Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Juridiska villkor

Tillägg för Kalifornien, Colorado, Connecticut, Utah, Vermont och Virginia

Denna artikel har översatts automatiskt.

Om du bor i Kalifornien, Colorado, Connecticut, Utah, Vermont eller Virginia gäller dig och kompletterar Airbnbs sekretesspolicy

För mer information om förfrågningar om registrerade rättigheter och hur du skickar en förfrågan, vänligen besök denna länk. Observera att du kan behöva verifiera din identitet och förfrågan innan ytterligare åtgärder vidtas. Som en del av denna process kan du behöva tillhandahålla personlig information, t.ex. ditt namn, bostadsstat, telefonnummer och e-postadress som är associerad med ditt konto och/eller statlig identifiering. I enlighet med gällande lagar kan du utse en auktoriserad agent för att göra en förfrågan för din räkning. För att utse en auktoriserad agent att göra en förfrågan för din räkning kan vi kräva att (i) du eller din auktoriserade agent tillhandahåller en giltig fullmakt; (ii) agenten bevis på att du gav agenten undertecknat, skriftligt tillstånd att skicka in förfrågan; (iii) att du verifierar din identitet med oss; och/eller (iv) bekräfta direkt med oss att du tillhandahöll den auktoriserade agentens tillstånd att skicka förfrågan. Klicka på ditt hemland för att få reda på mer.

Kalifornien

I kraft: 1 januari 2023

Information gällande förfrågningar från California % {smart % {smart

Du hittar information om konsumtionsförfrågningar vi har fått och behandlat enligt California Privacy Act under föregående kalenderår här.

Information om delning av Airbnbs betalningar

Airbnb Payments kommer inte att dela information som de samlar in om dig med sina dotterbolag eller tredje part (både ekonomiska och icke-före), förutom vad som krävs eller är tillåtet enligt lag.

Begränsa användning och/eller information om känslig personlig information

Vissa kategorier av personlig information som vi samlar in och använder kan vara "känsliga" enligt lagarna om integritet. I enlighet med gällande lag kan du begränsa vissa användningar eller upplysningar om dina känsliga personuppgifter och kan utöva denna rätt genom att använda formuläret som är länkat här.

Rätt till tillgång


I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att få tillgång till, i en bärbar och (om det är tekniskt möjligt) lätt användbar form, den personliga information som vi har samlat in om dig samt mer information om våra datapraxis. För mera information om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information för affärsändamål vänligen läs vår sekretesspolicy.

Rätt till rätt

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om en verifierbar förfrågan om fel i din personliga information som innehas av Airbnb.

Rätt att ta bort

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att radera dina personuppgifter.

Försäljning och delning av data

Vi säljer inte personlig information till tredje part; vi är inte datamäklare och lägger inte ut personlig information på den öppna marknaden. Vi säljer eller delar inte medvetet personlig information om personer som är yngre än 16 år. Vi tillåter tredje part att samla in personlig information via Airbnb-plattformen och dela personlig information med tredje part för de affärsändamål som beskrivs i sekretesspolicyn, inklusive, utan begränsning, reklam och marknadsföring på Airbnb-plattformen och någon annanstans baserat på användares aktiviteter över tid och över Airbnb, tjänster och enheter. I enlighet med tillämplig lag kan du välja bort sådan behandling genom att använda formuläret som är länkat här.

Sedan 1 januari 2022 har vi delat dessa kategorier av personlig information med annonsörer för beteende gällande tvärkontext.

Rätt till antidiskriminering

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter och dina val, även om vissa av funktionerna och funktionerna som finns tillgängliga på tjänsten kan ändras eller inte längre vara tillgängliga för dig. Eventuella skillnad i tjänsterna är relaterade till den tillhandahållna informationen.

Dataförvaring

Vi behåller personlig information så länge som behövs eller är tillåtna mot bakgrund av syftet/de ändamål för vilket det samlades in. Kriterierna som användes för att bestämma våra kvarhållningsperioder inkluderar:

  • Längden tid vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller tjänster till dig (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda våra tjänster) och hur länge vi kan ha ett legitimt behov av att referera till din personliga information för att ta itu med problem som kan uppstå;
  • Oavsett om det finns en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för (t.ex. kräver vissa lagar att vi behåller register över dina transaktioner under en viss tidsperiod innan vi kan radera dem); eller
  • Om kvarhållning är tillåten enligt tillämplig lag (t.ex. när det gäller tillämpliga stadgar för begränsningar, tvister eller regleringsavtal).

De-Identification

I enlighet med tillämplig lag åtar vi oss att upprätthålla och använda anonymiserad information i avidentifierad form och inte försöka återidentifiera informationen, förutom att vi kan försöka återidentifiera informationen endast för att avgöra om dess avidentifieringsprocesser uppfyller kraven i California Privacy Rights Act.

Colorado

Tillämpningsdatum: 1 juli 2023

Rätt till tillgång


I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att få tillgång till, i en bärbar och (om det är tekniskt möjligt) lätt användbar form, den personliga information som vi har samlat in om dig samt mer information om våra datapraxis. För mera information om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information för affärsändamål vänligen läs vår sekretesspolicy.

Rätt till rätt

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att korrigera felaktigheter i dina personuppgifter som innehas av Airbnb genom att besöka länken här.

Rätt att ta bort

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att radera dina personuppgifter.

Överklaga för förfrågningar om nödvändighetsrätt

För att överklaga en vägran att vidta åtgärder på din förfrågan, vänligen se instruktionerna i vårt svar på din förfrågan eller skicka in ditt överklagande skriftligen genom att kontakta DPO@airbnb.com med ämnet "Överklagande av förfrågan om dröjsmål".

Användning av Opt-Out-signaler

Vi säljer inte personlig information. Vi behandlar dock personlig information för att visa annonser som väljs ut baserat på användaraktiviteter över tid och över olika webbplatser, tjänster och enheter på olika webbplatser, tjänster och enheter. Vi deltar också i automatiserad behandling som kan påverka dig. I enlighet med tillämplig lag kan du välja bort sådan behandling genom att använda formuläret som är länkat här.

Rätt att välja bort för syftet med profilering för beslut som består av juridiska eller på samma sätt betydande effekter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha rätt till behandling av personlig information för att profilera inför beslut som ger lagliga eller liknande betydande effekter. För att utöva den rätt du kan tänkas ha, vänligen klicka här.

Känsliga datainkreferenser

Vi kan komma att behandla ärenden från dina känsliga uppgifter för de ändamål som diskuteras i vår sekretesspolicy. I händelse av att vi gör det kommer vi att behålla bristerna tills vi har uppfyllt det syfte för vilket vi samlade dem. Vi kommer att radera sådana beslut i enlighet med vår sekretesspolicy.

Connecticut

I kraft: 1 juli 2023

Rätt till tillgång


I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att få tillgång till, i en bärbar och (om det är tekniskt möjligt) lätt användbar form, den personliga information som vi har samlat in om dig samt mer information om våra datapraxis. För mera information om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information för affärsändamål vänligen läs vår sekretesspolicy.

Rätt till rätt

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om en verifierbar förfrågan om fel i din personliga information som innehas av Airbnb.

Rätt att radera

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att radera dina personuppgifter.

Överklaga för förfrågningar om nödvändighetsrätt

För att överklaga en vägran att vidta åtgärder på din förfrågan, vänligen se instruktionerna i vårt svar på din förfrågan eller skicka in ditt överklagande skriftligen genom att kontakta DPO@airbnb.com med ämnet "Överklagande av förfrågan om dröjsmål".

Kontaktuppgifter över webben

Om du har några frågor kan du också kontakta oss på DPO@airbnb.com med emnet "Sekretesskontakt".

Rätt att välja bort för syftet med profilering för beslut som producerar juridiska eller på samma sätt betydande effekter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha rätt till behandling av personlig information för att profilera inför beslut som ger lagliga eller liknande betydande effekter. För att utöva den rätt du kan tänkas ha, vänligen klicka här.

Personlig annonseringsregistrering

Vi säljer inte personlig information. Vi behandlar dock personlig information för att visa annonser som väljs ut baserat på användaraktiviteter över tid och över olika webbplatser, tjänster och enheter på olika webbplatser, tjänster och enheter. I enlighet med tillämplig lag kan du välja bort sådan behandling genom att använda formuläret som är länkat här.

Utah

Från och med datum: 31 december 2023

Rätt till tillgång


I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att få tillgång till, i en bärbar och (om det är tekniskt möjligt) lätt användbar form, den personliga information som vi har samlat in om dig samt mer information om våra datapraxis. För mera information om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information för affärsändamål vänligen läs vår sekretesspolicy.

Rätt att ta bort

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att radera dina personuppgifter.

Personlig annonseringsregistrering

Vi säljer inte personlig information. Vi behandlar dock personlig information för att visa annonser som väljs ut baserat på användaraktiviteter över tid och över olika webbplatser, tjänster och enheter på olika webbplatser, tjänster och enheter. I enlighet med tillämplig lag kan du välja bort sådan behandling genom att använda formuläret som är länkat här.

Vermont

Information om delning av Airbnbs betalningar

Airbnb Payments kommer inte att dela information som de samlar in om dig med sina dotterbolag eller tredje part (både ekonomiska och icke-företag), förutom vad som krävs eller är tillåtet enligt din delstat.

Virginia

I kraft: 1 januari 2023

Rätt till tillgång


I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att få tillgång till, i en bärbar och (om det är tekniskt möjligt) lätt användbar form, den personliga information som vi har samlat in om dig samt mer information om våra datapraxis. För mera information om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information för affärsändamål vänligen läs vår sekretesspolicy.

Rätt till rätt

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om en verifierbar förfrågan om fel i din personliga information som innehas av Airbnb.

Rätt att ta bort

I enlighet med tillämplig lag kan du skicka in en verifierbar förfrågan om att radera dina personuppgifter.

Rätt att välja bort för syftet med profilering för beslut som består av juridiska eller på samma sätt betydande effekter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha rätt till behandling av personlig information för att profilera inför beslut som ger lagliga eller liknande betydande effekter. För att utöva den rätt du kan tänkas ha, vänligen klicka här.

Personlig annonseringsregistrering

Vi säljer inte personlig information. Vi behandlar dock personlig information för att visa annonser som väljs ut baserat på användaraktiviteter över tid och över olika webbplatser, tjänster och enheter på olika webbplatser, tjänster och enheter. I enlighet med tillämplig lag kan du välja bort sådan behandling genom att använda formuläret som är länkat här.

Överklaga för förfrågningar om nödvändighetsrätt

För att överklaga en vägran att vidta åtgärder på din förfrågan, vänligen se instruktionerna i vårt svar på din förfrågan eller skicka in ditt överklagande skriftligen genom att kontakta DPO@airbnb.com med ämnet "Överklagande av förfrågan om dröjsmål".

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem