstängningar, samt inställda flyg, tåg, bussar och färjor. Om du avbokar en bokning på grund av något av dessa fall kommer det återbetalade beloppet att regleras utifrån den avbokningspolicy som gäller för den bokningen.

Vad du behöver göra härnäst

Om vi meddelar dig eller publicerar information som bekräftar att denna policy gäller för din bokning ska du följa avbokningsinstruktionerna som vi tillhandahåller. När vi har meddelat dig eller publicerat information om hur denna policy gäller bör du ha möjlighet att avboka enligt denna policy genom att gå till din sida för resor och avboka den påverkade bokningen. Om du anser att denna policy gäller för din bokning, men vi inte har meddelat dig eller publicerat information om händelsen, kan du kontakta oss för att avboka din bokning. Du bör alltid vara redo att tillhandahålla dokumentation som visar hur händelsen har påverkat dig eller din bokning.

Om du har frågor är det bara att kontakta oss.

Andra saker som kan vara bra att veta

Denna policy gäller för alla bokningar med incheckningsdatum det datum villkoren börjar gälla eller senare.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem