Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Policy gällande förmildrande omständigheter

Obs! Från och med den 31 maj 2022 kommer omständigheter relaterade till COVID-19-pandemin inte längre att omfattas av denna policy. För bokningar gjorda innan den 31 maj 2022 kommer vissa omständigheter relaterade till COVID-19 fortfarande att omfattas. Andra policyer gäller för inhemska bokningar i Sydkorea.

Börjar gälla: 20 januari 2021

Översikt

Denna policy gällande förmildrande omständigheter förklarar hur avbokningar hanteras när oförutsedda händelser bortom din kontroll uppstår efter bokning och gör det svårt eller olagligt att slutföra din bokning. Denna policy gäller för bokningar av både boende och upplevelser.

När denna policy tillåter avbokning kontrollerar den och har företräde framför bokningens avbokningspolicy. Gäster som påverkas av en händelse som omfattas av denna policy kan avboka sin bokning och, beroende på omständigheterna, få en kontant återbetalning, resekredit och/eller annan ersättning. Värdar som påverkas av en händelse som omfattas av denna policy kan avboka utan negativa konsekvenser, men beroende på omständigheterna kan deras kalendrar komma att blockeras för de datum som gäller den avbokade bokningen.

Vilka händelser omfattas

Denna policy använder termen "händelse" för att referera till följande situationer som inträffar efter bokning, är oförutsedda vid bokningstillfället och förhindrar eller lagligen förbjuder slutförandet av bokningen.

Ändringar av myndigheters resekrav. Oväntade ändringar av krav gällande visum eller pass som införts av en statlig myndighet och som förhindrar resor till destinationen. Detta inkluderar inte borttappade eller utgångna resehandlingar eller andra personliga omständigheter som rör en gästs tillstånd att resa.

Förkunnade nödsituationer och epidemier. Myndighetsförkunnade lokala eller nationella nödsituationer, epidemier, pandemier och folkhälsokriser. Detta inkluderar inte sjukdomar som är endemiska eller ofta förknippade med ett område – t.ex. malaria i Thailand eller denguefeber på Hawaii.

Reserestriktioner från myndigheter. Reserestriktioner som införts av en statlig myndighet och som förhindrar eller förbjuder resor till, vistelse på eller återvändande från platsen för boendet. Detta inkluderar inte icke-bindande reserådgivning och liknande vägledning från myndigheter.

Militära aktioner och andra fientligheter. Krigshandlingar, fientligheter, invasioner, inbördeskrig, terrorism, explosioner, bombningar, uppror, upplopp, revolter och inrikespolitiska oroligheter.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, extraordinära händelser, storskaliga avbrott i viktiga grundläggande tjänster, vulkanutbrott, tsunamier och andra allvarliga och onormala väderhändelser. Detta inkluderar inte väder- eller naturförhållanden som är tillräckligt vanliga för att vara förutsägbara på platsen – t.ex. orkaner som inträffar under orkansäsongen i Florida.

Vad omfattas inte

Allt annat. Denna policy tillåter endast avbokningar för de händelser som beskrivs ovan. Allt annat är exkluderat. Exempel på situationer för vilka denna policy inte tillåter avbokningar inkluderar: oväntad sjukdom, åkomma eller kroppsskada; medborgerliga skyldigheter som juryplikt, närvaro i domstol eller militärtjänstgöring; reserådgivning eller annan vägledning från myndigheter (som inte fullt ut utgör ett reseförbud eller hinder); avbokning eller ombokning av ett evenemang för vilket bokningen gjordes; och transportstörningar som inte är relaterade till en omfattad händelse, såsom vägstängningar, samt inställda flyg, tåg, bussar och färjor. Om du avbokar en bokning i något av dessa fall kommer det återbetalade beloppet att regleras av den avbokningspolicy som gäller för bokningen.

Vad du behöver göra härnäst

Om vi meddelar dig eller publicerar information som bekräftar att denna policy gäller för din bokning ska du följa avbokningsinstruktionerna som vi tillhandahåller. När vi har meddelat dig eller publicerat information om hur denna policy gäller bör du ha möjlighet att avboka enligt denna policy genom att gå till din sida för resor och avboka den påverkade bokningen. Om du anser att denna policy gäller för din bokning, men vi inte har meddelat dig eller publicerat information om händelsen, kan du kontakta oss för att avboka din bokning. Du bör alltid vara redo att tillhandahålla dokumentation som visar hur händelsen har påverkat dig eller din bokning.

Om du har frågor är det bara att kontakta oss.

Andra saker som kan vara bra att veta

Denna policy gäller för alla bokningar med incheckningsdatum det datum villkoren börjar gälla eller senare.

Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem